Lapas karte

Youtube

Draugiem

Facebook

Aktuālais

Zemkopības ministrija, operatīvi izvērtējot normatīvos aktus, informē, ka saistībā ar ES fondu atbalsta maksājumiem un Lauku attīstības programmas (LAP) atbalstītajiem projektiem, jau šobrīd ir iespējamas atkāpes nosacījumu izpildē, nepiemērojot sankcijas un atbalsta samazināšanu vai tā atmaksu.

Ar šī gada 1. jūniju Bauskas, Vecumnieku, Iecavas un Rundāles novados darbu Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020. gadam ietvaros ir uzsācis projekts “Sociālo atbalsta pakalpojumu efektivitātes un pieejamības uzlabošana audžuģimenēm, aizbildņiem un adoptētājiem, lai stiprinātu viņu spēju aizsargāt un audzināt bērnus, kuri pakļauti riskam” (projekta numurs LLI-450, projekta akronīms Lat-Lit SOS FGA). Projektu īsteno Latvijas un Lietuvas SOS bērnu ciematu organizācijas.

Otrdien, 19. jūnijā plkst. 18.00, notiks ceturtā lekcija/diskusija no kursa “Zinošas ģimenes – stipras ģimenes”, kas veltīta tematam par vecāku pienākumiem un atbildību ģimenes plānošanas, bērnu audzināšanas procesā. Lekciju vadīs sociālā pedagoģe Vineta Preisa un veselības eksperte Diāna Platace.

Vakar, 14. jūnijā, Vecumnieku dzelzceļa stacijā pie piemiņas akmens politiski represētajiem ar klusuma brīdi, ziediem un svecēm godinājām 14. jūnija deportācijās cietušos. Pēc tam pagasta muzejā kavējāmies Anitas Avotas un Jāņa Kalēja atmiņās par piedzīvoto un izdzīvoto Sibīrijā, par brīvības izjūtu šodien. Abi sirmgalvji kā neuzticami un bīstami Padomju varai tika izsūtīti  2 un 3 gadu vecumā...

Vecumniekos pazudis suns.

Suns atsaucas uz vārdu "Brenda".

Ja kādam ir informācija par dzīvnieka atrašanās vietu, lūgums zvanīt pa tālruni 29284491 vai 29249207.

Ceturtdien, 14. jūnijā plkst. 18.00, notiks trešā lekcija/diskusija no kursa “Zinošas ģimenes – stipras ģimenes”, kas veltīta tematam par laulības tiesiskajiem aspektiem. Lekciju vadīs jurists un ģimenes tiesību eksperts Jānis Geduševs.

Sagaidot Latvijas simtgadi, katrs vēlamies sniegt kaut nelielu daļiņu savas artavas jubilejas norisē. Šo svarīgo brīdi gribam nosvinēt kuplā savējo pulkā, baudot kopā būšanas prieku un daloties tajā ar līdzcilvēkiem.

Lauku atbalsta dienests (LAD) no 2018. gada 18. jūnija līdz 18. jūlijam izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu apakšpasākumā "Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā".

Eiropas Komisija (EK) 1. jūnijā nākusi klajā ar piedāvājumu Eiropas Savienības (ES) Kopējas lauksaimniecības politikai (KLP) pēc 2020. gada, tādējādi uzsākot diskusiju par nākotnes politikas nosacījumiem ES dalībvalstīs un iestādēs.

Vecumnieku novada dome paziņo, ka 2018. gada 26. jūnijā plkst. 10 Rīgas ielā 29A, Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā (domes sēžu zāles telpās, pagraba stāvā) notiks pašvaldībai piederošas kustamās mantas – vieglās pasažieru automašīnas HYUNDAI TRAJET  – pirmā mutiskā izsole ar augšupejošu soli.

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933