Bārbeles pagasta pārvalde

 

Adrese "Tīrumi", Bārbele, Bārbeles pagasts, Vecumnieku novads, LV 3905
Tālrunis 63946936
E-pasts barbele@vecumnieki.lv
Darba laiks P.O.T.C.P.- 8:00 – 17:00
Pusdienas pārtraukums 12:30 – 13:30


Pagasta pārvaldes darbinieku pieņemšanas laiki un kontaktinformācija

Amats

Pieņemšanas laiks

Vārds, uzvārds Tālrunis, e-pasts

Pārvaldes vadītājs

Pirmdienās 8:00-12:00

Ērika Našeniece

63946936

29373009

erika.naseniece@vecumnieki.lv

Lietvede - kasiere

Darba dienās 8:00-17:00

Dzintra Kļaviņa

63946936 (arī fakss)

dzintra.klavina@vecumnieki.lv

Lauku attīstības speciālists

Otrdienās 8:30-16:00

Kristaps Stallīts

20267734

kristaps.stallits@vecumnieki.lv

Sociālās palīdzības organizators

Pirmdienās 8:00-12:00,
Otrdienās 13:30-17:00,
Trešdienās 8:00-12:00,
Piektdienās 8:00-11:00

Sandra Dreijere

63920595

26677630

sandra.dreijere@vecumnieki.lv

Bāriņtiesas locekle

Pirmdienās 9:00-15:00

Vita Siliņa

63920595

29578877

vita.silina@vecumnieki.lv