Komitejas

Finanšu komiteja

Komitejas priekšsēdētājs Guntis Kalniņš – Vecumnieku novada Domes priekšsēdētājs
Komitejas priekšsēdētāja vietnieks  

Komitejas sastāvs:

 • Jānis Kovals - Vecumnieku novada Domes priekšsēdētāja vietnieks
 • Liene Batņa - Vecumnieku novada Domes deputāte;
 • Anna Balgalve - Vecumnieku novada Domes deputāte;
 • Mārtiņš Mediņš - Vecumnieku novada Domes deputāts;
 • Dainis Rijkuris - Vecumnieku novada Domes deputāts;
 • Vēsma Petruševica - Vecumnieku novada Domes deputāte;
 • Dagmāra Venclova - Vecumnieku novada Domes deputāte;
 • Māris Āķis - Vecumnieku novada Domes deputāts.


Sociālo jautājumu komiteja

Komitejas priekšsēdētājs Dagmāra Venclova - Vecumnieku novada Domes deputāte
Komitejas priekšsēdētāja vietnieks Anita Smilškalne - Vecumnieku novada Domes deputāte

Komitejas sastāvs:

 • Iveta Lavrinoviča - Vecumnieku novada Domes deputāte;
 • Jānis Kalniņš - Vecumnieku novada Domes deputāts;
 • Aija Jurova - Vecumnieku novada Domes deputāte;
 • Roberts Cešeiko - Vecumnieku novada Domes deputāts.


Izglītības, kultūras un jaunatnes lietu komiteja

Komitejas priekšsēdētājs  
Komitejas priekšsēdētāja vietnieks  

Komitejas sastāvs:

 • Iveta Lavrinoviča - Vecumnieku novada Domes deputāte;
 • Anna Balgalve - Vecumnieku novada Domes deputāte;
 • Jānis Kalniņš - Vecumnieku novada Domes deputāts;
 • Vēsma Petruševica - Vecumnieku novada Domes deputāte;
 • Aija Jurova - Vecumnieku novada Domes deputāte;
 • Liene Batņa - Vecumnieku novada Domes deputāte;
 • Māris Āķis - Vecumnieku novada Domes deputāts.


Attīstības komiteja

Komitejas priekšsēdētājs Mārtiņš Mediņš - Vecumnieku novada Domes deputāts
Komitejas priekšsēdētāja vietnieks Jānis Kovals - Vecumnieku novada Domes priekšsēdētāja vietnieks

Komitejas sastāvs:

 • Guntis Kalniņš - Vecumnieku novada Domes priekšsēdētājs;
 • Roberts Cešeiko - Vecumnieku novada Domes deputāts;
 • Diāna Ruģele - Vecumnieku novada Domes deputāte;
 • Dainis Rijkuris - Vecumnieku novada Domes deputāts;
 • Anita Smilškalne - Vecumnieku novada Domes deputāte.