Lēmumu-izpildrīkojumu Nr.13, 5.§1. par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā

2014.12.04.

Saskaņā ar likuma „Par nekustama īpašuma nodokli” 9.1 panta trešo daļu darām zināmu, ka Vecumnieku novada dome ir izdevusi:

Dokumenta nosaukums un numurs Lēmumu-izpildrīkojumu Nr.13, 5.§1. par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
Dokumenta izdošanas datums 26.11.2014.
Parādnieka vārds, uzvārds, dzimšanas dati Dominiks Tomkus dzim. 23.02.1993.
Dokumenta glabāšanas laiks 10 gadi

Ar minēto brīdinājumu Dominiks Tomkus var iepazīties Vecumnieku novada domē, Rīgas iela 29, Vecumniekos, Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā. Kontaktpersona- nodokļu inspektore B.Reinvalde, kontakttālrunis 63976576.

Lēmumu-izpildrīkojumu Nr.13, 5.§5. par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā

2014.12.04.

Saskaņā ar likuma „Par nekustama īpašuma nodokli” 9.1 panta trešo daļu darām zināmu, ka Vecumnieku novada dome ir izdevusi:

Dokumenta nosaukums un numurs Lēmumu-izpildrīkojumu Nr.13, 5.§5. par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
Dokumenta izdošanas datums 26.11.2014.
Parādnieka vārds, uzvārds, dzimšanas dati Valdis Edulfs dzim. 28.08.1974.
Dokumenta glabāšanas laiks 10 gadi

Ar minēto brīdinājumu Valdis Edulfs var iepazīties Vecumnieku novada domē, Rīgas iela 29, Vecumniekos, Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā. Kontaktpersona- nodokļu inspektore B.Reinvalde, kontakttālrunis 63976576.