Vadība

Vārds, uzvārds

amats

Tālrunis, e-pasts

pieņemšanas laiks

Guntis Kalniņš

Domes priekšsēdētājs


63976566, 29462829

guntis.kalnins@vecumnieki.lv

 

Pirmdienās no plkst. 10.00 - 13.00

Ceturtdienās no plkst. 14.00 - 17.00. Iepriekš piesakoties, līdz plkst. 18.00 

 

Jānis Kovals

Priekšsēdētāja vietnieks

63976484, 29112464

janis.kovals@vecumnieki.lv

 

Pirmdienās no plkst. 13.00 - 17.00

Ceturtdienās no plkst. 9.00 - 13.00

 

Aiga Saldābola

Izpilddirektore

63960528, 28705298

aiga.saldabola@vecumnieki.lv

 

Pirmdienās no plkst. 14.00 - 16.00

Ceturtdienās no plkst. 8.00 - 12.00