Vecumnieku vidusskola

Adrese: Rīgas iela 24, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933

Tālr.63960595

e-pasts: vecumnieki.skola@vecumnieki.lv

mājas lapa: www.vvsk.lv

direktors: Aivars Ķiņķevskis

Misas vidusskola

Adrese: Misa, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3906
Tālr. 29488239, 63976862
e-pasts: misa.skola@vecumnieki.lv
mājas lapa: www.misasvsk.lv
direktore: Anna Balgalve

Izglītības iestādē mācās 229 audzēkņi un strādā 32 pedagogi.
Misas vidusskolā īsteno 4 programmas:

  • pirmsskolas izglītības
  • pamatizglītības
  • vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena
  • vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virzienā.

Valles vidusskola

Adrese: Valles pagasts, Vecumnieku novads, LV-5106

Tālr.22008340, 26445753

Fax.65152856

e-pasts: valle.skola@vecumnieki.lv

mājas lapa: www.vallesvsk.lv

direktore: Gita Eriņa

Skaistkalnes vidusskola

Adrese: Skolas iela 5, Skaistkalnes pagasts, Vecumnieku novads, LV-3924

Tālr.63933101

e-pasts: skaistkalne.skola@vecumnieki.lv

mājas lapa: www.skaistkalnevsk.edu.lv

direktore: Svetlana Vāverniece

Stelpes pamatskola

Adrese: Nākotnes, Stelpes pagasts, Vecumnieku novads, LV-3925

Tālr.63945109, 29464160

e-pasts: stelpe.skola@vecumnieki.lv

direktore: Dagmāra Venclova

Vecumnieku Mūzikas un mākslas skola

Adrese: Rīgas iela 24c, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933

Tālr.63976386, 63976354

e-pasts: vecumniekumms@vecumnieki.lv

Mājas lapa: www.vecumniekumms.lv.

direktore: Iveta Lavrinoviča

Sporta skola

Adrese: Rīgas iela 45, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933

Tālr. 29342335, 26518167

e-pasts: sporta.skola@vecumnieki.lv, vecumnieki.sp_skola@inbox.lv

direktors: Ivars Sprancis

metodiķe: Ina Lukjaņina

Pirmsskolas izglītības iestāde "Cielaviņa"

Adrese: Liepu iela 15, Valles pagasts, Vecumnieku novads, LV-5106

Tālr.65152930, 28351067

e-pasts: cielavina@vecumnieki.lv

vadītāja: Rita Zvirbule