Domes un komiteju sēdes

Kalendārs

Finanšu komiteja 19. aprīlī plkst. 16.00 Darba kārtība
Sociālo jautājumu komiteja 18. aprīlī plkst. 15.00 Darba kārtība
Izglītības, kultūras un jaunatnes lietu komiteja 19. aprīlī plkst. 15.00 Darba kārtība
Attīstības komiteja 18. aprīlī plkst. 16.00 Darba kārtība
Domes sēde 26. aprīlī plkst. 15.00 Darba kārtība
Domes ārkārtas sēde - Darba kārtība

Sēžu ieraksti