Domes un komiteju sēdes

Kalendārs

Finanšu komiteja 21. jūnijā plkst. 16.00 Darba kārtība
Sociālo jautājumu komiteja 20. jūnijā plkst. 16.00 Darba kārtība
Izglītības, kultūras un jaunatnes lietu komiteja 21. jūnijā plkst. 14.00 Darba kārtība
Attīstības komiteja 20. jūnijā plkst. 14.00 Darba kārtība
Domes sēde 28. jūnijā plkst. 14.00 Darba kārtība
Domes ārkārtas sēde - Darba kārtība

Sēžu ieraksti