Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Covid-19

No šā gada 21. decembra līdz 2021. gada 11. janvārim, Vecumnieku novada pašvaldībā, stājas spēkā stingrāki epidemioloģiskās drošības pasākumi.

Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju, Nacionālais veselības dienests (NVD) atgādina, ka gadījumos, kad nepieciešama medicīniska palīdzība, vispirms jāsazinās ar ģimenes ārstu vai nepieciešamo ārstniecības pakalpojumu sniedzēju telefoniski vai elektroniski. Bez iepriekšēja pieraksta doties nedrīkst, tostarp arī gadījumos, ja ir ģimenes ārsta nosūtījums pie ārsta speciālista vai nepieciešama konsultācija akūtas saslimšanas vai hroniskas vainas paasinājuma gadījumā.

Laikā no š.g. 7. decembra līdz 2021. gada 11. janvārim robežpunktā Skaistkalne-Germanišķi patrulēs Valsts robežsardzes Rīgas pārvaldes Zemgales dienesta robežsargi.

Pamatojoties uz Vecumnieku novada Domes 28.10.2020. sēdes lēmumu Nr. 1-4/2020/420 “Par izglītojamo ēdināšanas atbalsta nodrošināšanu attālinātu mācību laikā” (Protokols Nr. 18, 22. §) un ievērojot to, ka turpinās ārkārtas situācija un bērni no 5. līdz 12. klasei mācās attālināti, izglītojamā vecāki vai likumīgie pārstāvji tiek aicināti iesniegt iesniegumu par atbalsta saņemšanu ēdināšanas nodrošināšanai attālinātu mācību laikā.

Ar 3. decembri Vecumnieku novada pašvaldībā stājas spēkā stingrāki epidemioloģiskās drošības pasākumi.

Lai palīdzētu tautsaimniecībā aktīvajiem iedzīvotājiem Covid-19 dēļ noteikto ierobežojumu laikā, Ministru kabinets ir pieņēmis noteikumus , paredzot atbalsta pasākumus darbinieku atlīdzību, kā arī pašnodarbināto un patentmaksātāju ienākumu kompensēšanai. Atbalsta izmaksu nodrošinās Valsts ieņēmumu dienests (VID) un pieteikumus Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) varēs iesniegt, sākot no 1. decembra.

Vecumnieku novada Dome lēmusi attālināto mācību laikā piešķirt talonus pārtikas iegādei visiem novadā deklarētajiem 7.-12. klašu skolēniem par summu 1.50 EUR mācību dienā.

No 2. novembra Covid-19 izplatības dēļ Vecumnieku novada domes administrācija, domes iestādes un struktūrvienības apmeklētājus pieņems tikai pēc iepriekšēja pieteikuma (pa tālruni vai e-pastā).

Saistībā ar jaunākajiem grozījumiem Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, lai ierobežotu vīrusa izplatības risku aicinām, Vecumnieku novada domes apmeklētājus, ienākot ēkā, lietot sejas aizsargmaskas!

Lai ierobežotu Covid-19 infekcijas slimības izplatību, no trešdienas, 7. oktobra, uz mēnesi tiek ieviesta obligāta sejas masku lietošana sabiedriskajā transportā. Prasība netiek attiecināta uz bērniem līdz 13 gadu vecumam, kā arī personām ar kustību vai psihiskās veselības traucējumiem, kuru dēļ masku nav iespējams uzvilkt. Šoreiz jāizmanto medicīniskās vai higiēniskās maskas, respiratorus vai sejas vairogus, jo lakati, šalles vai līdzīgi deguna un mutes aizsegi nevar pasargāt no infekcijas izplatīšanās, norāda epidemiologi. Noteikumi attiecas arī uz pašvaldību organizētajiem skolēnu pārvadājumiem.

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933