Komitejas

Izmaiņas šajā sadaļā tiks veiktas pēc Domes sēdes 28. jūnijā

(Vecumnieku novada domes SA nodaļa)

Finanšu komiteja

Komitejas priekšsēdētājs Aiga Saldābola – Vecumnieku novada Domes priekšsēdētāja
Komitejas priekšsēdētāja vietnieks Jānis Kovals - Vecumnieku novada Domes priekšsēdētāja vietnieks

Komitejas sastāvs:

 • Iveta Lavrinoviča - Vecumnieku novada Domes deputāte;
 • Andris Lisovskis - Vecumnieku novada Domes deputāts;
 • Mārtiņš Mediņš - Vecumnieku novada Domes deputāts;
 • Valdis Rusiņš - Vecumnieku novada Domes deputāts;
 • Anita Smilškalne - Vecumnieku novada Domes deputāte;
 • Dagmāra Venclova - Vecumnieku novada Domes deputāte;
 • Māris Āķis - Vecumnieku novada Domes deputāts.


Sociālo jautājumu komiteja

Komitejas priekšsēdētājs Jānis Kalniņš - Vecumnieku novada Domes deputāts
Komitejas priekšsēdētāja vietnieks Anita Smilškalne - Vecumnieku novada Domes deputāte

Komitejas sastāvs:

 • Anna Balgalve - Vecumnieku novada Domes deputāte;
 • Gunta Drezova - Vecumnieku novada Domes deputāte;
 • Vēsma Petruševica - Vecumnieku novada Domes deputāte;
 • Diāna Ruģele - Vecumnieku novada Domes deputāte;
 • Gunārs Puziņš - Vecumnieku novada Domes deputāts.


Izglītības, kultūras un jaunatnes lietu komiteja

Komitejas priekšsēdētājs Gunta Drezova - Vecumnieku novada Domes deputāte
Komitejas priekšsēdētāja vietnieks Dagmāra Venclova - Vecumnieku novada Domes deputāte

Komitejas sastāvs:

 • Iveta Lavrinoviča - Vecumnieku novada Domes deputāte;
 • Anna Balgalve - Vecumnieku novada Domes deputāte;
 • Jānis Kovals - Vecumnieku novada Domes priekšsēdētāja vietnieks;
 • Vēsma Petruševica - Vecumnieku novada Domes deputāte;
 • Gunārs Puziņš - Vecumnieku novada Domes deputāts.


Attīstības komiteja

Komitejas priekšsēdētājs Mārtiņš Mediņš - Vecumnieku novada Domes deputāts
Komitejas priekšsēdētāja vietnieks Aiga Saldābola – Vecumnieku novada Domes priekšsēdētāja

Komitejas sastāvs:

 • Jānis Kalniņš - Vecumnieku novada Domes deputāts;
 • Andris Lisovskis - Vecumnieku novada Domes deputāts;
 • Valdis Rusiņš - Vecumnieku novada Domes deputāts;
 • Diāna Ruģele - Vecumnieku novada Domes deputāte;
 • Māris Āķis - Vecumnieku novada Domes deputāts.