Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Informatīvais izdevums "Bauskas Novada Vēstnesis"

"Bauskas Novada Vēstnesis" mērķis ir nodrošināt informācijas apmaiņu vietējā sabiedrībā, iedzīvotājiem regulāri darot zināmus Domes lēmumus un atspoguļojot svarīgākās norises Bauskas novadā.

Informatīvo izdevumu bez maksas var saņemt:

 • Vecumnieku apvienības pārvaldē;
 • Vecumnieku Tūrisma informācijas punktā;
 • Vecumnieku veselības centrā;
 • Vecumnieku pansionātā “Atvasara”;
 • Vecumnieku veikalos – “Elvi”; “Vesko”; centra “Pīlādzī”;
 • Misas veikalā “Mego”;
 • Kokapstrādes uzņēmumā SIA “Piebalgas”;
 • Vecumnieku, Beibežu, Misas, Stelpes, Bārbeles, Skaistkalnes, Valles, Kurmenes, Taurkalnes bibliotēkā;
 • Bārbeles, Kurmenes, Skaistkalnes, Stelpes un Valles pagasta nodaļā;
 • Bārbeles veikalos – “Aibe”; “Vesko”;
 • Kurmenes veikalā “Zīles”;
 • Skaistkalnē veikalā “Vesko”;
 • Stelpē abos veikalos “Stelpes konservi”;
 • Vallē veikalos - “Elvi”; “Krīči”; “Lats”.

Tirāža: 2000 eksemplāru.

Pašvaldības bezmaksas informatīvais izdevums ''Vecumnieku novada ziņas'' saskaņā ar likumu ''Par pašvaldībām'' iznāca līdz 2021.gada 30.jūnijam.

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933