Lapas karte

Youtube

Twitter

Draugiem

Facebook

Aktuālais

Sakarā ar caurtekas rekonstrukcijas darbiem Vecumnieku novada Skaistkalnes pagastā pirmdien, 15. janvārī, no plkst. 10 līdz plkst. 15 tiks slēgts autoceļš Ozolaine-Skaistkalne-Straumes (V1003) šī ceļa 12,3. kilometrā – informē VAS “Latvijas Valsts ceļi” Aizkraukles nodaļas vadītājs Raivis Brics.

Labklājības ministrijas īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta „Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide” (projekta Nr.9.2.2.2/16/I/001) ietvaros biedrība “Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem “ZELDA”” (RC ZELDA) no 2017. gada 1. jūlija nodrošina atbalsta personas pakalpojuma izstrādi un ieviešanu.

5. janvārī novada mācību jomu vadītāji pedagogiem organizēja metodisko dienu, kuras tēma bija „Caurviju prasmes kompetenču pieejas ieviešanai, strādājot skolotāju komandā”.

Kā atvadas no Ziemassvētkiem un cerības pēc balta sniega 6. janvārī Skaistkalnes tautas namā izskanēja Zvaigznes dienai veltīts koncerts „Tavai laimei zvaigzne dzimst...”.

No 2018. gada 1. janvāra līdz 31. janvārim Vecumnieku novada iedzīvotāji, uzņēmēji un pašvaldības iestādes tiek aicinātas pieteikt uzņēmumus, kas 2017. gadā savā jomā bijuši labākie un veiksmīgākie, sekmējot uzņēmējdarbības vides attīstību novadā un veicinot Vecumnieku novada uzņēmēju pazīstamību.

26. janvārī no plkst. 9.00 pie Vecumnieku tautas nama būs mobilais autobuss, kur bez maksas pieņems Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas speciālisti – bērnu alergologs/pneimonologs un oftalmologs.

Biedrība “Aizkraukles rajona partnerība” izsludina atklātu projektu iesniegumu pieņemšanas 4.kārtu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar SVVA stratēģiju”.

Vecumnieku novada dome aicina darbā sabiedrisko attiecību speciālistu, kas papildinātu Sabiedrisko attiecību nodaļas komandu, kurā jau darbojas nodaļas vadītāja un datoroperators. Darba attiecības varēs uzsākt uzreiz pēc līguma parakstīšanas.

Vecumnieku novada dome aicina darbā Vecumnieku tautas nama vadītāju, sākot ar š.g. 1. februāri.

Informējam iedzīvotājus, ka, sākot ar 2018. gada 1. janvāri, Vecumnieku novadā savāktie atkritumi tiks vesti uz poligonu "Brakšķi" Jelgavas novadā, Līvbērzes pagastā, pamatojoties uz SIA “Vides Serviss” līguma uzteikumu un Ragn Sell noslēgto līgumu ar SIA Jelgavas Komunālie pakalpojumi un izsniegto atkritumu apsaimniekošanas licenci.

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933