Nolikumi

Biznesa ideju konkursa "Esi uzņēmējs Vecumnieku novadā 2018" nolikums. 22.11.2017.

Biznesa ideju konkursa nolikums 2018.pdf

Konkursa "Vecumnieku novada uzņēmēju gada balva 2017" nolikums. 22.11.2017.

Nolikums Vecumnieku Gada uznemejs 2017.pdf

Vecumnieku 12. Liliju svētku floristu konkursa nolikums. 28.06.2017.

16 Liliju Svetku Konkursa Nolikums.pdf

Konkursa "Vecumnieku novada sakoptākais īpašums 2017" nolikums. 15.05.2017.

04 konkursaSkoptakaisIpasums2017 nolikums.pdf

Konkursa „Iedzīvotāji veido savu vidi 2017” nolikums. 29.03.2017.

nolikums 2017.pdf

Vecumnieku novada vokālo ansambļu skates nolikums. 25.01.2017.

01 VokaloAnsabluSkatesNolikums 2017.pdf

Konkursa "Vecumnieku novada uzņēmēju gada balva" nolikums. 25.01.2017.

Nolikums Vecumnieku Gada uznemejs 2016.pdf

Vecumnieku novada “Sporta laureāts 2016” nolikums. 23.11.2016.

11 NOLIKUMS sporta laureats 2016.pdf

Kārtība, kādā sadala valsts budžeta mērķdotāciju izglītības iestādēm pedagogu darba samaksai Vecumnieku novadā 2016./2017.mācību gadā. 24.08.2016.

08 MerdotacijasSadalesKartiba noteikumi.pdf

Par pašvaldības atbalsta piešķiršanas un izmaksas kārtību privātajam bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam. 27.07.2016.

Aukles nolikums 2016.pdf

Konkursa „Vecumnieku novada sakoptākais īpašums 2016” nolikums. 27.04.2016.

NolikumsSakoptakaisIpasums2016.pdf

Vecumnieku novada Domes Sabiedriskās kārtības nodaļas nolikums. 23.03.2016.

Sab kart nod NOLIKUMS.pdf

Kārtība, kādā piešķir finansējumu Vecumnieku novada sportistiem dalībai sporta pasākumos. 24.02.2016.

Sportistu Finansesanas Kartiba nolikums.pdf

Noteikumi par Studiju kredīta galvojuma saņemšanas kārtību. 21.10.2015.

Studiju kredita galvojuma sanemsanas kartiba.pdf

Vecumnieku novada Domes Sociālā dienesta komisijas nolikums. 28.09.2015.

SD komisijas nolikums.pdf

Vecumnieku novada Domes Sociālā dienesta nolikums. 30.06.2010.

SD nolikums.pdf

Konkursa „Vecumnieku novada sakoptākais īpašums 2015” nolikums

Konkursa Vecumnieku novada sakoptakais ipasums 2015 nolikums.pdf

Vecumnieku novada pašvaldības kapitālsabiedrību pārvaldības noteikumi. 25.02.2015.

Pasvaldibas kapitalsabiedribu parvaldibas noteikumi.pdf

Pedagoga palīga pakalpojumu piešķiršanas un finansēšanas kārtība. 25.02.2015.

Pedagoga Paliga Finansesanas nolikums.pdf

Par Vecumnieku novada domes un tās pakļautībā esošo budžeta iestāžu grāmatvedības politiku. 25.02.2015.

Gramatvedibas politika..pdf

Par grāmatvedības kārtošanu Vecumnieku novada domē un tās pakļautībā esošajās budžeta iestādēs. 25.02.2015.

Gramatvedibas kartosana iestades..pdf

Vecumnieku novada pašvaldības autoceļu fonda nolikums. 25.02.2015.

Autocelu fonda nolikums.pdf

Lauksaimniecības zemes iegūšanas izvērtēšanas komisijas nolikums. 21.01.2015.

LIZ komisijas nolikums.pdf

Vecumnieku novada konkursa „Gada skolēns” nolikums. 26.11.2014.

GadaSkolensNolikums 2014 Jaunais.pdf

Vecumnieku novada Domes Administratīvās komisijas nolikums. 29.10.2014.

Nolikums 1 admin komisija.pdf

Pirmsskolas izglītojamo uzņemšanas kārtība Vecumnieku novada izglītības iestādēs. 29.10.2014.

IZGLITOJAMO UZNEMSANAS KARTIBA-1-1.pdf

Vecumnieku novada vispārizglītojošo skolu izglītojamo apbalvošanas kārtība. 24.09.2014.

Skolenu apbalvosanas kartiba.pdf

Konkursa „Vecumnieku novada rosīgākais pagasts 2014” nolikums. 28.05.2014.

Konkursa rosigakais pagasts 2014. nolikums labojums.pdf

Komisijas izglītojamo atbrīvošanai no valsts noteikto pārbaudījumu kārtošanas nolikums. 28.04.2014.

Par izgliotojamo atbrivosanu no parbaudes darbiem Ar grozijumiem no 22.02.2017..pdf

Vecumnieku novada Domes aktieru Amtmaņu muzeja nolikums. 27.03.2014.

Muzeja nolikums2013.pdf

Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu uzņemšanas noteikumi. 24.04.2013.

MMS uznemsanas noteikumi.pdf

Vecumnieku novada Domes Iepirkumu komisijas nolikums. 22.01.2014.

Iepirkumu komisijas nolikums 2014.pdf

Kārtība, kādā tiek licencētas interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmas. 27.12.2013.

Licencesanas kartība interesu izglitibai.pdf

Vecumnieku novada Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas Komisijas darbības kārtība. 27.12.2013.

PPDKN komisijas darb kārtība.pdf

Atklātas balsošanas ar vēlēšanu zīmēm norises kārtība. 12.06.2013.

Balsosanas kartiba.pdf

Vecumnieku novada Bāriņtiesas nolikums. 29.12.2014.

Barintiesas nolikums 2015.pdf

Vecumnieku novada Domes pirmsskolas izglītības iestādes “Cielaviņa” nolikums. 29.02.2012.

Cielavinjas Nolikums 2012.pdf

Vecumnieku novada amatiermākslas kolektīvu vadītāju darba samaksas nolikums. 28.12.2011.

Amatierkolektivu darba samaksas nolikums.pdf

Vecumnieku novada Domes Valles vidusskolas nolikums. 28.09.2011.

Valles vsk. nolikums - JAUNAIS.pdf

Vecumnieku novada interešu izglītības vērtēšanas komisijas nolikums. 24.08.2011.

Interesu izglitibas vertesanas nolikums.pdf

Vecumnieku novada Domes bērnu un jauniešu interešu izglītības pulciņu programmu vērtēšanas tabula.

Interesu izglitibas vertesanas nolikuma pielikums.pdf

Kārtība, kādā tiek organizētas mācību priekšmetu olimpiādes Vecumnieku novadā. 29.06.2011.

Kartiba kada tiek org olimpiades.pdf

Vecumnieku novada pašvaldības nolikums. 25.08.2010.

Saistosie Nr.11 PASVALDIBAS NOLIKUMS.pdf

Vecumnieku novada Domes sporta skolas nolikums. 26.05.2010.

SPORTA SKOLAS nolikums.pdf

Vecumnieku novada Domes pašvaldības iestāžu un struktūrvienību pamatlīdzekļu un inventāra apsekošanas un novērtēšanas komisijas nolikums. 29.12.2010.

Pamatlidzeklu un inventara norakstisanas komisija.pdf

Vecumnieku novada Domes un tās padotībā esošo iestāžu grāmatvedības uzskaites kārtība. 29.12.2010.

Vecumnieku novada domes un tas iest. gramatv. kartos.pdf

Kārtība, kādā Vecumnieku novada dome un tās padotībā esošās struktūrvienības un budžeta iestādes noraksta mazvērtīgo inventāru un pamatlīdzekļus. 29.12.2010.

PL norakst kartiba.pdf

Vecumnieku novada dzīvojamo māju privatizācijas komisijas nolikums. 24.11.2010.

Privatizacijas komisijas nolikums.pdf

Par dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanas, uzskaites un izlietošanas kārtību Vecumnieku novada pašvaldībā. 29.09.2010.

ZIEDOJUMU NOLIKUMS 2.pdf

Valsts budžeta mērķdotācijas aprēķina un sadales kārtība Vecumnieku novada izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai. 29.09.2010.

valsts budz. merkdot. sadale.pdf

Vecumnieku novada Domes bibliotēku lietošanas noteikumi. 28.04.2010.

Novada bibliot lie not.pdf

Vecumnieku novada Domes Vecumnieku bibliotēkas nolikums. 28.04.2010.

VECUMNIEKU bibliotekas nolikums.pdf

Vecumnieku novada Domes Skaistkalnes bibliotēkas nolikums. 28.04.2010.

SKAISTKALNES bibliotekas nolikums.pdf

Vecumnieku novada Domes Valles bibliotēkas nolikums. 28.04.2010.

VALLES bibliotekas nolikums.pdf

Vecumnieku novada Domes Misas bibliotēkas nolikums. 28.04.2010.

MISAS bibliotekas nolikums.pdf

Vecumnieku novada Domes Umpārtes bibliotēkas nolikums. 28.04.2010.

UMPARTES bibliotekas nolikums.pdf

Vecumnieku novada Domes Beibežu bibliotēkas nolikums. 28.04.2010.

BEIBEZU bibliotekas nolikums.pdf

Vecumnieku novada Domes Taurkalnes bibliotēkas nolikums. 28.04.2010.

TAURKALNES bibliotekas nolikums.pdf

Vecumnieku novada Domes Bārbeles bibliotēkas nolikums. 28.04.2010.

BARBELES bibliotekas nolikums.pdf

Vecumnieku novada Domes Kurmenes bibliotēkas nolikums. 28.04.2010.

KURMENES bibliotekas nolikums.pdf

Vecumnieku novada Domes Stelpes bibliotēkas nolikums. 28.04.2010.

STELPES bibliotekas nolikums.pdf

Vecumnieku novada Domes Vecumnieku tautas nama nolikums. 24.03.2010.

TAUTAS NAMA NOLIKUMS.pdf

Skaistkalnes vidusskolas nolikums. 24.03.2010.

Skaistkalnes Skolas nolikums2010.pdf

Vecumnieku novada Domes Jaunatnes iniciatīvu centra „Active” nolikums. 24.03.2010.

JIC Active nolikums labots.pdf

Vecumnieku novada Domes Darba samaksas un Sociālo garantiju nolikums. 24.03.2010.

Darba samaksas nolikums no 01.04.2010 istais.pdf

Veco ļaužu un invalīdu pansionāta „Atvasara” nolikums. 23.12.2009.

pansionta Nolikums2.pdf

Noteikumi par kārtību, kādā Vecumnieku novada Dome uzņem rindā un finansē pieaugušo personu sociālo aprūpi veco ļaužu un invalīdu pansionātā „Atvasara”. 23.12.2009.

Noteikumi pansionata.pdf

Valles pašvaldības aģentūras nolikums. 23.12.2009.

Agenturas nolikums 2.pdf

Misas vidusskolas nolikums. 25.11.2009.

MISAS VSK NOLIKUMS 2009.pdf

Vecumnieku vidusskolas nolikums. 25.11.2009.

Novada VVsk NOLIKUMS projekts.pdf

Reglaments par interešu un neformālās izglītības programmu īstenošanu. 28.10.2009.

nolikums par neform izglitibu-1.pdf

Pedagogu atlases nolikums. 28.10.2009.

Ped. nol proj.pdf

Vecumnieku novada Civilās aizsardzības komisijas nolikums. 28.10.2009.

Civils aizsardzbas komisijas nolikums.pdf

Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas nolikums. 23.09.2009.

muzikas un makslas skolas nolikums 1 .pdf

Reglaments par Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu vecāku mācību maksu. 23.09.2009.

reglam par audz macibu maksu 1 .pdf

Vecumnieku novada Domes Attīstības plānošanas nodaļas nolikums. 23.09.2009.

Vec.nov.att.nolik. 1 .pdf

Vecumnieku novada Domes Kancelejas nolikums. 23.09.2009.

Domes kancelejas NOLIKUMS 1 .pdf

Vecumnieku novada budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtība. 23.09.2009.

Nolikums par budzeta sast.kartibu.pdf

Vecumnieku novada Domes informatīvā izdevuma «Vecumnieku novada ziņas» redakcijas nolikums. 29.07.2009.

Inf izd nolikums.pdf