Lielā talka

KUR ŠOGAD TALKOSIM?

Smeļoties darba sparu citam no cita, Vecumnieku novada iedzīvotāji 22. aprīlī tiek aicināti apņēmības pilni vienoties tradicionālajā Lielajā pavasara talkā.

 

Lielās talkas dienā ikvienam ir iespēja izvēlēties kādu vietu, ko sakopt un labiekārtot. Vecumnieku novada pagastos plānotas daudzveidīgas aktivitātes, kurām pievienojoties, talkotāji tiek aicināti ņemt līdzi cimdus un darbarīkus:

 • Bārbeles pagastā tiks sakopts laukums aiz tautas nama, rekonstruēti apstādījumi pie tirgus laukuma, sakopta teritorija aiz pagasta transporta novietnes un katlumājas. Pulcēšanās – plkst. 9 pie pagasta pārvaldes. Kontaktpersona – Ērika Našeniece, tālrunis 29373009;
 • Kurmenes pagastā talcinieki tiks gaidīti Kurmenes parkā, kur jāgrābj sausās lapas, jāsavāc vecie koki un jāsakopj teritorija ap parka dīķiem. Plānots arī iestādīt desmit jaunus kokus. Pulcēšanās – plkst. 9 parkā pie estrādes. Kontaktpersona – Agris Kondrāts, tālrunis 26440809;
 • Skaistkalnes pagasta Mēmeles parkā pie peldvietas plānots atjaunot kāpnītes uz upi un papildināt parku, stādot kokus. Otra lielā sakopšanas vieta paredzēta Putnos pie sporta laukuma, kur talkotāji tīrīs asfalta segumu no pērnajām lapām, zāģēs krūmus. Plānoti arī Pionieru ielas teritorijas sakopšanas darbi un talkošana Jaunajos kapos – eglīšu stādīšana. Pulcēšanās visos Skaistkalnes talkas punktos vai pie pagasta pārvaldes plkst. 9. Kontaktpersona – Ineta Skustā, tālrunis 28388976;
 • Stelpes pagastā iedzīvotāji tiek aicināti sakopt savus privātos īpašumus, savukārt daudzdzīvokļu namu dzīvokļu īpašnieki un īrnieki – kopīpašuma teritoriju. Tradicionāli talkošanas aktivitātēs iesaistīsies Stelpes pamatskolas pedagogu, darbinieku un skolēnu kolektīvs, sakopjot izglītības iestādes teritoriju, brīvdabas estrādes un Brāļu kapu apkārtni. Šogad plānots strādāt arī bijušās Stelpes pienotavas teritorijā. Pulcēšanās – plkst. 9 pie Stelpes pamatskolas. Kontaktpersona – Elmārs Jukonis, tālrunis 29477390;
 • Valles pagastā galvenā talkošanas vieta šogad būs Pētermuiža, pagasta seniori sakops Brāļu kapus, daudzdzīvokļu māju iemītnieki strādās pagalmu uzpošanā. Taurkalnē darbošanās notiks ēkas "Zemenītes" apkārtnē. Pulcēšanās izbraukumam uz Pētermuižu – plkst. 9 Valles tirgus laukumā vai pie pagasta pārvaldes. Kontaktpersona – Iveta Radziņa, tālrunis 26668961;
 • Vecumnieku pagastā Vecumnieku sākumskolas bērni strādās Čigānkalnā, bet vecāko klašu audzēkņi dosies sakopt Jaunā ezera malu līdz baznīcai un estrādi. Cerot uz iedzīvotāju atsaucību, Vecumniekos iecerēts sakopt kapu teritoriju, jauno bērnudārza grupiņu Liepu ielā 2 apkārtni. Pulcēšanās – plkst. 9 pie novada domes vai pretī Vecumnieku tautas namam. Kontaktpersona – Aivars Petruševics, tālrunis 29464887;
  Plkst. 9 iedzīvotāji aicināti sapulcēties un pievienoties Jaunās Ceriņu ielas iemītnieku talkā. Kontaktpersona – Vita Vēvere, tālrunis 29451787;
  Plkst. 10 daļa talkotāju aicināti ierasties Klīvos uz Klīvu kapsētas sakopšanas darbiem. Kontaktpersona – Inese Dātava, tālrunis 63976812;
  Plkst. 10 Misas centrā pulcēsies amatiermākslas kolektīvu dalībnieki, lai piedalītos apkārtnes sakopšanā. Kontaktpersona – Sandra Vēvere, tālrunis 26108733.

Savu talkas vietu var pieteikt pie pagastu pārvaldniekiem vai reģistrēt to Lielās talkas oficiālajā mājas lapā talkas.lv.

Saņemt lielos maisus un vienoties par atkritumu izvešanu talkas dienā iespējams, sazinoties ar A.Petruševicu pa tālr. 29464887.

Mudinām ikvienu ne tikai piedalīties pagastos organizētajās talkas, vākt atkritumus, bet darīt arī citus labus darbus – stādīt kokus, veidot puķu dobes, labiekārtot māju pagalmus, izgatavot putnu būrīšus, atjaunot žogus, soliņus, jo, kā vēsta šī gada sauklis, LATVIJAI BŪT ZAĻAI!

Katrīna Antonova
Vecumnieku novada domes
Sabiedrisko attiecību speciāliste