Īpašumi uzņēmējdarbībai un investīcijām

Investīciju objekti

Lai izveidotu brīvo nekustamo īpašumu datu bāzi, aicinām privātīpašniekus, kuriem pieder nekustamais īpašums (telpas, ēkas, zeme) un kuru Jūs vēlētos piedāvāt (noma, pārdošana) investoriem uzņēmējdarbības veikšanai, sazināties ar Vecumnieku novada domes Attīstības-plānošanas nodaļas projektu koordinatori Alīnu Žukausku pa tālr. 63920596, vai e-pastu: alina.zukauska@vecumnieki.lv

Lai ievietotu datu bāzē informāciju, jāiesūta:

  1. Īpašuma kadastra numurs;
  2. Kontaktinformācija;
  3. Neliels apraksts par īpašumu;
  4. Īpašuma robežplāns/ ēkas inventarizācijas lieta;
  5. Bildes, kur redzams īpašums.

 

 

Īpašnieks

Adrese

Platība

Papildus info

Privāts

Rīgas 29B, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Vecumnieku novads.

Zeme: 1465 m2

Ēka: 422,9 m2

ŠEIT

Privāts

Rīgas 35, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Vecumnieku novads.

Zeme: 515 m2

Ēka: 410,9 m2

ŠEIT

Privāts

"Roņsalas", Vecumnieku pag., Vecumnieku novads.

Zeme: 6,8 ha

ŠEIT

Privāts

"Roņsalas", Vecumnieku pag., Vecumnieku novads.

Zeme: 3,7 ha

ŠEIT

Privāts

„Laukputni", Valles pag., Vecumnieku novads

Zeme: 11,55 ha

ŠEIT