Domes un komiteju sēdes

Kalendārs

Sociālo jautājumu komiteja 16. oktobrī plkst. 14.00 Darba kārtība
Attīstības komiteja 16. oktobrī plkst. 15.00 Darba kārtība
Izglītības, kultūras un jaunatnes lietu komiteja 18. oktobrī plkst. 14.00 Darba kārtība
Finanšu komiteja 18. oktobrī plkst. 16.00 Darba kārtība
Domes sēde 25. oktobrī plkst. 14.00 Darba kārtība
Domes ārkārtas sēde 18. oktobrī plkst. 15.50 Darba kārtība

Sēžu ieraksti