Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Jaunākās ziņas

Informējam, ka no 12.jūlija līdz 28.jūlijam, Skaistkalnes pagasta nodaļas kasē nepieņems maksājumus, sakarā ar lietvedes-kasieres atvaļinājumu.

Vasaras pilnbriedā - 23.jūlijā no plkst. 10.00 līdz 16.00 aicinām ikvienu iepazīt ne tikai, vietējos mazos ražotājus, ko atpūtas kompleksā "Pīlādzis" vienuviet pulcēs Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) rīkotais "Novada Garša" pasākums Zemgalē!

Pamatojoties uz Bauskas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 14 Bauskas novada pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti, daudzbērnu ģimenēm ir iespēja saņemt pabalstu mācību gada uzsākšanai 55 euro mācību gadā katram bērnam.

30. jūnija domes sēdē deputāti akceptēja budžeta grozījumus, precizējot pašvaldības ieņēmumu prognozes - nodokļu un nenodokļu ieņēmumus, no valsts budžeta saņemtās mērķdotācijas un aizņēmumus, kā arī dažādu projektu finansēšanai nepieciešamās summas. Attiecīgi veiktas izmaiņas arī izdevumu daļā.

Lietainajā 19. jūnijā Vecumnieku Aizupes parkā notika akcija “Iestādi savu koku”, kurā piedalījās 18 cilvēki no Vecumniekiem. Kopumā Aizupes parkā tika iestādīti 20 augļu koki – pīlādži, ābeles un ķirši. Pēc koku stādīšanas akcijas dalībnieki mielojās ar gardajām picām no picērijas “Pie Martas un Marijas”. Akcijas organizatori saņēma daudz labus vārdus par akcijas veidošanu. Iedzīvotāji bija sajūsmināti, ka Aizupes parkā pēc pāris gadiem jau varēs iet ēst ķiršus un apciemot savu iestādīto koku.

Četri Bauskas novada domes deputāti nosaukuši konkrētus datumus jūlijā apmeklētāju pieņemšanai Vecumnieku apvienības teritorijā.

SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Bauskas birojs aicina pieteikties uz mācībām lauksaimniekus, kas iesaistījušies pasākuma "Agrovide un klimats" aktivitātē "Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos" (BDUZ) un, ja ir uzņemtas saistības par Eiropas Savienības nozīmes ilggadīgo zālāju biotopiem (kas ir 1. līdz 4. zālāju ražības klase), tad ne vēlāk kā saistību perioda otrajā gadā jāiegūst pamatiemaņas zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošanā, apmeklējot mācību kursus un iegūstot atbilstošu dokumentu.

“Katrs mūsu dzīves darbs vai rīcība aizskar kādu stīgu, kas vibrēs mūžībā” ir sacījis Edvīns Čopins un jāpiekrīt šiem viņa vārdiem, jo gaidot 16. jūliju, kad Vecumniekos risināsies vasaras gaidītākais notikums - Liliju svētki ar devīzi “Skan sirdsstīgās Vecumnieki”, tik tiešām tiek aizskarta kāda sirdsstīga un ievibrējas krūtīs patīkams satraukums par gaidāmo notikumu! Ar priekpilnām sirdīm rosāmies un darbojamies, lai mēs ikviens, visi kopā, ar ģimenēm un draugiem varētu baudīt un svinēt šos sirsnīgi, krāšņi tradicionālos svētkus!

SIA "Mūsu saimnieks" piedāvā asenizācijas pakalpojumus Vecumnieku pagastā un Vecumnieku apvienības teritorijā.

Bauskas novada domes kārtējā sēdē, kas notika 30.jūnijā, tika izskatīti 56 darba kārtības jautājumi un divi papildus darba kārtības jautājumi.

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933