Aktuālais

Izsludināta LEADER projektu iesniegumu pieņemšanas 3.kārta sabiedriskā labuma projektiem

10.04.2017

Biedrība „Bauskas rajona lauku partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 3.kārtu Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”.

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2017.gada 2.maija līdz 2017.gada 2.jūnijam.

3. kārtā pieejamais publiskais finansējums ir 349 165.78 EUR:     

1.mērķis: Veicināt sabiedrības iesaisti savas dzīves telpas kvalitātes uzlabošanā

2.1.rīcība „Novada vajadzībām piemērotu sabiedrisko aktivitāšu attīstība”– 178 860.24 EUR;

2.mērķis: Veicināt sabiedrības iesaisti savas dzīves telpas kvalitātes uzlabošanā

2.2.rīcība „Apdzīvoto vietu publiskās infrastruktūras uzlabošana” – 170 305.54 EUR.

Maksimālā viena projekta atbalsta intensitāte:

-       90%;

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam:

-       50 000,00 EUR

Projektu īstenošanas termiņi:

1)   Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana – divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

2)   Ja projektā paredzēta attiecināmo izmaksu pozīcija “Ar projektu saistītā personāla atalgojuma un darbības nodrošināšana” izmaksas, kas nepārsniedz 15% no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas – divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

3)   Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Projektu iesniegumi jāiesniedz biedrības „Bauskas rajona lauku partnerība” birojā Bauskā, Uzvaras ielā 1, 4.stāvā papīra dokumenta formā vai elektroniska dokumenta formā Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, nosūtot uz Lauku atbalsta dienesta elektronisko pastu lad@lad.gov.lv vai iesniedzot Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS) https://eps.lad.gov.lv (pirms projekta iesnieguma iesniegšanas jābūt EPS lietotājam, noslēdzot par to līgumu ar Zemkopības ministrijas Lauku atbalsta dienestu).

Ar Vietējās attīstības stratēģiju, rīcībām, mērķiem, plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai var iepazīties Bauskā, Uzvaras ielā 1, 4.stāvā, Lauku atbalsta dienesta mājas lapā www.lad.gov.lv un biedrības mājas lapā www.bauskaspartneriba.lv (sadaļā „Projekti” / „Projektu konkursi”).

Inese Bramane
Biedrības "Bauskas rajona lauku partnerība" administratīvā vadītāja
26752200
bauskas.partneriba@inbox.lv Komentāri (0)

Pievienot komentāru
Ievadiet kodu no bildes: *
 
CAPTCHA