Aktuālais

Vecumnieku novada uzņēmēju biedrība atskatās uz paveikto pirmajā pusgadā

02.06.2017

Florabalt SIA vadītājs G.Cankalis dalās pieredzē par kūdras ražošanas specifiku ar VUB un SUB pārstāvjiem. Foto: Eleonora Maisaka

30. maijā Vecumnieku novada uzņēmēju biedrības (VUB) biedri tikās ikmēneša valdes sēdē, lai atskatītos uz savas darbības laikā paveikto un nospraustu mērķus turpmākajam darbības kursam.

Tikšanās notika kūdras pārstrādes uzņēmumā Florabalt SIA, kas ir viens no lielākajiem kūdras ieguvējiem un pārstrādātājiem Latvijā. 2016.gada nogalē Florabalt SIA tika godināts Zemgales Plānošana reģiona pasākumā kā „Gada uzņēmējs Zemgalē 2016”, bet Vecumnieku novada pašvaldības rīkotajā uzņēmēju konkursā uzņēmums tika apbalvots trīs nominācijās: "Gada darba devējs", "Gada ražotājs", "Gada labdaris". Florabalt SIA valdes loceklis Gunārs Cankalis laipni uzņēma viesus, izvedot nelielā ekskursijā pa ražotnes teritoriju un iepazīstinot ar kūdras ieguves un pārstrādes biznesa specifiku un izaicinājumiem.

VUB sapulces īpašie viesi bija Salaspils uzņēmēju biedrības (SUB) pārstāvji. Pirms pusgada, Vecumnieku novada uzņēmējdarbības atbalsta grupai tiekoties Salaspilī ar SUB un Salaspils novada domes vadību, radās pārliecība, ka Vecumnieku novada uzņēmēji, pašvaldība un sabiedrība būs tikai ieguvēji, ja tiks dibināta organizācija, kas pārstāv Vecumnieku novada uzņēmējus. SUB vadītājs Miks Balodis piedalījās diskusijā par biedrības un pašvaldības sadarbības nozīmi, kā arī uzsvēra, ka biedrībai jābūt skaidriem mērķiem un nostājai par to, ko tā vēlas sasniegt sadarbībā ar pašvaldību. Viņš aicināja pievienoties Pierīgas uzņēmēju biedrībām, kas reizi mēnesī tiekas, lai dalītos pieredzē par sadarbību ar sava novada pašvaldību, labo praksi un pieredzi, kā arī veidot savstarpējās sadarbības kontaktus.

Vispārēja informācija

  • VUB reģistrēta Biedrību un nodibinājumu reģistrā 2017. gada 16. janvārī.
  • Biedrībā šobrīd reģistrēti 22 biedri – gan juridiskas, gan fiziskas personas.
  • Biedru pārstāvētās uzņēmējdarbības nozares – kokapstrāde, kūdras ieguve, lauksaimniecība, mežsaimniecība, būvniecība, skaistumkopšanas pakalpojumi, telekomunikācijas pakalpojumi, auto servisa pakalpojumi, kravu pārvadājumi un tehnikas noma, tūrisma pakalpojumi u.c.

Biedrības darba organizācija

  • Biedriem aktuālie jautājumi tiek izskatīti reizi mēnesī VUB valdes sēdē, kurā piedalīties tiek aicināti visi biedri un VUB atbalstītāji un interesenti. Tiek rīkotas izbraukuma sēdes ar mērķi iepazīt dažādus uzņēmumus vai apsekot vietas, kas biedriem ir aktuālas.
  • Valdes sēdē tiek izskatīti biedriem aktuāli jautājumi, tiek uzklausīts ikviena sēdes dalībnieka viedoklis. Lēmumus atklātā balsojumā pieņem valdes locekļi. Lēmumu izpildi kontrolē valdes priekšsēdētājs un biedrības koordinators.

Biedrības veiktās aktivitātes

Tā kā biedrība ir izveidota salīdzinoši nesen, lielākā daļa laika ir veltīta biedrības pārstāvju interešu apzināšanai un kopējās sadarbības stratēģijas izveidei un savstarpējo kontaktu stiprināšanai – diskusiju, pieredzes apmaiņas pasākumu veidā.

  • Biedrības pirmajās sapulcēs tika aktualizēts jautājums par uzņēmējdarbībai un investīcijām pieejama nekustamā īpašuma datu bāzes nepieciešamību. Šobrīd pirmie brīvie īpašumi publicēti novada pašvaldības mājas lapā.
  • 11. maijā VUB nosūtīja valdībai vēstuli par grants ceļu stāvokli Vecumnieku novadā, savācot 551 iedzīvotāju parakstu. VUB valdes priekšsēdētājs Jānis Miklaševičs kopā ar Vecumnieku novada domes pārstāvjiem ir ticies ar Satiksmes ministrijas pārstāvjiem, lai iepazīstinātu ar esošo situāciju. Turpināsies sarakste un diskusijas par VUB vēstulē paustajiem priekšlikumiem un to realizēšanas iespējām.
  • Piedaloties projektu konkursā „Iedzīvotāji veido savu vidi 2017”, tiks labiekārtots Misas ciema tirgus laukums – izgatavoti un uzstādīti divi atvērta tipa kioski. Vecumnieku novada pašvaldības atbalsts projekta realizēšanai ir 800 EUR.
  • Lai veicinātu VUB atpazīstamību un veidotu vienotu vizuālo tēlu, tiek rīkots VUB logo izstrādes konkurss, kurā piedalās Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi, kas apgūst vizuāli plastiskās mākslas programmu. Konkurss norisināsies līdz 9. jūnijam, žūrija iesniegtos variantus vērtēs līdz 27. jūnijam.

Vecumnieku novada uzņēmēju biedrība ir atvērta jebkura uzņēmējdarbības veida un nozares pārstāvim, aptverot visus Vecumnieku novada pagastus. Par biedru var kļūt gan juridiskas, gan fiziskas personas, kas atbalsta biedrības mērķus un vēlas iesaistīties Vecumnieku novada uzņēmējdarbības vides attīstībā.

Lai iegūtu vairāk informācijas, var sazināties ar biedrības pārstāvjiem, rakstot e-pastu uz info@vecumniekuuznemeji.lv vai zvanot 29182161 (VUB koordinatore Alīna Žukauska); 26452075 (VUB valdes priekšsēdētājs Jānis Miklaševičs).

VUB Facebook laba: https://www.facebook.com/Vecumniekuuznemeji.

Alīna Žukauska,
Vecumnieku novada domes projektu koordinatoreKomentāri (0)

Pievienot komentāru
Ievadiet kodu no bildes: *
 
CAPTCHA