Brīdinājums Nr.3-09/947

Saskaņā ar likuma „Par nekustama īpašuma nodokli” 9.1 panta trešo daļu darām zināmu, ka Vecumnieku novada domes Finanšu nodaļa ir izdevusi:

Dokumenta nosaukums un numurs Brīdinājums par administratīvā akta piespiedu izpildi Nr.3-09/947
Dokumenta izdošanas datums 30.10.2014.
Parādnieka vārds, uzvārds, dzimšanas dati Dominiks Tomkus dzim. 23.02.1993.
Nekustamā īpašuma nodokļa parada summa (EUR) 48,14
Labprātīgas samaksas termiņš 19.11.2014.
Dokumenta glabāšanas laiks 10 gadi

Ar minēto brīdinājumu Dominiks Tomkus var iepazīties Vecumnieku novada domē, Rīgas iela 29, Vecumniekos, Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā. Kontaktpersona- nodokļu inspektore B.Reinvalde, kontakttālrunis 63976576.

Brīdinājums Nr.3-09/929

Saskaņā ar likuma „Par nekustama īpašuma nodokli” 9.1 panta trešo daļu darām zināmu, ka Vecumnieku novada domes Finanšu nodaļa ir izdevusi:

Dokumenta nosaukums un numurs Brīdinājums par administratīvā akta piespiedu izpildi Nr.3-09/929
Dokumenta izdošanas datums 23.10.2014.
Parādnieka vārds, uzvārds, dzimšanas dati Valdis Edulfs dzim. 28.08.1974.
Nekustamā īpašuma nodokļa parada summa (EUR) 464,88
Labprātīgas samaksas termiņš 12.11.2014.
Dokumenta glabāšanas laiks 10 gadi

Ar minēto brīdinājumu Valdis Edulfs var iepazīties Vecumnieku novada domē, Rīgas iela 29, Vecumniekos, Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā. Kontaktpersona- nodokļu inspektore B.Reinvalde, kontakttālrunis 63976576.