Administrācija

Attīstības-plānošanas nodaļa

Amats

Pieņemšanas laiks

Vārds, uzvārds Tālrunis, e-pasts
Nodaļas vadītāja / Projektu vadītāja Dace Šileika

63920596

dace.sileika@vecumnieki.lv

Projektu koordinatore (Koordinē uzņēmējdarbības attīstību novadā) Alīna Žukauska

63920596

alina.zukauska@vecumnieki.lv

Zemes ierīkotājs/ Teritorijas plānotājs

Otrdienās 8.00-17.00

Jānis Strēlis

63976401

janis.strelis@vecumnieki.lv

Nekustamā īpašuma speciāliste Ligita Vasermane

63960526

ligita.vasermane@vecumnieki.lv

Lauku attīstības konsultante Anita Smilškalne

63976734

anita.smilskalne@vecumnieki.lv

Lauku attīstības konsultants Kristaps Stallīts

20267734

kristaps.stallits@vecumnieki.lv


Dzimtsarakstu nodaļa

Amats Vārds, uzvārds
Tālrunis, e-pasts
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Elga Kaļķe

63976409

elga.kalke@vecumnieki.lv ,

dzimt@vecumnieki.lv


Finanšu nodaļa

Amats Vārds, uzvārds
Tālrunis, e-pasts
Nodaļas vadītāja/ Budžeta ekonomiste Gita Skribāne

63976208

gita.skribane@vecumnieki.lv

Vadītājas vietniece/ Galvenā grāmatvede Maruta Zālīte

63960525

maruta.zalite@vecumnieki.lv

Vecākā grāmatvede Sandra Zadovska

63920591

sandra.zadovska@vecumnieki.lv

Grāmatvede Iveta Smilškalne

63920590

iveta.smilskalne@vecumnieki.lv

Algu grāmatvede Dzidra Neimane

63976575

dzidra.neimane@vecumnieki.lv

Ekonomiste/ Grāmatvede Zanda Balcere

63976575

zanda.balcere@vecumnieki.lv

Vecākā kasiere Nora Melgaile

63976408

nora.melgaile@vecumnieki.lv

Nodokļu inspektore Brigita Reinvalde

63976576

brigita.reinvalde@vecumnieki.lv


Izglītības nodaļa

Amats Vārds, uzvārds
Tālrunis, e-pasts
Izglītības metodiķe Vija Beļūna

63976787

26669550

vija.beluna@vecumnieki.lv


Kancelejas nodaļa

Amats Vārds, uzvārds
Tālrunis, e-pasts
Nodaļas vadītājs/ Jurists Arvīds Zvirbulis

63920592

26441918

arvids.zvirbulis@vecumnieki.lv

Sekretāre/ Lietvede Aija Narbute

63976100

aija.narbute@vecumnieki.lv

Domes sekretāre Līga Krēmere

63920593

liga.kremere@vecumnieki.lv

Juriste (iepirkumu speciāliste) Inese Kampa

63920589

inese.kampa@vecumnieki.lv

Juriste Iveta Logina

63976485

iveta.logina@vecumnieki.lv

Vecākais datortīkla administrators Agris Rāgs

63920588

22020640

agris.rags@vecumnieki.lv

Datortehniķis Lauris Dātavs

63920588

22022370

lauris.datavs@vecumnieki.lv


Sabiedriskās kārtības nodaļa

Amats

Pieņemšanas laiks

Vārds, uzvārds
Tālrunis, e-pasts

Nodaļas vadītājs

Pirmdienās 10.00-12.00

Edgars Polis

63920587

29157005

edgars.polis@vecumnieki.lv

Inspektors Raitis Vidovskis

63920587

25477131

raitis.vidovskis@vecumnieki.lv

Kārtībnieks Rihards Sabļins

26476034

rihards.sablins@vecumnieki.lv

Kārtībnieks Māris Cēnis

63920587

25477131

maris.cenis@vecumnieki.lv

Kārtībnieks Aldis Salmiņš

63920587

25477131

aldis.salmins@vecumnieki.lv

Kārtībnieks Mārtiņš Bošs

63920587

25477131

martins.boss@vecumnieki.lv


Sabiedrisko attiecību nodaļa

Amats

Pieņemšanas laiks

Vārds, uzvārds Tālrunis, e-pasts

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Katrīna Antonova

29346403

katrina.antonova@vecumnieki.lv

"Vecumnieku Novada Ziņas" redaktore Žanna Zālīte

22024545

zanna.zalite@gmail.com

Datoroperators (mājaslapas administrators) Oļegs Dubčenoks

26036363

old@inbox.lv


Saimniecības nodaļa

Amats

Pieņemšanas laiks

Vārds, uzvārds Tālrunis, e-pasts

Nodaļas vadītājs

Pirmdienās 8.00-12.00

Aivars Petruševics

63976768

29464887

aivars.petrusevics@vecumnieki.lv

Darba aizsardzības speciālists Māris Plēsnieks

29481688

maris.plesnieks@vecumnieki.lv

Darba aizsardzības speciālists Agris Kondrāts

65152694

26440809

agris.kondrats@vecumnieki.lv

Saimniecības nodaļas enerģētiķis Pēteris Briedis

29650545

peteris.briedis@vecumnieki.lv

Būvdarbu vadītājs - plānotājs Jānis Mazurs

28373608

janis.mazurs@vecumnieki.lv