2017.11.24.

Decembrī aicinām uz bezmaksas nodarbībām un lekcijām

Vecumnieku novada dome īsteno Eiropas Savienības Eiropas Sociālā fonda (turpmāk – ESF) projektu “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Vecumnieku novadā” Nr. 9.2.4.2/16/I/037 (turpmāk – projekts).

Projekta ietvaros Vecumnieku novada iedzīvotājiem tiek piedāvāta iespēja apmeklēt sekojošas nodarbības bez maksas:

Nosaukums

Laiks

Vieta

Piezīmes

INFORMATĪVĀ LEKCIJA “PERINATĀLĀ UN NEONATĀLĀ PERIODA VESELĪBAS APRŪPE”

06.12.2017. plkst. 15.00

Vecumnieku tautas nams

Atvērtās grupas lekcija, pieteikšanās nav nepieciešama.

Lekciju vadīs vecmāte, Veselības zinātņu bakalaurs māszinībās, Latvijas Vecmāšu asociācijas valdes locekle Inese Kampusa.

 

NODARBĪBU CIKLS “FIZISKĀS AKTIVITĀTES KĀ MEDIKAMENTS”

08.12.2017. plkst.18.00

Vecumnieku novada Domes sporta skola

Nodarbības paredzētas 2 daļās: 1. daļā tiks nodrošināta teorētiskā daļā, 2. daļā – tiks demonstrēti vingrojumi.

Nodarbību dalībniekiem jātērpjas ērtā apģērbā un sporta apavos.

Nodarbības ir atvērtās grupu nodarbības, pieteikšanās nav nepieciešama.

Nodarbību vada eroterapeits Rūdolfs Cešeiko.

ZUMBAS NODARBĪBAS

Pirmdiena plkst. 20.00

Vecumnieku vidusskolas sporta zāle, Vecumnieku pagasts

Nodarbību apmeklētājiem jāņem līdzi vingrošanas paklājiņš un maiņas sporta apavi.

Nodarbības ir atvērtās grupu nodarbības, pieteikšanās nav nepieciešama.

Nodarbības notiek no 2017. gada aprīļa – maijam un no septembra – decembrim (kopā plānotas 24 nodarbības). 2018. gadā no janvāra – maijam un no septembra – decembrim (kopā plānotas 36 nodarbības).

Nodarbības vada zumbas instruktore Dagnija Bramane.

FIZIOTERAPIJAS NODARBĪBAS

Trešdiena

plkst. 18.30

Vecumnieku tautas nams, Vecumnieku pagasts

Nodarbību apmeklētājiem jāņem līdzi vingrošanas paklājiņš, dvielis, maiņas sporta apavi (var vingrot ar zeķēm).

Nodarbības ir atvērtās grupu nodarbības, pieteikšanās nav nepieciešama.

Nodarbības notiek no 2017. gada aprīļa – maijam un no septembra – decembrim (kopā plānotas 22 nodarbības). 2018. gadā no janvāra – aprīlim un no septembra – decembrim (kopā plānotas 31 nodarbības). 2019. gadā no janvāra – maijam (kopā plānotas 19 nodarbības)

Nodarbības vada fizioterapeite Sandra Čerpakovska.

JOGAS NODARBĪBAS

Pirmdiena plkst. 19.00

Valles pagasta pārvalde, Valles pagasts

Nodarbību apmeklētājiem jāņem līdzi vingrošanas paklājiņš, dvielis, maiņas sporta apavi (var vingrot ar zeķēm).

Nodarbības ir atvērtās grupu nodarbības, pieteikšanās nav nepieciešama.

Nodarbības notiek no 2017. gada aprīļa – maijam un no septembra – decembrim (kopā plānotas 24 nodarbības). 2018. gadā no janvāra – aprīlim un no septembra - decembrim (kopā plānotas 28 nodarbības). 2019. gadā no janvāra – aprīlim (kopā plānotas 16 nodarbības).

Nodarbības vada jogas instruktore Mārīte Iskrova

Ceturtdiena plkst. 18.30

Skaistkalnes tautas nams, Skaistkalnes pagasts

Nodarbību apmeklētājiem jāņem līdzi vingrošanas paklājiņš, dvielis, maiņas sporta apavi (var vingrot ar zeķēm).

Nodarbības ir atvērtās grupu nodarbības, pieteikšanās nav nepieciešama.

2017. gada aprīļa – maijam un no septembra – decembrim (kopā plānotas 24 nodarbības). 2018. gadā no janvāra – aprīlim un no septembra - decembrim (kopā plānotas 28 nodarbības). 2019. gadā no janvāra – aprīlim (kopā plānotas 16 nodarbības).

Nodarbības vada jogas instruktore Mārīte Iskrova.

PELDĒŠANAS T.SK. ŪDENS AEROBIKAS NODARBĪBAS

Otrdienās un trešdienās,

No 18.00 – 20.00

Daugmales multifunkcionālais centrs

Pieteikšanās notiek aizpildot pieteikuma anketu Vecumnieku novada domes mājas lapā www.vecumnieki.lv

Otrdienās notiek ūdens aerobikas nodarbības trenera pavadībā, trešdienās – peldēšanas apmācības trenera pavadībā.

Izbraukšana plkst. 16.50 no Vecumnieku novada domes un plkst. 17.00 no veikala “Pīlādzis” (centrā).

Informācija peldbaseina apmeklētājiem: Pamatojoties uz to, ka no iedzīvotājiem saņemam daudz telefona zvanu saistībā ar to, ka dažādu apsvērumu dēļ nepaspēj pieteikties peldbaseina apmeklējumam, Vecumnieku novada dome nosaka ierobežojumu peldbaseina apmeklējumam (publicēts mājas lapā www.vecumnieki.lv 10.11.2017.). Informējam, ka iedzīvotāji, kas piedalījušies 8 un vairāk peldēšanas t.sk. ūdens aerobikas nodarbībās, lūgums, uz nākošajām nodarbībām  - nepieteikties! Būsim saprotoši un dosim iespēju apmeklēt nodarbības arī cietiem iedzīvotājiem!

Iedzīvotāji, kas vēlas noskaidrot, cik peldbaseina apmeklējuma reizes ir izmantojuš, zvanīt (darba dienās, darba laikā) Attīstības plānošanas nodaļas vadītājai Dacei Šileikai, tālr. 63920596.

Dace Šileika,
Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja – projektu vadītāja

2017.11.21.

Lekcijas jaunajiem un topošajiem vecākiem

2017. gada 6. decembrī plkst.15.00 Vecumnieku tautas namā ESF projekta “Veselības veicināšana un slimību profilakses pasākumi Vecumnieku novadā” Nr.9.2.4.2/16/I/037 ietvaros tiek organizēta bezmaksas lekcija “Perinatālā un neonatālā perioda veselības aprūpe”. Lekciju vadīs vecmāte, Veselības zinātņu bakalaurs māszinībās, Latvijas Vecmāšu asociācijas valdes locekle Inese Kampusa.

Lekcijā tiks pārrunāti galvenie jautājumi, kas saistīti ar:

 • grūtniecību,
 • dzemdībām,
 • pēcdzemdību periodu,
 • kā pareizi sagatavoties dzemdībām,
 • kā pieņemt jauno statusu - mamma, tētis,
 • jauno vecāku un vecvecāku savstarpējā saskarsme,
 • kā izveidot pareizu komunikāciju ar jaundzimušo - ēdināšana, ģērbšana, kopšana, kā arī tiks atbildēts uz interesējošiem jautājumiem.

 Uz lekciju iepriekš nav jāpiesakās. Tajā aicināti piedalīties topošie un esošie vecāki, kā arī visi interesanti, kuriem tuva šī tēma.

Informējam, ka 2018. gadā lekcijas tiek plānotas Bārbeles un Valles pagastos, sīkāka informācija sekos.

Jautājumu gadījumā zvanīt Attīstības plānošanas nodaļas vadītājai Dacei Šileikai pa tālruni 63920596.

Dace Šileika,
Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja – projektu vadītāja

2017.11.17.

Tiek organizēta nodarbība pieaugušam personām garīgās veselības stiprināšanai

Lai veicinātu pieaugušajiem veselīgu dzīves veidu un garīgās veselības stiprināšanu, projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Vecumnieku novadā” Nr.9.2.4.2/16/I/037 ietvaros,  š.g. 24. novembrī, plkst. 15.00 “Everti”, Bārbeles pagastā tiks organizētas informatīvi izglītojoša un praktiska nodarbība, kuras laikā tiks sniegta  informācija par stresa mazināšanu un izdegšanas profilaksi, fizisko aktivitāšu pozitīvo ietekmi uz psihisko veselību, psihosomatiskajām saslimšanām un to atpazīšanu, u.c. aktivitātes.

Nodarbībās iedzīvotāji tiks izglītoti par sekojošām tēmām:

 • Kā mēs paši ikdienā varam stiprināt savu garu, miesu un dvēseli, dzīvojot roku rokā ar dabu un Visuma ritmiem.
 • Skaņa, krāsa, smarža, augi un kristāli kā labākie draugi, kas nāk palīgā dažādu saslimšanu, stresa un psihiskās izdegšanas gadījumos.
 • Pirts kā vieta, kas vislabāk un efektīgāk palīdz uzturēt, gan garīgo veselību, gan fizisko.

Nodarbības laikā tiks sniegtas teorētiskās zināšanas un demonstrētas praktiskas iemaņas  par skaņu un kristālu  meditāciju ar čakrafoniem, vibroakustisko masāžu ar kārkla slotiņam, kā arī sniegt teorētisko informāciju par pirts rituāliem (pašpēriena iemaņas, kā izveidot individuālo pirts rituālu u.t.t.).  Nodarbību vadīs sertificēta un ikdienā praktizējoša astroloģe Kristīne Vallere.

Lai pieteiktos dalībai nodarbībās, lūgums zvanīt Dacei Šileikai pa tālr. 29285443. Nodarbībās vietu skaits ierobežots, lūgums dalību nodarbībā pieteikt līdz 23. novembrim.

Aktivitātes tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda (ESF) struktūrfondu līdzekļiem (85%) un valsts budžeta (15%). Kopējās projekta izmaksas sastāda EUR 106 895,00. Projekta īstenošanas termiņš 2019. gada 31.decembris.

Dace Šileika,
Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja – projektu vadītāja

2017.11.14.

Aicina uz fizisko aktivitāšu nodarbību

27. novembrī plkst. 17 Bārbeles tautas namā ESF projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Vecumnieku novadā” Nr.9.2.4.2/16/I/037 ietvaros tiek organizēta nodarbība “Fiziskās aktivitātes kā medikaments”. Nodarbību vadīs ergoterapeits, fizisko aktivitāšu fiziologs, Rīgas Stradiņa universitātes doktorants, Rīgas Stradiņa universitātes fakultātes lektors Rūdolfs Cešeiko.

Nodarbība paredzēta divās daļās – pirmajā daļā lektors sniegs teorētisko informāciju, kā uzlabot veselību un 2. daļā tiks demonstrēti praktiski piemēri, kādas aktivitātes iekļaut savā ikdienā, lai fiziskās aktivitātes mūsu veselībai būtu kā medikaments.

Uz nodarbībām iepriekš nav jāpiesakās! Nodarbības tiek organizētas kā atvērtās grupas nodarbības, kurās var piedalīties gan pieaugušie, gan bērni.

8. decembrī nodarbība “Fiziskās aktivitātes kā medikaments” tiks organizēta Vecumnieku pagastā. Sīkāka informācija sekos.

Aktivitātes tiek finansētas no Eiropas Sociālā fonda struktūrfondu līdzekļiem (85%) un valsts budžeta (15%). Kopējās projekta izmaksas sastāda 106 895,00 EUR. Projekta īstenošanas termiņš ir 2019. gada 31. decembris.

Sīkāka informācija pieejama, zvanot Attīstības plānošanas nodaļas vadītājai Dacei Šileikai pa tālr. 63920596.

Dace Šileika,
Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja – projektu vadītāja

2017.11.10.

Aicina uz lekciju par onkoloģiskajām saslimšanām

13. novembrī plkst. 18 Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas zālē ESF projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Vecumnieku novadā” Nr.9.2.4.2/16/I/037 ietvaros tiek organizēta lekcija par onkoloģiskajām saslimšanām. Lekcijas ilgums 2.5 h. Nodarbību vadīs ergoterapeits, fizisko aktivitāšu fiziologs, Rīgas Stradiņa universitātes doktorants, Rīgas Stradiņa universitātes fakultātes lektors Rūdolfs Cešeiko.

Uz nodarbību iepriekš nav jāpiesakās! Nodarbība tiek organizēta kā atvērtās grupas nodarbība, kurā var piedalīties gan pieaugušie, gan bērni.

Aktivitātes tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda struktūrfondu līdzekļiem (85%) un valsts budžeta (15%). Kopējās projekta izmaksas sastāda 106 895,00 EUR. Projekta īstenošanas termiņš ir 2019. gada 31. decembris.

Sīkāka informācija pieejama, zvanot Attīstības plānošanas nodaļas vadītājai Dacei Šileikai pa tālr. 63920596.

Dace Šileika,
Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja – projektu vadītāja

2017.11.10.

Izmaiņas peldbaseina apmeklējuma kārtībā

Vecumnieku novada dome no šā gada septembra līdz 2018. gada aprīlim iedzīvotājiem nodrošina iespēju apmeklēt peldēšanas t.sk ūdens aerobikas nodarbības ESF projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Vecumnieku novadā” Nr.9.2.4.2/16/I/037 ietvaros. Pamatojoties uz to, ka no iedzīvotājiem saņemam daudz telefona zvanu saistībā ar to, ka dažādu apsvērumu dēļ nepaspēj pieteikties peldbaseina apmeklējumam, Vecumnieku novada dome nosaka ierobežojumu peldbaseina apmeklējumam.

Informējam, ka iedzīvotāji, kas no septembra līdz novembrim ir piedalījušies 8 un vairāk peldēšanas t.sk. ūdens aerobikas nodarbībās, lūgums, uz nākošajām nodarbībām, t.i. no decembra līdz aprīlim - nepieteikties! Būsim saprotoši un dosim iespēju apmeklēt nodarbības arī cietiem iedzīvotājiem!

Iedzīvotāji, kas vēlas noskaidrot, cik peldbaseina apmeklējuma reizes ir izmantojuši no septembra līdz novembrim, zvanīt Attīstības plānošanas nodaļas vadītājai Dacei Šileikai, tālr. 63920596.

Atgādinām, ka pieteikšanās peldbaseina apmeklējumam notiek elektroniski, aizpildot pieteikuma anketu, kas pieejama pašvaldības mājas lapā www.vecumnieki.lv. Peldbaseina apmeklējumam projekta ietvaros tiek nodrošināts bezmaksas transports Vecumnieki – Daugmale - Vecumnieki.

Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda (ESF) struktūrfondu līdzekļiem (85%) un valsts budžeta (15%). Kopējās projekta izmaksas sastāda EUR 106 895,00. Projekta īstenošanas termiņš 2019. gada 31.decembris.

Sīkāka informācija pieejama, zvanot Attīstības plānošanas nodaļas vadītājai Dacei Šileikai pa tālr. 63920596..

Dace Šileika,
Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja – projektu vadītāja

2017.10.09.

Iedzīvotāji aktīvi iesaistās projekta aktivitātēs

Pašvaldība šī gada martā uzsāka ESF projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Vecumnieku novadā” Nr.9.2.4.2/16/I/037 īstenošanu. Projekta mērķis ir nodrošināt pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem Vecumnieku novada iedzīvotājiem, īstenojot vietēja mēroga aktivitātes. Lai sasniegtu projektā izvirzīto mērķi, iedzīvotājiem tiek nodrošinātas dažādas aktivitātes veselības veicināšanai un slimību profilaksei.

Iedzīvotājiem tiek piedāvātas sekojošas bezmaksas nodarbības:

 • Joga Skaistkalnē (nodarbības notiek ceturtdienās Skaistkalnes tautas namā);
 • Joga Vallē (nodarbības notiek pirmdienās Valles pagasta pārvaldē);
 • Fizioterapijas nodarbības Vecumniekos (nodarbības notiek trešdienās Vecumnieku tautas namā);
 • Zumbas nodarbības Vecumniekos (nodarbības notiek pirmdienās Vecumnieku vidusskolas sporta zālē);
 • Peldēšanas t.sk.ūdens aerobikas nodarbības (otrdienās notiek ūdens aerobikas nodarbības un trešdienās peldēšanas nodarbības. Aktivitāte tiek īstenota Daugmales multifunkcionālajā centrā);
 • Kids Gym nodarbības bērniem ar sensorās integrācijas elementiem (nodarbības notiek Veselības centrā);
 • Nūjošanas apmācības nodarbības (šogad nodarbības notika Skaistkalnē un Vecumniekos, 2018. un 2019. gadā nodarbības plānotas Kurmenes, Stelpes, Bārbele un Valles pagastos).

Projektā tiek plānotas vairākas informatīvās un praktiskās lekcijas, piemēram, lekcijas par onkoloģiskajām saslimšanām, izglītojošo nodarbību cikls skolās par tēmu “Atkarību mazināšana un profilakse”, lekcija jaunajiem un topošajiem vecākiem “Perinatālā un neonatālā perioda veselības aprūpe”, nodarbību cikls “Fiziskās aktivitātes kā medikaments”, u.c. pasākumi. Sīkāka informācija par pasākumu datumiem sekos!

Projekta ieviešanas noteikumi paredz, ka laika periodā līdz 2019. gada decembrim, kas ir projekta īstenošanas termiņš, projektā jāiesaista 1793 iedzīvotāji (unikālie apmeklētāji).

Šobrīd apmeklētākās un pieprasītākās ir peldēšanas t.sk.ūdens aerobikas nodarbības. Otrdienās tiek piedāvāta ūdens aerobika, kad dāmas atraktīvas treneres pavadībā veic dažādus vingrinājumus. Savukārt trešdienās uz peldēšanas nodarbībām aktīvi piesakās gan bērni, gan pieaugušie. Tie, kas nevēlas izmantot trenera pakalpojumus, var peldēties un izmantot ūdens masāžas rīkus, ko nodrošina pakalpojuma sniedzējs. Informējam, ka bērnus vecumā līdz 14 gadiem uz peldēšanas nodarbībām pavada pilngadīga persona! Pieteikšanās peldbaseina apmeklējumam notiek elektroniski, aizpildot pieteikuma anketu, kas pieejama pašvaldības mājas lapā www.vecumnieki.lv. Peldbaseina apmeklējumam projekta ietvaros tiek nodrošināts bezmaksas transports Vecumnieki – Daugmale – Vecumnieki.

Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda (ESF) struktūrfondu līdzekļiem (85%) un valsts budžeta (15%). Kopējās projekta izmaksas sastāda EUR 106 895,00. Projekta īstenošanas termiņš ir 2019. gada 31.decembris.

Sīkāka informācija pieejama, zvanot Attīstības plānošanas nodaļas vadītājai Dacei Šileikai pa tālr. 63920596.

Dace Šileika,
Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja – projektu vadītāja

2017.09.15.

No septembra iedzīvotājiem tiek dota iespēja apmeklēt peldbaseinu Daugmalē

ESF projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Vecumnieku novadā” Nr.9.2.4.2/16/I/037 ietvaros Vecumnieku novada iedzīvotājiem tiek dota iespēja apmeklēt bezmaksas peldēšanas t.sk. ūdens aerobikas nodarbības.

Veicot iepirkuma procedūru, atbilstoši Publisko iepirkuma likumam, tika noskaidrots pakalpojuma sniedzējs, kas nodrošinās iespēju novada iedzīvotājiem apmeklēt peldēšanas t.sk ūdens aerobikas nodarbības. Š.g. 13.septembrī tika parakstīts līgums ar Daugmales pamatskolu, kas nodrošinās pakalpojuma sniegšanu. Ūdens aerobikas un peldēšanas nodarbības notiks Daugmales multifunkcionālajā centrā.

Informējam, ka nodarbības tiek plānotas 2 reizes nedēļā – otrdienās un trešdienās no plkst. 18.00 – 20.00, laika posmā no 2017. gada septembra – 2018. gada aprīlim. Otrdienās tiek piedāvāta iespēja piedalīties ūdens aerobikas nodarbībās, savukārt trešdienās būs iespēja apgūt peldēšanas prasmes sertificēta peldēšanas trenera pavadībā. Peldbaseins vienā apmeklējuma reizē tiks nodrošināts 35 personām.

Pieteikšanās peldbaseina apmeklējumam notiks reģistrējoties elektroniski, aizpildot pieteikuma anketu. Aizpildot pieteikuma anketu, jāatzīmē datums, kurā vēlaties apmeklēt peldbaseinu. Gadījumā, ja kaut kādu apstākļu dēļ nevar apmeklēt nodarbības atzīmētajā datumā, lūgums, ziņot savlaicīgi.

Septembra mēnesī peldbaseina apmeklējumi paredzēti sekojošos datumos:

19. septembris no plkst. 18.00 – 20.00 pieejams ūdens aerobikas treneris

20. septembris no plkst. 18.00 – 20.00 pieejams peldēšanas apmācības treneris

26. septembris no plkst. 18.00 – 20.00 pieejams ūdens aerobikas treneris

27. septembris no plkst. 18.00 – 20.00 pieejams peldēšanas apmācības treneris

Lai nodrošinātu iedzīvotāju nokļūšanu uz/no peldbaseinu, projekta ietvaros tiks nodrošināts bezmaksas transports. Izbraukšana un peldbaseinu plkst.17.00., tikšanās vieta - centrā pie t/c “Pīlādzis”.

Informējam, ja no iedzīvotājiem būs liela atsaucība, peldbaseina apmeklējums tiks plānots periodiski, tas nozīmē, ka katru mēnesi brauks cita pagasta iedzīvotāji, tādējādi nodrošinot iespēju piedalīties nodarbībās visiem novada iedzīvotājiem. Projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Vecumnieku novadā” Nr.9.2.4.2/16/I/037 nosacījums ir tāds, ka laika posmā no 2017. gada marta līdz 2019. gadam pašvaldībai projekta aktivitātēs jāiesaista 1793 novada iedzīvotāji (unikālie apmeklētāji).

Šobrīd līgums ar Daugmales pamatskolu ir noslēgts līdz 2018. gada aprīlim. Pašvaldība informē, ka projekta ietvaros peldbaseina apmeklējums tiks nodrošināts arī 2018. gadā (no janvāra – aprīlim un no septembra – decembrim) un 2019. gadā (no janvāra – aprīlim un no septembra – oktobrim).

Sīkāka informācija pieejama, zvanot Attīstības plānošanas nodaļas vadītājai Dacei Šileikai pa tālr. 63920596 vai 29285443.

Pirms peldbaseina apmeklējuma, lūgums, iepazīties ar baseina lietošanas noteikumiem: http://www.daugmalemc.lv/lv/baseins/

PIETEIKTIES PELDBASEINA APMEKLĒJUMAM: ŠEIT


Dace Šileika,
Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja – projektu vadītāja

2017.09.14.

Projekta ietvaros Vecumnieku novada bērni un jaunieši piedalījās divās nometnēs

Vecumnieku novada dome 2017. gada martā uzsāka ESF projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Vecumnieku novadā” Nr.9.2.4.2/16/I/037 īstenošanu. Projekta mērķis - nodrošināt pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem Vecumnieku novada iedzīvotājiem, īstenojot vietēja mēroga aktivitātes.

Projekta ietvaros paredzētas vairākas aktivitātes, kas saistītas ar slimību profilakses un veselības veicināšanas pasākumiem.

Laika posmā no 3. līdz 7. jūlijam tika organizēta diennakts nometne “Aktīvais novadnieks”, tādējādi veicinot bērnu un jauniešu izpratni par aktīvu un veselīgu dzīves veidu. Savukārt augusta sākumā tika organizēta diennakts nometne “Veselīgais novadnieks”, kuras mērķis bija nometnes dalībnieku uzmanību pievērst veselīgam dzīves veidam. Katrā no nometnē piedalījās 35 bērni un jaunieši vecumā no 11 – 18 gadiem. Nometnes organizators tika noskaidrots veicot iepirkuma procedūru, atbilstoši Publikā iepirkuma likumam. Gan nometni “Aktīvais novadnieks”, gan “Veselīgais novadnieks” organizēja biedrība “Odikozāra”. Nometņu laikā bērni un jaunieši iepazinās ar tādām interesantām nodarbībām kā orientēšanās labirintā ar elektroniskiem kontrolpunktiem, “Paintball” spēle, supošanas aktivitāte, tika organizēts pārgājiens, jāsanas nodarbības, zumbas deja, estētiskais kosmetologs, sarunas ar  psihologu un uztura speciālistu u.c. aktivitātes. Dalība nometnē bērniem un jauniešiem bija bez maksas, jo visi izdevumi tika segti no ESF projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Vecumnieku novadā” Nr.9.2.4.2/16/I/037 līdzekļiem.

Informējam, ka bezmaksas nometnes tiks organizētas arī 2018. un 2019. gada vasarā.

Nometne "Veselīgais novadnieks"
Foto: Biedrība "Odikozāra"

 

Dace Šileika,
Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja – projektu vadītāja

2017.08.17.

Iespēja piedalīties nodarbībās

Vecumnieku novada dome īsteno Eiropas Savienības Eiropas Sociālā fonda (turpmāk – ESF) projektu “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Vecumnieku novadā” Nr. 9.2.4.2/16/I/037 (turpmāk – projekts).

Projekta ietvaros Vecumnieku novada iedzīvotājiem tiek piedāvāta iespēja apmeklēt sekojošas nodarbības bez maksas:

Nosaukums

Laiks

Vieta

Piezīmes

ZUMBAS NODARBĪBAS

Pirmdiena plkst. 20.00

(pirmā nodarbība notiks 4. septembrī)

2017. gadā nodarbības plānotas no septembra līdz decembrim.

2018. gadā no janvāra līdz maijam un no septembra līdz decembrim

Vecumnieku novada Domes sporta skola, Vecumnieku pagasts

Nodarbību apmeklētājiem jāņem līdzi vingrošanas paklājiņš un maiņas sporta apavi.

FIZIOTERAPIJAS NODARBĪBAS

Trešdiena plkst. 18.30

(pirmā nodarbība notiks 6. septembrī)

2017. gadā nodarbības plānotas no septembra līdz decembrim.

2018. gadā no janvāra līdz aprīlim un no septembra līdz decembrim.

2019. gadā no janvāra līdz maijam

Vecumnieku tautas nams (lielā zāle), Vecumnieku pagasts

Nodarbību apmeklētājiem jāņem līdzi vingrošanas paklājiņš, dvielis, maiņas sporta apavi (var vingrot ar zeķēm)

JOGAS NODARBĪBAS

Pirmdiena plkst. 19.00

(pirmā nodarbība notiks 4. septembrī)

2017. gadā nodarbības plānotas no septembra līdz decembrim.

2018. gadā no janvāra līdz aprīlim un no septembra līdz decembrim.

2019. gadā no janvāra līdz aprīlim.

Valles pagasta pārvalde, Valles pagasts

Nodarbību apmeklētājiem jāņem līdzi vingrošanas paklājiņš, dvielis, maiņas sporta apavi (var vingrot ar zeķēm)

Ceturtdiena plkst. 18.30

(pirmā nodarbība notiks 7. septembrī)

2017. gadā nodarbības plānotas no septembra līdz decembrim.

2018. gadā no janvāra līdz aprīlim un no septembra līdz decembrim.

2019. gadā no janvāra līdz aprīlim.

Skaistkalnes tautas nams, Skaistkalnes pagasts

Nodarbību apmeklētājiem jāņem līdzi vingrošanas paklājiņš, dvielis, maiņas sporta apavi (var vingrot ar zeķēm)

Ar 2017. gada septembri tiks organizētas nūjošanas nodarbības instruktora pavadībā Vecumnieku un Skaistkalnes pagastos. Nodarbības vadīs sertificēta nūjošanas instruktore Zane Grava, kas nodarbību apmeklētājiem mācīs pareizu nūjošanas tehniku. Kopā plānotas 4 nodarbības Skaistkalnes un 4 nodarbības Vecumnieku pagastos.

2018. gadā nūjošanas nodarbības plānotas Bārbeles un Valles pagastā, savukārt, 2019. gadā Kurmenes un Stelpes pagastos.

Nodarbību grafiks:

Datums

Laiks

Tikšanās vieta

04.09.2017.

Plkst. 18.00

Skaistkalnes tautas nams

11.09.2017.

Plkst. 18.00

Skaistkalnes tautas nams

24.09.2017.

Plkst. 15.30

Skaistkalnes tautas nams

24.09.2017.

Plkst. 18.00

Vecumnieku tautas nams

01.10.2017.

Plkst. 15.30

Skaistkalnes tautas nams

01.10.2017.

Plkst. 18.00

Vecumnieku tautas nams

02.10.2017.

Plkst. 18.00

Vecumnieku tautas nams

09.10.2017.

Plkst. 18.00

Vecumnieku tautas nams

Projekta ietvaros ir iegādāts sporta inventārs (nūjošanas nūjas, hanteles, vingrošanas gumijas, koka nūjas, vingrošanas paklājiņi, u.c.) nodarbībām. Informējam, ka iedzīvotāji inventāru var iznomāt bez maksas, zvanot uz tālr. 63920596 Dacei Šileikai (Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja – projektu vadītāja) vai Inai Jankevičai (Sociālā dienesta vadītāja) tālr. 63976733.

Dace Šileika,
Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja – projektu vadītāja

2017.07.14.

Aicinām pieteikties uz nometni “Veselīgais novadnieks”

Vecumnieku novada dome īsteno Eiropas Savienības Eiropas Sociālā fonda (turpmāk – ESF) projektu “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Vecumnieku novadā” Nr. 9.2.4.2/16/I/037 (turpmāk – projekts). Projekta ietvaros Vecumnieku novada bērniem un jauniešiem t.sk. no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm vecumā no 11–18 gadiem, tiks nodrošināta iespēja piedalīties bezmaksas nometnē “Veselīgais novadnieks”. Nometnē tiks nodrošināta iespēja piedalīties 35 bērniem un jauniešiem, kuri ir deklarēti Vecumnieku novadā.

Nometne “Veselīgais novadnieks” notiks no 7.–11. augustam. Nometnes ilgums – 4 diennaktis.

Pieteikšanās uz nometi no 14. jūlija–27. jūlijam, aizpildot pieteikuma anketu: https://docs.google.com/forms/d/1WcMNhP3vWKZd3LhEVmONobGdBa7MOGzNcSKtcZjHWps/edit vai zvanot pa tālruni 63920596 Dacei Šileikai (Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja – projektu vadītāja) vai pa tālruni 63976733 Inai Jankevičai (Sociālā dienesta vadītājai).  

Dalībnieki nometnei tiks reģistrēti rindas kārtībā pēc pieteikšanās dalībai nometnē.

Informācija par nometni:

“Veselīgais novadnieks”: Lai veicinātu bērniem veselīgu dzīves veidu un veselīgus ēšanas paradumus, projekta ietvaros tiek organizēta vasaras nometne. Nometnes ietvaros paredzētas dažādas aktivitātes, kas rosinās mērķgrupu uz veselīga uztura lietošanu ikdienā, kā arī veselīga dzīves veida popularizēšanu, savstarpējo komunikāciju un sadarbību. Nometnes laikā tiks piesaistīti vairāki speciālisti, kuri bērniem vadīs gan teorētiskās, gan praktiskās nodarbības. Lai nodrošinātu bērnu un jauniešu nokļūšanu uz/no pasākuma, tiks nodrošināts transports.

Informācija par projektu:

Mērķis - nodrošināt pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem Vecumnieku novada iedzīvotājiem, īstenojot vietēja mēroga aktivitātes.

Projektā tiek definēti papildus efektivitātes rādītāji, lai veicinātu sabiedrības veselības paradumu maiņu, aktivitātes tiks vērstas balstoties uz sekojošiem rādītājiem:

 • Veselīga uztura lietošanas veicināšana;
 • Atkarību izraisošo vielu un procesu izplatības samazināšana;
 • Fizisko aktivitāšu veicināšana;
 • Garīgās veselības veicināšana;
 • Reproduktīvās veselības veicināšana;
 • Slimību profilakses uzlabošana.

Projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Vecumnieku novadā” Nr. 9.2.4.2/16/I/037 realizācijas termiņš ir 2019. gada decembris. Projekta kopējās izmaksas: EUR 106 895.00, no tām 85% ir ESF finansējums un 15% valsts budžeta finansējums.         

Dace Šileika,
Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja – projektu vadītāja

2017.06.19.

Aicinām pieteikties uz nometni "Aktīvais novadnieks"

Vecumnieku novada dome īsteno Eiropas Savienības Eiropas Sociālā fonda (turpmāk – ESF) projektu “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Vecumnieku novadā” Nr. 9.2.4.2/16/I/037 (turpmāk – projekts). Projekta ietvaros Vecumnieku novada bērniem un jauniešiem t.sk. no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, vecumā no 11 – 18 gadi, tiks nodrošināta iespēja piedalīties bezmaksas nometnē “Aktīvais novadnieks”. Nometnē tiks nodrošināta iespēja piedalīties 35 bērniem un jauniešiem, kuri ir deklarēti Vecumnieku novadā.

Nometne “Aktīvais novadnieks” notiks no 3. – 7. jūlijam. Nometnes ilgums – 4 diennaktis.

Pieteikšanās uz nometi no 19. jūnija – 22. jūnijam, aizpildot pieteikuma anketu: http://ej.uz/aktivais_novadnieks  vai zvanot pa tālruni 63920596 Dacei Šileikai (Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja – projektu vadītāja) vai pa tālruni 63976733 Inai Jankevičai (Sociālā dienesta vadītājai).  

Dalībnieki nometnei tiks reģistrēti rindas kārtībā pēc pieteikšanās dalībai nometnē.

Informācija par nometnēm:

“Aktīvais novadnieks” - Lai bērnus motivētu pievērsties fiziskajām aktivitātēm, nometnes ietvaros paredzētas dažādi pasākumi, kas rosinās mērķa grupu uz fizisko aktivitāšu veikšanu ikdienā, tādējādi uzlabojot savu vispārējo veselības stāvokli. Nodarbību laikā tiks apgūti dažādi ar fiziskajām aktivitātēm saistīti vingrinājumi. Nometnes laikā tiks piesaistīti vairāki speciālisti, kuri bērniem vadīs gan teorētiskās, gan praktiskās nodarbības. Lai nodrošinātu bērnu un jauniešu nokļūšanu uz /no pasākumu, tiks nodrošināts transports.

Informācija par projektu:

Mērķis - nodrošināt pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem Vecumnieku novada iedzīvotājiem, īstenojot vietēja mēroga aktivitātes.

Projektā tiek definēti papildus efektivitātes rādītāji, lai veicinātu sabiedrības veselības paradumu maiņu, aktivitātes tiks vērstas balstoties uz sekojošiem rādītājiem:

 • Veselīga uztura lietošanas veicināšanu;
 • Atkarību izraisošo vielu un procesu izplatības samazināšana;
 • Fizisko aktivitāšu veicināšanu;
 • Garīgās veselības veicināšanu;
 • Reproduktīvās veselības veicināšanu;
 • Slimību profilakses uzlabošanu.

Projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Vecumnieku novadā” Nr. 9.2.4.2/16/I/037 realizācijas termiņš 2019. gada decembris. Projekta kopējās izmaksas: EUR 106 895.00, no tām 85% ir ESF finansējums un 15% valsts budžeta finansējums.

           Dace Šileika
Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja – projektu vadītāja

2017.04.03.

Iespēja piedalīties nodarbībās

Vecumnieku novada dome īsteno Eiropas Savienības Eiropas Sociālā fonda (turpmāk – ESF) projektu “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Vecumnieku novadā” Nr. 9.2.4.2/16/I/037 (turpmāk – projekts).

Projekta ietvaros Vecumnieku novada iedzīvotājiem tiek piedāvāta iespēja apmeklēt sekojošas nodarbības bez maksas:

Nosaukums

Laiks

Vieta

Piezīmes

ZUMBAS NODARBĪBAS

Trešdiena plkst. 20.00

2017. gadā nodarbības plānotas no aprīļa līdz maijam un no septembra līdz decembrim.

2018. gadā no janvāra līdz maijam un no septembra līdz decembrim

Vecumnieku novada Domes sporta skola, Vecumnieku pagasts

Nodarbību apmeklētājiem jāņem līdzi vingrošanas paklājiņš un maiņas sporta apavi

FIZIOTERAPIJAS NODARBĪBAS

Pirmdiena plkst. 18.30

2017. gadā nodarbības plānotas no aprīļa līdz maijam un no septembra līdz decembrim.

2018. gadā no janvāra līdz aprīlim un no septembra līdz decembrim.

2019. gadā no janvāra - maijam

Vecumnieku tautas nams, Vecumnieku pagasts

Nodarbību apmeklētājiem jāņem līdzi vingrošanas paklājiņš, dvielis, maiņas sporta apavi (var vingrot ar zeķēm)

JOGAS NODARBĪBAS

Pirmdiena plkst. 19.00

2017. gadā nodarbības plānotas no aprīļa līdz maijam un no septembra līdz decembrim.

2018. gadā no janvāra līdz aprīlim un no septembra līdz decembrim.

2019. gadā no janvāra līdz aprīlim.

Valles pagasta pārvalde, Valles pagasts

Nodarbību apmeklētājiem jāņem līdzi vingrošanas paklājiņš, dvielis, maiņas sporta apavi (var vingrot ar zeķēm)

Ceturtdiena plkst. 18.30

2017. gadā nodarbības plānotas no aprīļa līdz maijam un no septembra līdz decembrim.

2018. gadā no janvāra līdz aprīlim un no septembra līdz decembrim.

2019. gadā no janvāra līdz aprīlim.

Skaistkalnes tautas nams, Skaistkalnes pagasts

Nodarbību apmeklētājiem jāņem līdzi vingrošanas paklājiņš, dvielis, maiņas sporta apavi (var vingrot ar zeķēm)

Projekta ieviešanas laikā tiks iegādāts arī sporta inventārs (hanteles, vingrošanas gumijas, koka nūjas, vingrošanas paklājiņi, u.c.) nodarbībām, kas būs pieejams bez maksas nodarbību apmeklētājiem

Sīkāku informācija par nodarbībām var saņemt zvanot uz tālr. 63920596 Dacei Šileikai (Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja – projektu vadītāja) vai Inai Jankevičai (Sociālā dienesta vadītāja) tālr. 63976733. 

Dace Šileika
Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja – projektu vadītāja

2017.03.15.

Tiks īstenots projekts “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Vecumnieku novadā”

Vecumnieku novada dome 2017. gada 15. martā ir parakstījusi Vienošanos ar Centrālo finanšu līgumu aģentūru (turpmāk – CFLA) par Eiropas Savienības Eiropas Sociālā fonda (turpmāk – ESF) projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Vecumnieku novadā” Nr. 9.2.4.2/16/I/037 (turpmāk – projekts) ieviešanu 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros.

Pasākuma mērķis  ir uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem visiem Latvijas iedzīvotājiem, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, īstenojot vietēja mēroga pasākumus.

Projekta mērķis - nodrošināt pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem Vecumnieku novada iedzīvotājiem, īstenojot vietēja mēroga aktivitātes.

Projektā plānotas sekojošas aktivitātes:

 1. Projekta vadības nodrošināšana;
 2. Slimību profilakses pasākumi Vecumnieku novadā;
 3. Veselības veicināšanas pasākumi Vecumnieku novada iedzīvotājiem;
 4. Projekta informācijas un publicitātes nodrošināšana.

Slimību profilakses pasākumi ietvers informatīvi izglītojošas lekcijas un nodarbības gan pieaugušajiem, gan bērniem.

Veselības veicināšanas pasākumi ietvers dažādas nodarbības kā piemēram zumbu, jogu, fiziotepiju, nūjošanu instruktora pavadībā, nometnes bērniem, peldbaseina apmeklējumu u.c.

Projekta aktivitātēs varēs iesaistīties visi novada iedzīvotāji.

Lai veicinātu sabiedrības veselības paradumu maiņu, aktivitātes tiks vērstas balstoties uz sekojošiem rādītājiem:

 • Veselīga uztura lietošanas veicināšanu; 
 • Atkarību izraisošo vielu un procesu izplatības samazināšana;
 • Fizisko aktivitāšu veicināšanu;
 • Garīgās veselības veicināšanu;
 • Reproduktīvās veselības veicināšanu;
 • Slimību profilakses uzlabošanu.

Projekts tiek finansēts no Eiropas Savienības ESF (85%) un valsts budžeta līdzekļiem (15%). Kopējās projekta izmaksas sastāda EUR 106 895,00.

Projekts tiks īstenots līdz 2019. gada 31. decembrim.

Sīkāku informācija par projekta aktivitātēm un ieviešanas gaitu var saņemt zvanot uz tālr.63920596 Dacei Šileikai (Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja – projektu vadītāja) vai Inai Jankevičai (Sociālā dienesta vadītāja) tālr. 63976733.

Atbilstoši Ministru kabineta 2016. gada 17. maija noteikumiem Nr.310 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem" 9.2.4.1. pasākuma "Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi" un 9.2.4.2. pasākuma "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei" īstenošanas noteikumi” pašvaldība ir sagatavojusi projekta darba plānu 2017. gadam. Ar darba plānu var iepazīties ŠEIT.

Dace Šileika
Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja – projektu vadītāja