Iepirkumi

06.04.2017 Remontdarbi Vecumnieku novada izglītības iestādēs
20.03.2017 Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Vecumnieku vidusskolas ēkas pārbūvei
21.02.2017 Dzīvojamo telpu remontdarbi un tualešu telpas izbūve Vecumnieku novada pašvaldības ēkās
03.02.2017 Skaistkalnes vidusskolas ēdnīcas fasādes vienkāršotā atjaunošana un saimniecības ēkas nojaukšana
03.02.2017 Vecumnieku novada pašvaldības autoceļu pārbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība
31.01.2017 Malkas piegāde Vecumnieku novada domes vajadzībām
23.01.2017 Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Vecumnieku vidusskolas sporta laukuma pārbūvei
18.01.2017 Vecumnieku novada pašvaldības autoceļa A3 (Mēmele-kalnakrogs) pārbūve
18.01.2017 Mēbeļu piegāde Vecumnieku vidusskolas vajadzībām
04.01.2017 Piena un piena produktu piegāde Vecumnieku vidusskolai
30.11.2016 Pārtikas produktu piegāde Vecumnieku novada Domes veco ļaužu un invalīdu pansionātam "Atvasara"
22.11.2016 Medikamentu un vienreizējas lietošanas preču piegāde
10.11.2016 Psihologa pakalpojumu sniegšana Vecumnieku novada izglītības iestādēs
03.11.2016 Degvielas iegāde SIA "Jaunolis" vajadzībām
28.10.2016 Tehniskās apkopes un remonta pakalpojumi Vecumnieku novada domes autotransportam
24.10.2016 Psihologa pakalpojumu sniegšana
17.10.2016 Pašvaldības ielu un ceļu ziemas uzturēšanas darbi- Skaistkalnes, Bārbeles, Stelpes, Valles un Kurmenes pagasta pārvaldēs
11.10.2016 Kurināmās šķeldas piegāde Vecumnieku novada domes veco ļaužu un invalīdu pansionātam "Atvasara"
03.10.2016 Degvielas iegāde Vecumnieku novada domes vajadzībām
28.09.2016 Pārtikas produktu piegāde Vecumnieku novada izglītības iestādēm
28.09.2016 Drupinātas grants piegāde SIA "Jaunolis" vajadzībām
27.09.2016 Biroja tehnikas rezerves daļu un materiālu iegāde, biroja tehnikas apkalpošana un biroja tehnikas noma
19.09.2016 Cenu aptauja: Sporta inventāra - barjeru - iegāde Vecumnieku novada Domes sporta skolas vajadzībām
19.09.2016 Vecumnieku novada domei piederošo sauszemes transportlīdzekļu brīvprātīgā (KASKO) apdrošināšana
30.08.2016 Ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšana Vecumnieku novada Domes Skaistkalnes vidusskolā
22.07.2016 Dzīvojamo telpu remontdarbi, šķūnīša izbūve, bruģētu gājēju celiņu ierīkošana un ielu apgaismojuma izbūve Vecumnieku novadā
14.07.2016 Sporta inventāra iegāde Vecumnieku novada izglītības iestādēm
12.07.2016 Cenu aptauja "Laukuma pamatnes sagatavošanas darbi āra trenažieru izvietošanai"
11.07.2016 Āra trenažieru piegāde un uzstādīšana projekta "Valles brīvdabas vietas izveide veselības un sporta aktivitāšu veicināšanai" realizēšanai
05.07.2016 Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Misas vidusskolā
30.06.2016 Ēkas Liepu ielā 2, Vecumniekos, Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā, pārbūve atbilstoši pirmsskolas izglītības iestādes prasībām
13.06.2016 Skaistkalnes vidusskolas ēdnīcas tehnoloģisko iekārtu iegāde un uzstādīšana
09.06.2016 Skaistkalnes vidusskolas ēdnīcas tehnoloģisko iekārtu iegāde un uzstādīšana - pārtraukts
02.06.2016 Zemes vienību kadastrālās uzmērīšanas pakalpojumi
01.06.2016 Ielu apgaismojuma izbūve divos objektos Vecumnieku novadā
26.05.2016 Remontdarbi Misas tautas nama telpās, gājēju celiņa ierīkošana Rīgas - Sporta ielā, Vecumniekos, un labiekārtošanas darbi Vecumnieku tautas namā
24.05.2016 Skaistkalnes vidusskolas ēdnīcas telpu pārbūve (pirmā kārta)
19.05.2016 Vecumnieku vidusskolas ēkas daļas pamatu stiprināšana, telpu remonts un apkures sistēmas renovācija telpu grupai
09.05.2016 Skaistkalnes vidusskolas ēdnīcas ēkas fasādes, telpu grupas un kanalizācijas sistēmas vienkāršota atjaunošana - pārtraukts
03.05.2016 Sociālo pakalpojumu - personu aprūpe mājās, palīdzība un uzraudzība - sniegšana
02.05.2016 Ielu asfaltbetona bedrīšu remonts
29.04.2016 Bārbeles parka labiekārtojuma atjaunošana un vasaras estrādes nojumes un tualešu jauna būvniecība
25.04.2016 Remontdarbi Vecumnieku novada izglītības iestādēs
15.04.2016. Cenu aptauja "Tautas tērpu iegāde vidējās paaudzes deju kolektīvam "Valle""
14.04.2016 Skaistkalnes vidusskolas sporta laukuma seguma pārklājuma un aprīkojuma piegāde un uzstādīšana
13.04.2016 Apskaņošanas un apgaismošanas aparatūras nodrošināšana un apkalpošana Vecumnieku novada domes pasākumos
05.04.2016 Telpu remontdarbi un jumta seguma nomaiņas darbi Vecumnieku novada pašvaldības daudzdzīvokļu mājās
04.04.2016 Skaistkalnes vidusskolas ēdnīcas tehnoloģisko iekārtu iegāde un uzstādīšana - pārtraukts
31.03.2016 Skaistkalnes vidusskolas sporta laukuma seguma pārklājuma un aprīkojuma piegāde un uzstādīšana - pārtraukts
21.03.2016 Dolomīta šķembu piegāde SIA "Jaunolis" vajadzībām
21.03.2016 Lietota mikroautobusa iegāde Vecumnieku novada pašvaldības vajadzībām
11.03.2016 Psihologa pakalpojumu sniegšana Vecumnieku novada izglītības iestādēs - pārtraukts
11.03.2016 Remontmateriālu iegāde Vecumnieku novada domes vajadzībām
09.03.2016 Telpu remontdarbi Vecumnieku novada pašvaldības ēkās
03.03.2016 Misas tautas nama skatuves mehānikas atjaunošanas pakalpojumi
11.02.2016 Psihologa pakalpojumu sniegšana Vecumnieku novada izglītības iestādēs ­- pārtraukts
29.01.2016 Pārtikas produktu piegāde Valles vidusskolai saskaņā ar tehnisko specifikāciju
26.01.2016 Malkas piegāde Vecumnieku novada domes vajadzībām
04.01.2016 "Vecumnieku Novada Ziņu" tipogrāfiskās iespiešanas pakalpojums
20.11.2015 Medikamentu un vienreizējas lietošanas preču piegāde
17.11.2015 Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība ēkas Liepu ielā 2, Vecumniekos, Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā, pārbūvei atbilstoši pirmsskolas izglītības iestādes prasībām
04.11.2015 Elektropreču iegāde Vecumnieku novada domes vajadzībām
30.10.2015 Remontdarbi Vecumnieku novada pašvaldības dzīvokļos
30.10.2015 Tehniskās apkopes un remonta pakalpojumi Vecumnieku novada domes autotransportam
29.10.2015 Pārtikas produktu piegāde Valles vidusskolai
29.10.2015 Pārtikas produktu piegāde Stelpes pamatskolai
29.10.2015 Pārtikas produktu piegāde Vecumnieku novada Domes veco ļaužu un invalīdu pansionātam "Atvasara"
29.10.2015 Pārtikas produktu piegāde Misas vidusskolai
27.10.2015 Puķu stādu piegāde un stādīšana
27.10.2015 Pašvaldības ielu un ceļu ziemas uzturēšanas darbi- Skaistkalnes, Bārbeles, Stelpes, Valles un Kurmenes pagasta pārvaldēs
21.10.2015 Pārtikas preču piegāde Vecumnieku vidusskolai
18.09.2015 Vecumnieku novada domei piederošo sauszemes transportlīdzekļu brīvprātīgā (KASKO) apdrošināšana
18.09.2015 Kāpņu telpas remontdarbi "Pakalpojumu centrs Misā", Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā
29.07.2015 Kāpņu telpas remontdarbi "Pakalpojumu centrs Misā", Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā- pārtraukts
28.07.2015 Gājēju celiņu ierīkošana Vecumnieku pagasta Vecumniekos
10.07.2015 Misas tautas nama skatuves grīdas rekonstrukcija un skatuves priekškara izbūve
08.07.2015 Ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšana Vecumnieku novada Domes Skaistkalnes vidusskolā
01.07.2015 Ēdināšanas pakalpojumi XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku Vecumnieku novada dalībniekiem
27.06.2015 Mēbeļu piegāde Vecumnieku novada domes struktūrvienību vajadzībām
17.06.2015 Remontdarbi pašvaldības ēkās
16.06.2015 Ēdināšana pakalpojumu sniegšana Misas vidusskolai
11.06.2015 Ielu apgaismojuma izbūves darbi Vecumnieku novadā
08.06.2015 Ielu apgaismojuma izbūves darbi Vecumnieku novadā- pārtraukts
28.05.2015 Bērnu laukuma un sadzīves atkritumu konteineru laukuma izbūve Skolas, Kalna un Dīķu ielas rajonā, Vecumnieku pagastā, Vecumniekos, II - III kārta
25.05.2015 Nožogojuma ierīkošanas darbi Vecumnieku vidusskolā
22.05.2015 Dolomīta šķembu piegāde SIA "Jaunolis" vajadzībām
21.05.2015 Mēbeļu piegāde Vecumnieku vidusskolas vajadzībām
14.05.2015 Militārās pieccīņas šķēršļu joslas ierīkošana Skaistkalnes vidusskolā
13.05.2015 Elektropreču iegāde Vecumnieku novada domes vajadzībām
21.04.2015 Sociālo pakalpojumu - personu aprūpe mājās, palīdzība un uzraudzība - sniegšana
09.04.2015 Vecumnieku novada domes Sporta skolas ģērbtuvju un palīgtelpu remonts
08.04.2015 Pārtikas produktu - dārzeņu piegāde Vecumnieku vidusskolai
08.04.2015 Remontdarbi Vecumnieku novada Domes Vecumnieku vidusskolā, Stelpes pamatskolā un Valles vidusskolā
24.03.2015 Skaistkalnes vidusskolas ēdnīcas korpusa jumta renovācijas un pagrabstāva telpu renovācijas darbi
19.03.2015 Gaismekļu nomaiņa uz LED tehnoloģiju gaismekļiem Vecumnieku pašvaldības publiskajā teritorijā
09.03.2015 Bezvadu interneta piekļuves zonu izveide
05.03.2015 Remontdarbi Vecumnieku novada domes Valles, Skaistkalnes un Stelpes pagasta pārvaldēs
25.02.2015 Remontmateriālu un santehnikas materiālu iegāde Vecumnieku novada domes vajadzībām
24.02.2015 Jaunas pļaujmašīnas-smalcinātāja piegāde SIA “Jaunolis” vajadzībām
13.02.2015 Pārtikas produktu - maizes, dārzeņu un augļu, bakalejas produktu - piegāde Vecumnieku novada Domes Valles vidusskolai
10.02.2015 Jaunas vieglās automašīnas iegāde Vecumnieku novada domes vajadzībām
30.01.2015 Malkas piegāde Vecumnieku novada domes vajadzībām
07.01.2015 "Vecumnieku Novada Ziņu" tipogrāfiskās iespiešanas pakalpojums
06.01.2015 Esošās lietotas analogās rentgena iekārtas digitalizācija
05.01.2015 Skuju koku zāģu skaidu piegāde Vecumnieku novada domes veco ļaužu un invalīdu pansionātam "Atvasara"
08.12.2014 Medikamentu un vienreizējas lietošanas preču piegāde
02.12.2014 Tehniskās apkopes un remonta pakalpojumi Vecumnieku novada domes autotransportam
28.11.2014 Apskaņošanas un apgaismošanas aparatūras nodrošināšana un apkalpošana Vecumnieku novada domes pasākumos
24.11.2014 Psihologa pakalpojumu sniegšana
22.11.2014 Degvielas iegāde SIA „Jaunolis” vajadzībām”
21.11.2014 Degvielas iegāde Vecumnieku novada domes vajadzībām
30.10.2014 Pārtikas produktu piegāde Vecumnieku novada Domes pirmsskolas izglītības iestādei "Cielaviņa"
29.10.2014 Pārtikas preču piegāde Vecumnieku vidusskolai
29.10.2014 Pārtikas produktu piegāde Vecumnieku novada Domes Valles vidusskolai
27.10.2014 Pārtikas produktu piegāde Vecumnieku novada Domes Stelpes pamatskolai
20.10.2014 Pārtikas produktu piegāde Vecumnieku novada Domes veco ļaužu un invalīdu pansionātam "Atvasara"
08.10.2014 Metālapstrādes virpas iegāde Skaistkalnes vidusskolā
06.10.2014 Daudzdzīvokļu mājas "Vēji" jumta un Misas internāta 2.stāva telpu renovācijas darbi
30.09.2014 Pašvaldības ielu un ceļu ziemas uzturēšanas darbi- Skaistkalnes, Bārbeles, Stelpes, Valles un Kurmenes pagasta pārvaldēs
25.09.2014 Mēbeļu piegāde Vecumnieku novada domes struktūrvienību vajadzībām
24.09.2014 Transporta pakalpojumi beramo kravu pārvadāšanai
18.09.2014 Dzesētavu iegāde Vecumnieku novadā
16.09.2014 Vecumnieku novada domei piederošo sauszemes transportlīdzekļu brīvprātīgā (KASKO) apdrošināšana
01.09.2014 Gājēju ietvju un automašīnu stāvvietas izbūve Vecumnieku novadā
25.07.2014 Biroja tehnikas rezerves daļu un materiālu iegāde, biroja tehnikas apkalpošana un biroja tehnikas noma
21.07.2014 Bērnu rotaļu laukuma izbūve Kalna ielā 12, Vecumniekos, I kārta
10.07.2014 Vecumnieku novada pašvaldības izgāztuves "Taurkalne" rekultivācija
10.07.2014 Biroja tehnikas rezerves daļu un materiālu iegāde, biroja tehnikas apkalpošana un biroja tehnikas noma
16.06.2014 Ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšana Vecumnieku novada Domes Skaistkalnes vidusskolā
11.06.2014 Ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšana Vecumnieku novada Domes Misas vidusskolā
15.05.2014 Ielu apgaismojuma izbūves darbi Vecumnieku novadā
09.05.2014 Mēbeļu piegāde Vecumnieku vidusskolai
15.04.2014 Apskaņošanas un apgaismošanas aparatūras nodrošināšana un apkalpošana Vecumnieku novada domes pasākumos
08.04.2014 Remontdarbi Vecumnieku novada izglītības iestādēs
03.04.2014 Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Misas vidusskolā
24.02.2014 Lietota autobusa (M3 kategorija II klase) iegāde Vecumnieku novada pašvaldības vajadzībām
21.02.2014 Remontmateriālu iegāde Vecumnieku novada domes vajadzībām
05.02.2014 Malkas piegāde Vecumnieku novada domes vajadzībām
10.01.2014 Būvuzraudzības pakalpojumi projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Vecumnieku novada Valles pagasta Valles ciemā" ietvaros
09.01.2014 Ūdenssaimniecības attīstība Vecumnieku novada Valles pagasta Valles ciemā
03.01.2014 Vecumnieku Novada Ziņu" tipogrāfiskās iespiešanas pakalpojums
13.12.2013 Tehniskās apkopes un remonta pakalpojumi Vecumnieku novada domes autotransportam
03.12.2013 Psihologa pakalpojumu sniegšana
29.11.2013 Pārtikas produktu piegāde Valles vidusskolai
14.11.2013 Degvielas iegāde SIA „Jaunolis” vajadzībām
08.11.2013 Zemes vienību kadastrālās uzmērīšanas pakalpojumi
28.10.2013 Mēbeļu piegāde Vecumnieku novada domes struktūrvienību vajadzībām
23.10.2013 Pārtikas preču piegāde Vecumnieku vidusskolai
16.10.2013 Vecumnieku tautas nama aktiertelpas remonts
15.10.2013 Pārtikas produktu piegāde Vecumnieku novada Domes veco ļaužu un invalīdu pansionātam "ATVASARA"
26.09.2013 Pašvaldības ielu un ceļu ziemas uzturēšanas darbi- Skaistkalnes, Bārbeles, Stelpes, Valles un Kurmenes pagasta pārvaldēs
25.09.2013 Vecumnieku novada domei piederošo sauszemes transportlīdzekļu brīvprātīgā (KASKO) apdrošināšana
20.09.2013 Liepu ielas posma asfalta seguma rekonstrukcija Vecumnieku novada Valles pagastā
20.09.2013 Mēbeļu piegāde Vecumnieku vidusskolai
13.09.2013 Mūzikas instrumentu piegāde Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas vajadzībām
05.09.2013 Skaistkalnes tautas nama rekonstrukcijas 2.kārta-kāpņu telpas un mazās zāles izbūve
05.09.2013 Vecumnieku bibliotēkas telpu kosmētiskais remonts
28.08.2013 Skaistkalnes vidusskolas sākumskolas korpusa energoefektivitātes paaugstināšana
22.08.2013 Ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšana Vecumnieku novada Domes Skaistkalnes vidusskolā
29.07.2013 Skaistkalnes doktorāta tualetes izbūve un pamatu stiprināšana, Valles pagasta pārvaldes ieejas kāpņu remontdarbi
01.07.2013 Jauna ūdensvada izbūve Baložu un Ozolu ielā, Vecumniekos
26.06.2013 Ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšana Vecumnieku novada Domes Misas vidusskolā
25.06.2013 Jumta seguma renovācijas darbi pašvaldības ēkām
20.06.2013 Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Vecumnieku pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā
05.06.2013 Mēbeļu piegāde Vecumnieku vidusskolai
24.05.2013 Basketbola laukuma rekonstrukcija un bērnu rotaļu laukuma izveide Kurmenes pagastā
20.05.2012 Tautisko blūžu un ņieburu izgatavošana Vecumnieku tautas nama vajadzībām
17.05.2013 Skatuves apgaismošanas iekārtu un skatuves mehānismu montāža, aizkaru uzstādīšana Valles saieta namā
14.05.2013 Biroja tehnikas rezerves daļu un materiālu iegāde, biroja tehnikas apkalpošana
09.05.2013 Stelpes pamatskolas telpu renovācija
09.05.2013 Stelpes pagasta tirgus laukuma bruģēšana
30.04.2013 Vecumnieku pagasta Jaunā ezera aktīvās atpūtas zonas labiekārtošana
29.04.2013 Paziņojums par iepirkuma procedūru
26.04.2013 Paziņojums par iepirkuma procedūru
11.04.2013 Elektropreču iegāde Vecumnieku novada domes vajadzībām
09.04.2013 Būvuzraudzība Vecumnieku vidusskolas sākumskolas ēkas un sporta zāles renovācijas darbiem
03.04.2013 Paziņojums par iepirkuma procedūru
03.04.2013 Paziņojums par iepirkuma procedūru
25.03.2013 Mēbeļu piegāde Vecumnieku novada domes struktūrvienību vajadzībām
15.03.2013 Vecumnieku novada domes ēku telpu remontdarbi
13.03.2013 Vecumnieku vidusskolas sākumskolas ēkas un sporta zāles renovācija
12.03.2013 Stelpes pamatskolas kāpņu telpu renovācijas darbi
08.03.2013 PII „Cielaviņa” telpu renovācijas remontdarbi
07.03.2013 Lietotu automašīnu iegāde pašvaldības funkciju nodrošināšanai
07.03.2013 Vecumnieku novada domes rīkoto pasākumu apskaņošanas pakalpojumu iepirkums
19.02.201319.02.2013 Kokapstrādes iekārtas un darbarīki zēnu darbmācības kabinetam
06.02.2013 Ielu apgaismojuma izbūve Parka un Jaunā ielā, Vecumnieku pagastā
29.01.2013 Malkas piegāde Vecumnieku novada domes vajadzībām
24.01.2013 Tehniskās apkopes un remonta pakalpojumi Vecumnieku novada domes autotransportam
15.01.2013 Medikamentu un higiēnas preču piegāde Veco ļaužu un invalīdu pansionātam "Atvasra"
02.01.2013 "Vecumnieku Novada Ziņu" tipogrāfiskās iespiešanas pakalpojums