Sociālo jautājumu komitejas sēde

15.01.2018

15. janvārī plkst. 14.00

Rīgas ielā 29A, Vecumniekos, Vecumnieku pag., Vecumnieku nov.

Vecumnieku novada Domes Sociālo jautājumu komitejas sēde


Darba kārtība

1. Par LPS komitejās skatītajiem jautājumiem.

(Ziņo Sociālo jautājumu komitejas locekle A.Jurova)

2. Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā.

(Ziņo Nekustamā īpašuma speciāliste L.Vasermane)

3. Par Zemgales plānošanas reģiona deinstucionalizācijas plāna 2017. – 2020. gadam saskaņošanu.

(Ziņo Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja – projektu vadītāja Dace Šileika)

 

Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja D.Venclova