Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Noslēdzies otrais biznesa ideju konkursa „Esi uzņēmējs Vecumnieku novadā 2019” pieteikumu termiņš

Janvārī Vecumnieku novada dome izsludināja biznesa ideju konkursu „Esi uzņēmējs Vecumnieku novadā 2019”, kur kopējais apgūstamais finansējums ir 6000,00 EUR no pašvaldības budžeta līdzekļiem, un vienam konkursa dalībniekam maksimālais pieejamais finansējums ir līdz 1500,00 EUR.

Konkurss notiek no 2019. gada 1. janvāra līdz 29. novembrim un tam ir noteikti 4 pieteikšanās termiņi:

1. 2. janvāris – 29. marts;

2. 1. aprīlis – 28. jūnijs;

3. 1. jūlijs – 30. septembris;

4. 1. oktobris – 29. novembris.

Šobrīd rit trešais biznesa ideju pieteikumu iesniegšanas termiņš, kas noslēgsies 30.septembrī.

Otrajā pieteikumu termiņā biznesa idejas pieteikumus iesniedza trīs pretendenti, kuri ar vērtēšanas komisiju tikās  5.jūlijā un prezentēja savas biznesa idejas.

Viena no pretendentēm, Ināra Strēle, sniedz friziera pakalpojumus Skaistkalnē un Vecumniekos, Rīgas ielā 29a. Lai klientiem Vecumniekos nodrošinātu labāku pakalpojumu sniegšanas kvalitāti, Ināra vēlas iegādāties jaunu, profesionālu friziera krēslu ar izlietni un uzlabot telpu iekārtojumu. Ināra saimniecisko darbību ir reģistrējusi kopš 1995.gada un konkursā varēja pretendēt uz finansējumu līdz 1000,00 eiro, kas ir maksimālais pieejamais finansējums saimnieciskās darbības veicējiem, kas reģistrējuši saimniecisko darbību ilgāk kā 18 mēnešus pieteikuma vērtēšanas brīdī. Vērtēšanas komisija, uzklausot un izvērtējot pretendenta biznesa ideju, atbalstīja I.Strēles biznesa idejas pieteikumu, projektam nosakot  finansējumu 500,00 eiro apjomā.

Otra konkursa pretendente, SIA “Rolial – W” vadītāja Līva Jankeviča, ir nesen dibinājusi uzņēmumu un projekta pieteikumā paredz iegādāties piepūšamās atrakcijas, elektromodeļus un citu atrakciju inventāru, lai piedāvātu izklaidējošus un izglītojošus pasākumus un būtu iespēja nomāt spēles un atrakcijas inventāru ģimenēm ar bērniem vai iestādēm. Uzņēmuma vīzija ir sniegt iespēju Vecumnieku novada iedzīvotājiem aktīvi, jautri un lietderīgi pavadīt brīvo laiku un svinēt svētkus. SIA “Rolial-W” reģistrēts nepilnus divus mēnešus un projekta pieteikumā pretendē uz 1500,00 eiro finansējumu, kas ir maksimālais pieejamais finansējums saimnieciskās darbības veicējiem, kas reģistrējuši saimniecisko darbību mazāk kā 18 mēnešus pieteikumu vērtēšanas brīdī. Vērtējot šo biznesa ideju, vērtēšanas komisija pieņēma lēmumu atbalstīt konkursa pieteikumu, nosakot finansējumu 1000,00 eiro apmērā.

Trešais konkursa pretendents Māris Lasmanis ir Stelpes pagasta piemājas saimniecības “Roņuki” īpašnieks, kura saimnieciskā darbība saistīta ar vistu olu realizāciju. Saimniecībā šobrīd ir 250 dējējvistas, kuru saražotās olas iespējams iegādāties saimniecībā uz vietas vai Vecumnieku tirgū un Imantas tirgū Rīgā. Ar konkursā piešķirto finansējumu iecerēts iegādāties elektriskos ganus un elektriskā gana sietu, kā arī pārvietojamo treileri (putnu mītni), lai uzlabotu putnu uzturēšanās apstākļus, ļaujot putniem uzturēties pļavā, dabiskā vidē. Šī biznesa ideja tika novērtēta ar maksimālo pieejamo finansējumu, 1000,00 eiro, jo saimnieciskā darbība reģistrēta ilgāk kā 18 mēnešus no vērtēšanas brīža.

Aicinām visus interesentus piedalīties, pieteikt savu biznesa ideju un pretendēt uz pašvaldības finansējumu savas biznesa idejas īstenošanai!

Pirmajā  un otrajā konkursa termiņā pretendentiem kopējais piešķirtais finansējums ir 3500,00 eiro. Šobrīd kopējais pieejamais finansējums trešajam un ceturtajam konkursa periodam ir 2500,00 EUR. Saskaņā ar konkursa nolikumu, biznesa ideju pieteikumi tiek pieņemti līdz brīdim, kamēr konkursa īstenošanai pieejamais finansējums tiek izlietots pilnā apmērā līdz nākamās kārtas uzsākšanas datumam.

Konkursa pieteikumā jāiesniedz:

  1. aizpildīta konkursa pieteikuma veidlapa - nolikuma 1. pielikums;
  2. aizpildīta biznesa idejas apraksta veidlapa, ne vairāk kā 5 lapas - nolikuma 2. pielikums;
  3. aizpildīts finansiālās daļas apraksts – nolikuma 3.1. pielikums;
  4. Naudas plūsmas aprēķins biznesa idejas realizācijas laikā – nolikuma 3.2.pielikums;
  5. pretendenta jeb projekta vadītāja biogrāfijas apraksts (CV).

Pretendentiem noteiktās prasības un nosacījumi, atbalstāmās un neatbalstāmās izmaksas, kā arī vērtēšanas kārtība aprakstīta konkursa nolikumā.

Sīkāka informācija, zvanot pa tālr. 63920596, e-pasts: . 

Sagatavoja:  Alīna Žukauska,
Vecumnieku novada domes projektu koordinatore
Tālr. 63920596; e-pasts:

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933