Jaunatne

Jaunieši mudināti piedalīties uzņēmējdarbības mācībās "Laukiem būt!"

19.09.2017

Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai notiks 26. septembrī plkst. 9 Bauskā, Uzvaras ielā 6.

Programma:

09:30–10:00 Mācību programmas saturs, mērķi un uzdevumi (Dace Griķe, uzņēmējdarbības konsultante, un Eleonora Maisaka, biroja vadītāja);

10:00–10:30 Programmas dalībnieku pieredze (Arnolds Auza, jaunais uzņēmējs);

10:30–11:00 Uzņēmējdarbības un sabiedriskās aktivitātes projektu pieredze (Velga Marčenkova, Mēmeles jāšanas sporta kluba vadītāja);

11:00–11:30 Bauskas biznesa inkubatora sniegtais atbalsts jaunajiem uzņēmējiem (Uldis Maniks, Bauskas biznesa inkubatora vadītājs);

11:30–12:30 Diskusija, mācību norises plāns, pieteikumu aizpildīšana (Dace Griķe, uzņēmējdarbības konsultante).

Pasākuma mērķis – atbalstīt gados jaunu cilvēku uzņēmējdarbības uzsākšanu lauku teritorijās, sniedzot iespēju iegūt ar uzņēmējdarbību saistītas zināšanas, apmeklējot intensīvu mācību kursu, un iespēju iegūt naudas balvu, ko var izmantot biznesa idejas īstenošanai, piedaloties jauno uzņēmēju konkursā.

Pasākuma uzdevumi:

 • apmācīt jauniešus par ideju ģenerēšanu un analīzi, biznesa plāna veidošanu un projektu izstrādi;
 • palīdzēt jauniešiem īstenot savas idejas konsultāciju, teorētisku un praktisku nodarbību veidā;
 • veicināt jaunu uzņēmumu izveidi laukos, organizējot konkursu jaunajiem uzņēmējiem, labākās idejas apbalvojot ar naudas balvām.

Pasākuma dalībnieki ir jaunieši vecumā no 18 līdz 40 gadiem, kuri vēlas iegūt teorētiskas un praktiskas zināšanas par uzņēmuma veidošanu, uzsākt īstenot vai attīstīt savu uzņēmējdarbības ideju laukos, vai īstenot ar uzņēmējdarbību nesaistītu sabiedrisku aktivitāti kādā no Latvijas lauku reģioniem. Mācību dalībnieki var būt arī tie jaunieši, kas piedalījušies pasākumā un konkursā iepriekšējos gados. Konkursā varēs startēt tie jaunieši, kas iepriekšējos gados nav saņēmuši fināla kārtas naudas balvas (1.–3. vieta). Mācībās un konkursā var startēt gan individuāli, gan komandās.

Mācībās var piedalīties jaunieši:

 • ar esošu uzņēmējdarbības ideju;
 • kuri ir idejas meklējumos un vēlas iegūt praktiskas iemaņas biznesa plāna izstrādē;
 • kuriem nav savas idejas, bet ir padziļinātas zināšanas par kādu tēmu (mārketinga speciālisti, IT speciālisti, grāmatveži u.c.) un vēlas papildināt kāda uzņēmēja komandu.

Mācību ilgums – 25 astronomisko stundu garumā un papildus diena biznesa ideju prezentācijām:

 • idejas ģenerēšana, definēšana un attīstība. Idejas virzīšana darbībā (idejas misija, vīzija, mērķi, uzdevumi), realizācijas uzsākšana (2.5h);
 • uzņēmējdarbības pamati (uzņēmējdarbības formas, t.sk. sociālā uzņēmējdarbība u.c.) (2h);
 • tirgus analīze – mērķauditorijas noteikšana, konkurenti, sadarbības partneri, riski un pretriska pasākumi (4h);
 • mārketings un reklāma (2.5h);
 • biznesa plāns kā idejas attīstības pamats (plāna būtība, sastāvdaļas, veidošana) (2h);
 • resursi un grāmatvedība – analīze, izmaksas, grāmatvedības pamati (2h);
 • finanšu plānošana – ieņēmumu/izdevumu analīze, naudas plūsmas sastādīšana, saimniecisko rezultātu aprēķināšana (5h);
 • aktuālie finansējuma piesaistīšanas instrumenti laukos, t.sk. Lauku attīstības programma, LEADER, NVO sektoram paredzētās programmas, Lauku attīstības fonds, „Latvijas Attīstības finanšu institūcijas Altum” attīstības programmas, lauku krājaizdevu sabiedrības, komercbankas (2h);
 • uzņēmēju labā prakse (2h);
 • prezentēšanas prasmes (1h).

Katram jaunietim, beidzot mācības, jābūt vienkāršotā veidā izstrādātam un prezentētam projekta idejas formas aprakstam vai biznesa idejas plānam. Pēc biznesa plāna prezentācijas jauniešiem tiek izsniegts sertifikāts par mācību programmas apgūšanu.

Mācībām pieteikties pie Vecumnieku novada Lauku attīstības konsultanta Kristapa Stallīša, tālr. 20267734, e-pasts: kristaps.stallits@llkc.lv, kristaps.stallits@vecumnieki.lv vai LLKC Bauskas birojā.

 

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrsKomentāri (0)

Pievienot komentāru
Ievadiet kodu no bildes: *
 
CAPTCHA