Aktuālais

Ierobežo kravas transporta satiksmi

27.12.2016

Pašreizējie nelabvēlīgie laikapstākļi būtiski ietekmē brauktuves. Lai saudzētu pašvaldības autoceļus, nolemts ierobežot kravas transportlīdzekļu kustību.

Pamatojoties uz Vecumnieku novada Domes 2013. gada 27. decembrī pieņemto lēmumu “Par kravas transporta satiksmes ierobežojumiem”, uz nenoteiktu laiku uz atsevišķiem pašvaldības autoceļiem (skatīt tabulu) tiek samazināta transporta plūsma, izvietojot masas ierobežojuma zīmes.

Šāds lēmums pieņemts saskaņā ar Latvijas Republikas likuma “Par autoceļiem” 5. pantu, Ministru kabineta noteikumiem nr. 456 “Noteikumi par autoceļu valsts aizsardzību un kārtību, kādā ieviešami transportlīdzekļu satiksmes aizliegumi un ierobežojumi” (15.12.1998.), kā arī ņemot vērā Vecumnieku novada Domes Attīstības komitejas atzinumu (17.12.2013.).

«Masas ierobežojuma zīmju izvietošana netraucēs veikt uzņēmējdarbību. Sasaluma periodā, saņemot pašvaldības atļauju, ieinteresētās personas varēs iebraukt «zem zīmes», lai izvestu smagsvara kravas; šajā periodā tie pārsvarā ir kokmateriāli,» skaidro Vecumnieku novada Domes Attīstības komitejas priekšsēdētājs, deputāts Mārtiņš Mediņš.

Neskaidrību gadījumā informāciju var saņemt pagastu pārvaldēs vai sazinoties ar novada Domes Attīstības komitejas priekšsēdētāju, deputātu Mārtiņu Mediņu (tālrunis 29197412).

Žanna Zālīte,
Vecumnieku novada domes
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Kravas transportlīdzekļu kustības ierobežojumi 

Pagasts

Ceļa nosaukums

Kategorija

Garums (km)

Seguma veids

Vecumnieku

Staņas–Birzemnieki

Priedeskroga kapi–Staņķis

Saulgrieži–Brūveri

Dzirnavnieki–Vilkupurvs

Klikuti–Klīvi

Vecumnieki–Saulgrieži–Keiri

Jaunrepšas–Birzgale

Priedītes–Staņas–Zeltkalni

C10

C4

B16

B6

B7

A4

A7

A5

1,05

1,68

3,30

5,80

1,76

5,150

5,720

6,93

grants

grants

grunts

grunts

grants

melnais/grants

grants/grunts

grants

Skaistkalnes

Pienjāņi–Tīterkrogs

Krusa–Pienjāņi

A1

A2

9,97

2,57

grunts

grunts

Bārbeles

Zeltkalnu ceļš

Kazemnieku ceļš

A12

A8

4,67

2,78

grants

grants

Stelpes

Roņuki–Vanagi

Dobelnieki–Berķi

A11

A12

3,90

1,32

grants

grants

Kurmenes

Vizbuļi–Kraukļi

Māliņi–Gobiņas

Zvirgzdi–Sietiņi

A1

B4

A3

3,31

2,32

4,490

grants

grants

grants/grunts

Valles

Stūrmaņi–Kaprāļi

A18

1,9

grunts