Aktuālais

Renovētā ceļa posma atklāšana Skaistkalnē

18.09.2017

Foto: Iveta Bērziņa

15. septembrī Skaistkalnē ar svinīgu ceremoniju tika atklāts atjaunotais ceļa posms pie tilta pār Mēmeli.

Pasākuma viesus ar muzikālu priekšnesumu sagaidīja pūtēju orķestris „Skaistkalne”. Atklāšanas ceremonijas dalībnieki un viesi pulcējās pie tilta pār Mēmeli, kur pasākumu ar svinīgo uzrunu atklāja LR satiksmes ministrs Uldis Augulis. Atjaunotais ceļa posms ir ilgtermiņa ieguldījums vietējo iedzīvotāju labklājībā un novada attīstībā, kā arī sadarbībā ar citām pašvaldībām gan valsts, gan starptautiskā līmenī.

Par paveikto darbu stāstīja „Latvijas Valsts ceļi” valdes priekšsēdētājs Jānis Lange un būvnieku SIA „Ceļu būvniecības sabiedrība „Igate”” valdes loceklis Madars Radželis. Būvdarbi autoceļa posmā no Bārbeles līdz Skaistkalnei (47,05.-55,80. km) sākās 2016. gada 30. jūnijā. To ietvaros tika pārbūvēta autoceļa sega – salturīgā kārta, šķembu nesošā apakškārta un virskārta un ieklātas divas asfalta kārtas. Līdz ar sakārtotu ūdens novades sistēmu tika pārbūvēts tilts pār Iecavu un atjaunots tilts pār Mēmeli uz Lietuvas robežas. Visā posmā tika atjaunotas autobusu pieturvietas. Atjaunotā ceļa garums ir vairāk nekā astoņi kilometri.

Savukārt pašā Skaistkalnē 1400 metru garumā tika pārbūvēts ūdens novades drenāžas tīkls, vienlaikus autoceļa zonā pārbūvējot lietus ūdens kanalizācijas sistēmu. Ciemata centrālajā daļā aktīvākajā darbu zonā 300 metru garā posmā pagājušajā gadā pilnībā slēdza satiksmi, lai izbūvētu pieejas šo ūdeņu attīrīšanas iekārtai. Rīgas ielā visā tās garumā līdz tiltam pār Mēmeli tika izbūvētas ietves gājējiem ar apgaismotu gājēju pāreju krustojumos ar Bauskas un Kurmenes ielām. Auto novietošanas ērtībām ir izveidotas bruģētas, no ietvēm atdalītas “kabatas”.

Pie tilta pār Mēmeli simbolisko lentu grieza arī Vecumnieku novada Domes priekšsēdētājs Guntis Kalniņš. Atskatoties uz ceļa atjaunošanas projekta norisi, G.Kalniņš aicināja iedzīvotājus vairāk iesaistīties projektu izstrādē – apspriedē. Tikai kopīgiem spēkiem izdosies realizēt ieceres, kas atbildīs kopējām interesēm visas sabiedrības labā.

Atzinīgus vārdus par ieguldījumu infrastruktūras uzlabošanā, tās nozīmīgumu attīstībai arī starptautiskā līmenī savā runā minēja kaimiņu pašvaldības vadītājs no Lietuvas, Biržu mērs Valdemārs Vaļkūns.

Vietējie iedzīvotāji vislabāk spēj novērtēt ceļa atjaunošanu, jo posms no Bārbeles līdz Skaistkalnei jau desmit gadus bija valstī vissliktākajā tehniskajā stāvoklī – pēc asfalta seguma izbūves 1967. gadā šajā posmā nebija veikti nekādi remontdarbi, vien lāpītas bedres. Tilti izbūvēti pirms vairāk nekā 50 gadiem, turklāt tilts pār Iecavu visu šo laiku netika remontēts.

Iveta Bērziņa,
Vecumnieku novada Domes
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja