Vecumnieku novada dome

Reģistrācijas Nr. 90009115957

Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV - 3933,
Tālrunis 63976100, Fakss 63960524

E-pasts: vecumnieki@vecumnieki.lv

Norēķinu konts:
A/S SWEDBANKA
HABALV22
Konts: LV54HABA0551025822482

VECUMNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS

Saistosie Nr.11 PASVALDIBAS NOLIKUMS.pdf

Vecumnieku novada domes speciālistu darba laiks:
Pirmdienās: 8:00 - 17:00
Otrdienās: 8:00 - 17:00
Trešdienās: 8:00 - 17:00
Ceturtdienās: 8:00 - 17:00
Piektdienās: 8:00 - 17:00
Pirms svētkiem darba laiks tiek saīsināts par 1 stundu.
Dome nestrādā likumā noteiktajās svētku dienās

Pusdienas pārtraukums:
12:30 - 13:30