Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Domes priekšsēdētāja rīkojums "Par iestāžu rīcību, lai ierobežotu koronavīrusa izraisītās slimības “Covid-19” izplatību"

Pamatojoties uz MK 12.03.2020. rīkojumu Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, līdz turpmākam rīkojumam uzdodu pašvaldības iestāžu, struktūrvienību, kapitālsabiedrību vadītājiem sākot ar 2020. gada 13. martu:

1) atcelt kultūras, sporta un citus publiskos pasākumus, mācību u.c. ekskursijas, konkursus, konferences, sanāksmes u.c.;

2) atcelt darbinieku komandējumus dalībai semināros, konferencēs, sanāksmēs u.c.

3) atcelt citu juridisku un fizisku personu organizētos pasākumus pašvaldības iestāžu telpās.

Sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt rīkojumu pašvaldības mājaslapā www.vecumnieki.lv.

 

Vecumnieku novada pašvaldības Domes priekšsēdētājs                                            G.Kalniņš

pdfRīKOJUMS

Autorizējieties, lai komentētu

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933