Domes un komiteju sēdes

Kalendārs

Sociālo jautājumu komiteja 18. decembrī plkst. 14.00 Darba kārtība
Attīstības komiteja 18. decembrī plkst. 15.00 Darba kārtība
Izglītības, kultūras un jaunatnes lietu komiteja 20. decembrī plkst. 14.00 Darba kārtība
Finanšu komiteja 20. decembrī plkst. 15.00 Darba kārtība
Domes sēde 28. decembrī plkst. 14.00 Darba kārtība
Domes ārkārtas sēde -  

Sēžu ieraksti