Aktuālais

Paziņojums par kravas transporta satiksmes ierobežojumiem

28.02.2017

Pastiprinoties nelabvēlīgajiem laika apstākļiem, kas būtiski ietekmē pašvaldības ceļus, nepieciešams ierobežot kravas transporta satiksmi uz atsevišķiem pašvaldības autoceļiem.

Vecumnieku novada Dome paziņo,
ka uz nenoteiktu laiku uz šādiem Vecumnieku novada pašvaldības valdījuma autoceļiem var tikt ierobežota kravas transporta satiksme:

Pagasts Ceļa nosaukums Kategorija Autoceļa garums (posms), km Seguma veids
Vecumnieku pagasts Staņas-Birzemnieki
Priedeskroga kapi-Staņķis
Saulgrieži-Brūveri
Dzirnavnieki-Vilkupurvs
Vecumnieki-Saulgrieži- Keiri
Jaunrepšas-Birzgale
Priedītes-Staņas-Zeltkalni
C10
C4
B16
B6
A4
A7
A5
0.00-1.05
0.00-1.68
0.00-3.30
0.00-5.80
1.20-5.15
0.00-5.72
0.00-6.93
grants
grants
grunts
grunts
melnais/grants
grants/grunts
grants
Skaistkalnes pagasts Pienjāņi-Tīterkrogs
Krusa-Pienjāņi
Ignatēni-Kalnakrogs
A1
A2
A4
0.00-9.97
0.00-2.57
0.00-4.73
grunts
grunts
grants
Bārbeles pagasts Zeltkalnu ceļš
Garbaru ceļš
A12
A8
0.00-4.67
0.00-2.90
grants
grunts
Stelpes pagasts Roņuki-Vanagi
Dobelnieki-Berķi
Ķekavas šoseja-Jaunkrieviņi
A11
A12
A2
0.00-3.90
0.00-1.32
0.00-3.00
grants
grants
grants
Kurmenes pagasts Vizbuļi-Kraukļi
Māliņi-Gobiņas
Zvirgzdi-Sietiņi
A1
B4
A3
0.00-3.31
0.00-2.32
0.00-4.49
grants
grants
grants/grunts
Valles pagasts Stūrmaņi-Kaprāļi
Strauti-Vāveres
A18
A5
0.00-1.90
0.00-4.90
grunts
grants/grunts

Transportlīdzekļu pilnās masas ierobežojumu ieviešanas un atcelšanas laiks ir atkarīgs no klimatisko laika apstākļu un ceļu tehniskā stāvokļa faktiskajām izmaiņām. Detalizētu informāciju var saņemt Vecumnieku novada domē, zvanot 63976734, 29197412 (Attīstības komitejas priekšsēdētājs Mārtiņš Mediņš).

Katrīna Antonova
Vecumnieku novada domes
Sabiedrisko attiecību speciāliste