Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Jaunākās ziņas

Vecumnieku novada, Bārbeles pagasta, Ausekļu dzirnavu muzejs 15. maijā no plkst. 10:00 līdz 15:00 aicina tuvākus un tālākus ciemiņus uz pavasara amatniecības un mājražotāju izstrādājumu tirdziņu.
Šogad Sējas svētki izpaliek, tāpēc Ausekļu dzirnavu plašajā teritorijā būs iespēja iegādāties Latvijas amatnieku un mājražotāju darinājumus: keramiku, linu, vilnas, metāla izstrādājumus, klūgu pinumus, kūpinājumus, Tērvetes vīnu u.c.

Vecumnieku veselības centrā (turpmāk VVC), no šī gada 24.februāra līdz 31. martam norisinājās Latvijas Universitātes, Rīgas Stradiņa universitātes, Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR”, Slimību profilakses un kontroles centra un Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas īstenotais pētījums “COVID-19 seroprevalences pētījums Latvijas iedzīvotāju vispārējā populācijā”. Pētījuma mērķis bija noteikt cik lielai iedzīvotāju daļai, kuri ir bijuši kontaktpersonas ar Covid-19 slimnieku vai bijuši simptomi, bet nav pozitīvs Covid-19 tests ir antivielas pret Covid-19 izraisīto vīrusu.

Iedzīvotājiem ir iespēja individuāli tikties pagastu pārvaldēs ar Vecumnieku novada domes vadības pārstāvjiem – priekšsēdētāju Gunti Kalniņu un izpilddirektori Aigu Saldābolu.

Vecumnieku Tūrisma Informācijas punkts steidzina pavasari ar kārtīgi silta laika iestāšanos, jo ir izveidojis jaunu aktīvās atpūtas produktu “Leišmalītes kombinētais velo un laivošanas maršruts Skaistkalne – Kurmene”.

“Eiropas eksāmens” ir tiešsaistes tests, kurā, atzīmējot Eiropas dienu, Eiropas Komisija aicina piedalīties jau septīto gadu. “Eiropas eksāmens” ir izzinošs un atraktīvs veids, kā pārbaudīt un paplašināt savas zināšanas par Eiropas Savienību. Šogad Eiropas eksāmens” notiks 7., 8. un 9. maijā tīmekļa vietnē www.esmaja.lv 

Vecumnieku novada Domes attālinātajā sēdē 28. aprīlī tika izskatīti 24 pamata darba kārtības jautājumi un trīs papildu darba kārtības jautājumi.

Vecumnieku novada dome paziņo, ka Rīgas ielā 29 Vecumniekos Vecumnieku pagastā Vecumnieku novadā notiks pašvaldības nekustamo īpašumu pirmā mutiskā izsole ar augšupejošu soli. 

Vecumnieku novada dome rīko kustamās mantas – kravas ugunsdzēsēju automašīnas GAZ 66, (valsts reģistrācijas Nr. AP6278) – atsavināšanu, pārdodot to par brīvu cenu – 1100 euro (viens tūkstotis viens simts euro). Pievienotās vērtības nodoklis iekļauts cenā.

Vecumnieku novada dome rīko kustamās mantas – automašīnas AS-30/GAZ-66 (izlaiduma gads 1985) – atsavināšanu rezerves daļām, pārdodot to par brīvu cenu – 175 euro (viens simts septiņdesmit pieci euro). Pievienotās vērtības nodoklis iekļauts cenā.

Pašvaldība īsteno Eiropas Sociālā fonda (turpmāk – ESF) projektu Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” jeb “PuMPuRS” (turpmāk – projekts), lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu.

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933