Lapas karte

Youtube

Draugiem

Facebook

Jaunākās ziņas

Atgādinām, ka līdz 2019. gada 15.novembrim veicams kārtējais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums. Saskaņā ar likumu „Par nekustamā īpašuma nodokli”, nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi veicami vienu reizi ceturksnī ne vēlāk kā 31. martā, 15. maijā, 15. augustā un 15. novembrī - vienas ceturtdaļas apmērā no nodokļa gada summas vai arī reizi gadā - avansa veidā.

Visā Vecumnieku novadā tika svinēta Latvijas armijas dibināšana un godināta Latvijas brīvības cīnītāju piemiņa. Jau 10. novembrī Skaistkalnes tautas namā uzstājās Krustpils jauktais koris «Noskaņa» ar Lāčplēša dienai veltītu patriotisko koncertprogrammu.

Vecumnieku novada Domes apbalvojumu pasniegšana noritēs ievērojot pērn veiktās izmaiņas – Atzinības rakstu pasniegšana notiks Valsts svētku sarīkojumos pagastos, savukārt Goda rakstus pasniegs Vecumnieku tautas namā 18. novembrī Valsts svētku koncertā “Mūsu sirdīs Latvija skan!”.

2.decembrī, tieši 30 dienas pirms stāsies spēkā Ugunsdrošības noteikumu prasība, kas nosaka, ka visos mājokļos jābūt uzstādītiem dūmu detektoriem, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) aicina ikvienu iedzīvotāju, kuram ir jautājumi par ugunsdrošību un dūmu detektoriem, doties uz jebkuru no 92 VUGD daļām un posteņiem visā Latvijā, kā arī Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžu, un saņemt konsultāciju.

2019. gada 19. novembrī pilnībā noslēgsies pasta sūtījumos saņemto preču deklarēšanas procesa elektronizācija, kā to paredz Savienības Muitas kodekss. Turpmāk šādas preces būs iespējams deklarēt, tikai iesniedzot elektronisku muitas deklarāciju.

10. novembrī Vecumniekos ciemojās hip-hop duets «Latgalīšu reps». Pasākumu iesildīja «Zumba ar Āgenskalnu». Zumba Vecumnieku novadā ir kļuvusi ļoti populāra, tāpēc aktīvās dejas nevienam nebija pārsteigums un publika aktīvi iesaistījās tajās.

Ar dzejnieces Lijas Brīdakas vārdiem šā gada 9. novembrī plkst. 13:00 Vecumnieku tautas namā iesākās senioru dāmu deju kolektīva “Rudens Rozes” rīkotais sadancis “Lapu vēstules dej vējā..”

Piektdien, 8. novembrī, Vecumnieku tautas namā draudzības zīmē aizritējis "Via Stella" koncerts "Par to un šo". Koncerta nosaukums liek domāt par vieglumu, taču koncerts nebūt nebija viegls, skaistās sieviešu un bērnu eņģeļu balsis apbūra ik vienu, bet vīru koris "Absolventi" ar zemo balss intonāciju lika klausītājiem atgriezties realitātē.

Zemgales Plānošanas reģions (ZPR), kas ir vadošais partneris Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību instrumenta 2014.-2020. gadam atbalstītā projekta LV-RU-020 “Pleskavas un Zemgales uzņēmējdarbības vides attīstība un veicināšana caur pārrobežu sadarbību” (SMEPRO) ieviešanā, Jelgavā bija noorganizējis pirmās mācības valsts un pašvaldību dažādu atbalsta institūciju pārstāvjiem, kuri ikdienā sniedz virkni pakalpojumu vietējiem komersantiem.

Turpinot svinēt Latvijas Valsts simtgadi, 2019. gadā daudzinām varonību! Svinam Latvijas armijas dibināšanu un godinām Latvijas brīvības cīnītāju piemiņu.

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933