Iepirkumi

30.10.2017. Misas vidusskolas sporta laukuma pārbūve
27.10.2017. Vecumnieku ugunsdzēsēju depo ēkas pārbūve
10.10.2017. Vecumnieku novada pašvaldības ielu un ceļu ziemas uzturēšanas darbi Skaistkalnes, Bārbeles, Stelpes, Valles un Kurmenes pagastā
Tirgus izpēte "Asenizācijas pakalpojuma sniegšana Vecumnieku novada administratīvajā teritorijā"
21.08.2017. "Misas katlu mājas efektivitātes paaugstināšana"
16.06.2017. Skaistkalnes vidusskola veic cenu aptauju "Ēdināšanas pakalpojuma sniegšana Vecumnieku novada Domes Skaistkalnes vidusskolā"
14.06.2017. Ūdensapgādes urbuma ierīkošana un ūdens sagatavošanas ēkas izbūve Vecumnieku novada Vecumnieku pagasta "Piebalgās"
26.05.2017. Skaistkalnes vidusskolas sporta zāles būvprojekta izstrāde un būvdarbu autoruzraudzība
24.05.2017. Vecumnieku vidusskolas sporta zāles fasādes vienkāršotā atjaunošana
16.05.2017. Telpu remontdarbi Vecumnieku novada pašvaldības ēkās un kanalizācijas rekonstrukcija mājā „Svelmes”
26.04.2017. Dolomīta šķembu piegāde SIA Jaunolis vajadzībām
26.04.2017. Bruģētu gājēju celiņu un laukuma ierīkošana Vecumnieku novadā
20.04.2017. Jumta segumu atjaunošanas darbi Vecumnieku novada pašvaldības ēkām
06.04.2017 Remontdarbi Vecumnieku novada izglītības iestādēs
05.04.2017. Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība ēkas pārbūvei par daudzfunkcionālo sociālo pakalpojumu centru
20.03.2017. Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Vecumnieku vidusskolas ēkas pārbūvei
21.02.2017. Dzīvojamo telpu remontdarbi un tualešu telpas izbūve Vecumnieku novada pašvaldības ēkās
03.02.2017. Skaistkalnes vidusskolas ēdnīcas fasādes vienkāršotā atjaunošana un saimniecības ēkas nojaukšana
03.02.2017. Vecumnieku novada pašvaldības autoceļu pārbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība
31.01.2017. Malkas piegāde Vecumnieku novada domes vajadzībām
23.01.2017. Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Vecumnieku vidusskolas sporta laukuma pārbūvei
18.01.2017. Vecumnieku novada pašvaldības autoceļa A3 (Mēmele-kalnakrogs) pārbūve
18.01.2017. Mēbeļu piegāde Vecumnieku vidusskolas vajadzībām
04.01.2017. Piena un piena produktu piegāde Vecumnieku vidusskolai
30.11.2016. Pārtikas produktu piegāde Vecumnieku novada Domes veco ļaužu un invalīdu pansionātam "Atvasara"
22.11.2016. Medikamentu un vienreizējas lietošanas preču piegāde
10.11.2016. Psihologa pakalpojumu sniegšana Vecumnieku novada izglītības iestādēs
03.11.2016. Degvielas iegāde SIA "Jaunolis" vajadzībām
28.10.2016. Tehniskās apkopes un remonta pakalpojumi Vecumnieku novada domes autotransportam
24.10.2016. Psihologa pakalpojumu sniegšana
17.10.2016. Pašvaldības ielu un ceļu ziemas uzturēšanas darbi- Skaistkalnes, Bārbeles, Stelpes, Valles un Kurmenes pagasta pārvaldēs
11.10.2016. Kurināmās šķeldas piegāde Vecumnieku novada domes veco ļaužu un invalīdu pansionātam "Atvasara"
03.10.2016. Degvielas iegāde Vecumnieku novada domes vajadzībām
28.09.2016. Pārtikas produktu piegāde Vecumnieku novada izglītības iestādēm
28.09.2016. Drupinātas grants piegāde SIA "Jaunolis" vajadzībām
27.09.2016. Biroja tehnikas rezerves daļu un materiālu iegāde, biroja tehnikas apkalpošana un biroja tehnikas noma
19.09.2016. Cenu aptauja: Sporta inventāra - barjeru - iegāde Vecumnieku novada Domes sporta skolas vajadzībām
19.09.2016. Vecumnieku novada domei piederošo sauszemes transportlīdzekļu brīvprātīgā (KASKO) apdrošināšana
30.08.2016. Ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšana Vecumnieku novada Domes Skaistkalnes vidusskolā
22.07.2016. Dzīvojamo telpu remontdarbi, šķūnīša izbūve, bruģētu gājēju celiņu ierīkošana un ielu apgaismojuma izbūve Vecumnieku novadā
14.07.2016. Sporta inventāra iegāde Vecumnieku novada izglītības iestādēm
12.07.2016. Cenu aptauja "Laukuma pamatnes sagatavošanas darbi āra trenažieru izvietošanai"
11.07.2016. Āra trenažieru piegāde un uzstādīšana projekta "Valles brīvdabas vietas izveide veselības un sporta aktivitāšu veicināšanai" realizēšanai
05.07.2016. Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Misas vidusskolā
30.06.2016. Ēkas Liepu ielā 2, Vecumniekos, Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā, pārbūve atbilstoši pirmsskolas izglītības iestādes prasībām
13.06.2016. Skaistkalnes vidusskolas ēdnīcas tehnoloģisko iekārtu iegāde un uzstādīšana
09.06.2016. Skaistkalnes vidusskolas ēdnīcas tehnoloģisko iekārtu iegāde un uzstādīšana - pārtraukts
02.06.2016. Zemes vienību kadastrālās uzmērīšanas pakalpojumi
01.06.2016. Ielu apgaismojuma izbūve divos objektos Vecumnieku novadā
26.05.2016. Remontdarbi Misas tautas nama telpās, gājēju celiņa ierīkošana Rīgas - Sporta ielā, Vecumniekos, un labiekārtošanas darbi Vecumnieku tautas namā
24.05.2016. Skaistkalnes vidusskolas ēdnīcas telpu pārbūve (pirmā kārta)
19.05.2016. Vecumnieku vidusskolas ēkas daļas pamatu stiprināšana, telpu remonts un apkures sistēmas renovācija telpu grupai
09.05.2016. Skaistkalnes vidusskolas ēdnīcas ēkas fasādes, telpu grupas un kanalizācijas sistēmas vienkāršota atjaunošana - pārtraukts
03.05.2016. Sociālo pakalpojumu - personu aprūpe mājās, palīdzība un uzraudzība - sniegšana
02.05.2016. Ielu asfaltbetona bedrīšu remonts
29.04.2016. Bārbeles parka labiekārtojuma atjaunošana un vasaras estrādes nojumes un tualešu jauna būvniecība
25.04.2016. Remontdarbi Vecumnieku novada izglītības iestādēs
15.04.2016. Cenu aptauja "Tautas tērpu iegāde vidējās paaudzes deju kolektīvam "Valle""
14.04.2016. Skaistkalnes vidusskolas sporta laukuma seguma pārklājuma un aprīkojuma piegāde un uzstādīšana
13.04.2016. Apskaņošanas un apgaismošanas aparatūras nodrošināšana un apkalpošana Vecumnieku novada domes pasākumos
05.04.2016. Telpu remontdarbi un jumta seguma nomaiņas darbi Vecumnieku novada pašvaldības daudzdzīvokļu mājās
04.04.2016. Skaistkalnes vidusskolas ēdnīcas tehnoloģisko iekārtu iegāde un uzstādīšana - pārtraukts
31.03.2016. Skaistkalnes vidusskolas sporta laukuma seguma pārklājuma un aprīkojuma piegāde un uzstādīšana - pārtraukts
21.03.2016. Dolomīta šķembu piegāde SIA "Jaunolis" vajadzībām
21.03.2016. Lietota mikroautobusa iegāde Vecumnieku novada pašvaldības vajadzībām
11.03.2016. Psihologa pakalpojumu sniegšana Vecumnieku novada izglītības iestādēs - pārtraukts
11.03.2016. Remontmateriālu iegāde Vecumnieku novada domes vajadzībām
09.03.2016. Telpu remontdarbi Vecumnieku novada pašvaldības ēkās
03.03.2016. Misas tautas nama skatuves mehānikas atjaunošanas pakalpojumi
11.02.2016. Psihologa pakalpojumu sniegšana Vecumnieku novada izglītības iestādēs ­- pārtraukts
29.01.2016. Pārtikas produktu piegāde Valles vidusskolai saskaņā ar tehnisko specifikāciju
26.01.2016. Malkas piegāde Vecumnieku novada domes vajadzībām
04.01.2016. "Vecumnieku Novada Ziņu" tipogrāfiskās iespiešanas pakalpojums
20.11.2015. Medikamentu un vienreizējas lietošanas preču piegāde
17.11.2015. Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība ēkas Liepu ielā 2, Vecumniekos, Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā, pārbūvei atbilstoši pirmsskolas izglītības iestādes prasībām
04.11.2015. Elektropreču iegāde Vecumnieku novada domes vajadzībām
30.10.2015. Remontdarbi Vecumnieku novada pašvaldības dzīvokļos
30.10.2015. Tehniskās apkopes un remonta pakalpojumi Vecumnieku novada domes autotransportam
29.10.2015. Pārtikas produktu piegāde Valles vidusskolai
29.10.2015. Pārtikas produktu piegāde Stelpes pamatskolai
29.10.2015. Pārtikas produktu piegāde Vecumnieku novada Domes veco ļaužu un invalīdu pansionātam "Atvasara"
29.10.2015. Pārtikas produktu piegāde Misas vidusskolai
27.10.2015. Puķu stādu piegāde un stādīšana
27.10.2015. Pašvaldības ielu un ceļu ziemas uzturēšanas darbi- Skaistkalnes, Bārbeles, Stelpes, Valles un Kurmenes pagasta pārvaldēs
21.10.2015. Pārtikas preču piegāde Vecumnieku vidusskolai
18.09.2015. Vecumnieku novada domei piederošo sauszemes transportlīdzekļu brīvprātīgā (KASKO) apdrošināšana
18.09.2015. Kāpņu telpas remontdarbi "Pakalpojumu centrs Misā", Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā
29.07.2015. Kāpņu telpas remontdarbi "Pakalpojumu centrs Misā", Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā- pārtraukts
28.07.2015. Gājēju celiņu ierīkošana Vecumnieku pagasta Vecumniekos
10.07.2015. Misas tautas nama skatuves grīdas rekonstrukcija un skatuves priekškara izbūve
08.07.2015. Ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšana Vecumnieku novada Domes Skaistkalnes vidusskolā
01.07.2015. Ēdināšanas pakalpojumi XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku Vecumnieku novada dalībniekiem
27.06.2015. Mēbeļu piegāde Vecumnieku novada domes struktūrvienību vajadzībām
17.06.2015. Remontdarbi pašvaldības ēkās
16.06.2015. Ēdināšana pakalpojumu sniegšana Misas vidusskolai
11.06.2015. Ielu apgaismojuma izbūves darbi Vecumnieku novadā
08.06.2015. Ielu apgaismojuma izbūves darbi Vecumnieku novadā- pārtraukts
28.05.2015. Bērnu laukuma un sadzīves atkritumu konteineru laukuma izbūve Skolas, Kalna un Dīķu ielas rajonā, Vecumnieku pagastā, Vecumniekos, II - III kārta
25.05.2015. Nožogojuma ierīkošanas darbi Vecumnieku vidusskolā
22.05.2015. Dolomīta šķembu piegāde SIA "Jaunolis" vajadzībām
21.05.2015. Mēbeļu piegāde Vecumnieku vidusskolas vajadzībām
14.05.2015. Militārās pieccīņas šķēršļu joslas ierīkošana Skaistkalnes vidusskolā
13.05.2015. Elektropreču iegāde Vecumnieku novada domes vajadzībām
21.04.2015. Sociālo pakalpojumu - personu aprūpe mājās, palīdzība un uzraudzība - sniegšana
09.04.2015. Vecumnieku novada domes Sporta skolas ģērbtuvju un palīgtelpu remonts
08.04.2015. Pārtikas produktu - dārzeņu piegāde Vecumnieku vidusskolai
08.04.2015. Remontdarbi Vecumnieku novada Domes Vecumnieku vidusskolā, Stelpes pamatskolā un Valles vidusskolā
24.03.2015. Skaistkalnes vidusskolas ēdnīcas korpusa jumta renovācijas un pagrabstāva telpu renovācijas darbi
19.03.2015. Gaismekļu nomaiņa uz LED tehnoloģiju gaismekļiem Vecumnieku pašvaldības publiskajā teritorijā
09.03.2015. Bezvadu interneta piekļuves zonu izveide
05.03.2015. Remontdarbi Vecumnieku novada domes Valles, Skaistkalnes un Stelpes pagasta pārvaldēs
25.02.2015. Remontmateriālu un santehnikas materiālu iegāde Vecumnieku novada domes vajadzībām
24.02.2015. Jaunas pļaujmašīnas-smalcinātāja piegāde SIA “Jaunolis” vajadzībām
13.02.2015. Pārtikas produktu - maizes, dārzeņu un augļu, bakalejas produktu - piegāde Vecumnieku novada Domes Valles vidusskolai
10.02.2015. Jaunas vieglās automašīnas iegāde Vecumnieku novada domes vajadzībām
30.01.2015. Malkas piegāde Vecumnieku novada domes vajadzībām
07.01.2015. "Vecumnieku Novada Ziņu" tipogrāfiskās iespiešanas pakalpojums
06.01.2015. Esošās lietotas analogās rentgena iekārtas digitalizācija
05.01.2015. Skuju koku zāģu skaidu piegāde Vecumnieku novada domes veco ļaužu un invalīdu pansionātam "Atvasara"
08.12.2014. Medikamentu un vienreizējas lietošanas preču piegāde
02.12.2014. Tehniskās apkopes un remonta pakalpojumi Vecumnieku novada domes autotransportam
28.11.2014. Apskaņošanas un apgaismošanas aparatūras nodrošināšana un apkalpošana Vecumnieku novada domes pasākumos
24.11.2014. Psihologa pakalpojumu sniegšana
22.11.2014. Degvielas iegāde SIA „Jaunolis” vajadzībām”
21.11.2014. Degvielas iegāde Vecumnieku novada domes vajadzībām
30.10.2014. Pārtikas produktu piegāde Vecumnieku novada Domes pirmsskolas izglītības iestādei "Cielaviņa"
29.10.2014. Pārtikas preču piegāde Vecumnieku vidusskolai
29.10.2014. Pārtikas produktu piegāde Vecumnieku novada Domes Valles vidusskolai
27.10.2014. Pārtikas produktu piegāde Vecumnieku novada Domes Stelpes pamatskolai
20.10.2014. Pārtikas produktu piegāde Vecumnieku novada Domes veco ļaužu un invalīdu pansionātam "Atvasara"
08.10.2014. Metālapstrādes virpas iegāde Skaistkalnes vidusskolā
06.10.2014. Daudzdzīvokļu mājas "Vēji" jumta un Misas internāta 2.stāva telpu renovācijas darbi
30.09.2014. Pašvaldības ielu un ceļu ziemas uzturēšanas darbi- Skaistkalnes, Bārbeles, Stelpes, Valles un Kurmenes pagasta pārvaldēs
25.09.2014. Mēbeļu piegāde Vecumnieku novada domes struktūrvienību vajadzībām
24.09.2014. Transporta pakalpojumi beramo kravu pārvadāšanai
18.09.2014. Dzesētavu iegāde Vecumnieku novadā
16.09.2014. Vecumnieku novada domei piederošo sauszemes transportlīdzekļu brīvprātīgā (KASKO) apdrošināšana
01.09.2014. Gājēju ietvju un automašīnu stāvvietas izbūve Vecumnieku novadā
25.07.2014. Biroja tehnikas rezerves daļu un materiālu iegāde, biroja tehnikas apkalpošana un biroja tehnikas noma
21.07.2014. Bērnu rotaļu laukuma izbūve Kalna ielā 12, Vecumniekos, I kārta
10.07.2014. Vecumnieku novada pašvaldības izgāztuves "Taurkalne" rekultivācija
10.07.2014. Biroja tehnikas rezerves daļu un materiālu iegāde, biroja tehnikas apkalpošana un biroja tehnikas noma
16.06.2014. Ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšana Vecumnieku novada Domes Skaistkalnes vidusskolā
11.06.2014. Ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšana Vecumnieku novada Domes Misas vidusskolā
15.05.2014. Ielu apgaismojuma izbūves darbi Vecumnieku novadā
09.05.2014. Mēbeļu piegāde Vecumnieku vidusskolai
15.04.2014. Apskaņošanas un apgaismošanas aparatūras nodrošināšana un apkalpošana Vecumnieku novada domes pasākumos
08.04.2014. Remontdarbi Vecumnieku novada izglītības iestādēs
03.04.2014. Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Misas vidusskolā
24.02.2014. Lietota autobusa (M3 kategorija II klase) iegāde Vecumnieku novada pašvaldības vajadzībām
21.02.2014. Remontmateriālu iegāde Vecumnieku novada domes vajadzībām
05.02.2014. Malkas piegāde Vecumnieku novada domes vajadzībām
10.01.2014. Būvuzraudzības pakalpojumi projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Vecumnieku novada Valles pagasta Valles ciemā" ietvaros
09.01.2014. Ūdenssaimniecības attīstība Vecumnieku novada Valles pagasta Valles ciemā
03.01.2014. Vecumnieku Novada Ziņu" tipogrāfiskās iespiešanas pakalpojums
13.12.2013. Tehniskās apkopes un remonta pakalpojumi Vecumnieku novada domes autotransportam
03.12.2013. Psihologa pakalpojumu sniegšana
29.11.2013. Pārtikas produktu piegāde Valles vidusskolai
14.11.2013. Degvielas iegāde SIA „Jaunolis” vajadzībām
08.11.2013. Zemes vienību kadastrālās uzmērīšanas pakalpojumi
28.10.2013. Mēbeļu piegāde Vecumnieku novada domes struktūrvienību vajadzībām
23.10.2013. Pārtikas preču piegāde Vecumnieku vidusskolai
16.10.2013. Vecumnieku tautas nama aktiertelpas remonts
15.10.2013. Pārtikas produktu piegāde Vecumnieku novada Domes veco ļaužu un invalīdu pansionātam "ATVASARA"
26.09.2013. Pašvaldības ielu un ceļu ziemas uzturēšanas darbi- Skaistkalnes, Bārbeles, Stelpes, Valles un Kurmenes pagasta pārvaldēs
25.09.2013. Vecumnieku novada domei piederošo sauszemes transportlīdzekļu brīvprātīgā (KASKO) apdrošināšana
20.09.2013. Liepu ielas posma asfalta seguma rekonstrukcija Vecumnieku novada Valles pagastā
20.09.2013. Mēbeļu piegāde Vecumnieku vidusskolai
13.09.2013. Mūzikas instrumentu piegāde Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas vajadzībām
05.09.2013. Skaistkalnes tautas nama rekonstrukcijas 2.kārta-kāpņu telpas un mazās zāles izbūve
05.09.2013. Vecumnieku bibliotēkas telpu kosmētiskais remonts
28.08.2013. Skaistkalnes vidusskolas sākumskolas korpusa energoefektivitātes paaugstināšana
22.08.2013. Ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšana Vecumnieku novada Domes Skaistkalnes vidusskolā
29.07.2013. Skaistkalnes doktorāta tualetes izbūve un pamatu stiprināšana, Valles pagasta pārvaldes ieejas kāpņu remontdarbi
01.07.2013. Jauna ūdensvada izbūve Baložu un Ozolu ielā, Vecumniekos
26.06.2013. Ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšana Vecumnieku novada Domes Misas vidusskolā
25.06.2013. Jumta seguma renovācijas darbi pašvaldības ēkām
20.06.2013. Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Vecumnieku pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā
05.06.2013. Mēbeļu piegāde Vecumnieku vidusskolai
24.05.2013. Basketbola laukuma rekonstrukcija un bērnu rotaļu laukuma izveide Kurmenes pagastā
20.05.2012. Tautisko blūžu un ņieburu izgatavošana Vecumnieku tautas nama vajadzībām
17.05.2013. Skatuves apgaismošanas iekārtu un skatuves mehānismu montāža, aizkaru uzstādīšana Valles saieta namā
14.05.2013. Biroja tehnikas rezerves daļu un materiālu iegāde, biroja tehnikas apkalpošana
09.05.2013. Stelpes pamatskolas telpu renovācija
09.05.2013. Stelpes pagasta tirgus laukuma bruģēšana
30.04.2013. Vecumnieku pagasta Jaunā ezera aktīvās atpūtas zonas labiekārtošana
29.04.2013. Paziņojums par iepirkuma procedūru
26.04.2013. Paziņojums par iepirkuma procedūru
11.04.2013. Elektropreču iegāde Vecumnieku novada domes vajadzībām
09.04.2013. Būvuzraudzība Vecumnieku vidusskolas sākumskolas ēkas un sporta zāles renovācijas darbiem
03.04.2013. Paziņojums par iepirkuma procedūru
03.04.2013. Paziņojums par iepirkuma procedūru
25.03.2013. Mēbeļu piegāde Vecumnieku novada domes struktūrvienību vajadzībām
15.03.2013. Vecumnieku novada domes ēku telpu remontdarbi
13.03.2013. Vecumnieku vidusskolas sākumskolas ēkas un sporta zāles renovācija
12.03.2013. Stelpes pamatskolas kāpņu telpu renovācijas darbi
08.03.2013. PII „Cielaviņa” telpu renovācijas remontdarbi
07.03.2013. Lietotu automašīnu iegāde pašvaldības funkciju nodrošināšanai
07.03.2013. Vecumnieku novada domes rīkoto pasākumu apskaņošanas pakalpojumu iepirkums
19.02.2013. Kokapstrādes iekārtas un darbarīki zēnu darbmācības kabinetam
06.02.2013. Ielu apgaismojuma izbūve Parka un Jaunā ielā, Vecumnieku pagastā
29.01.2013. Malkas piegāde Vecumnieku novada domes vajadzībām
24.01.2013. Tehniskās apkopes un remonta pakalpojumi Vecumnieku novada domes autotransportam
15.01.2013. Medikamentu un higiēnas preču piegāde Veco ļaužu un invalīdu pansionātam "Atvasra"
02.01.2013. "Vecumnieku Novada Ziņu" tipogrāfiskās iespiešanas pakalpojums