Domes un komiteju sēdes

Kalendārs

Sociālo jautājumu komiteja 14. augustā plkst. 14.00 Darba kārtība
Attīstības komiteja 14. augustā plkst. 16.00 Darba kārtība
Izglītības, kultūras un jaunatnes lietu komiteja 16. augustā plkst. 14.00 Darba kārtība
Finanšu komiteja 16. augustā plkst. 16.00 Darba kārtība
Domes sēde 23. augustā plkst. 14.00 Darba kārtība
Domes ārkārtas sēde 16. augustā plkst. 15.50 Darba kārtība

Sēžu ieraksti