Youtube

Facebook

Instagram

Zemgalē izveidoti un pieejami jauni sociālo pakalpojumu centri

Pēc 30 mēnešu ilga un intensīva darba ar noslēguma konferenci “Sociālie pakalpojumi un iekļaujošie pasākumi vietējās kopienas izaugsmei un attīstībai. Pārrobežu pieredze”, kas notika 24. novembrī, kurā piedalījās vairāk nekā 60 dalībnieku, noslēdzās projekts LLI-425 “OCTOPUS”. Tas īstenots ar mērķi veicināt sociālo pakalpojumu pieejamību reģionos, cilvēku ar funkcionālajiem traucējumiem, senioru, riska grupas ģimeņu, bērnu sociālo iekļaušanu, kā arī izveidot vai uzlabot daudzfunkcionālos centrus, kuros tiks un tiek nodrošināti sociālie pakalpojumi un iekļaušanas pasākumi.

Read more ...

Bērni ņem dalību sociālās iekļaušanas pasākumā Lietuvā

21.jūnijā Biržu rajona Ģermanisķos (Lietuvā) notika sporta aktivitātēm veltīts sociālās iekļaušanas pasākums, kurā piedalījās bērni no projekta “OCTOPUS” LLI-425partnervalstu pašvaldībām - Jelgavas, Dobeles un Bauskas novadu pašvaldībām Latvijā un Pluņģes, Biržu un Rokišku rajonu pašvaldībām Lietuvā.

Read more ...

Veiksmīgi aizvadīta nometne

Bauskas novada pašvaldība īsteno ERAF projektu OCTOPUS, LLI-425 (turpmāk – projekts). Projekta ietvaros Vecumnieku apvienības teritorijā dzīvojošajiem bērniem, t.sk. no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, vecumā no 10 – 14 gadiem, tika nodrošināta iespēja piedalīties bezmaksas dienas nometnē. Nometnes ietvaros bērniem tika piedāvātas dažādas aktivitātes, kas rosina mērķgrupu uz veselīga uztura lietošanu ikdienā, kā arī veselīga dzīves veida popularizēšanu, savstarpējo komunikāciju un sadarbību. Nometnes laikā tika piesaistīti vairāki speciālisti, kuri bērniem vadīja gan teorētiskās, gan praktiskās nodarbības. Nometnes aktivitātes nodrošināja biedrība “Odikozāra”, visas aktivitātes tika organizētas daudzfunkcionālo sociālo pakalpojumu centrā “Sarkanā skola”.

Read more ...

Aicinām pieteikties uz dienas nometni bērniem

Bauskas novada pašvaldība īsteno ERAF projektu OCTOPUS, LLI-425 (turpmāk – projekts). Projekta ietvaros Vecumnieku apvienības teritorijā dzīvojošajiem bērniem, t.sk. no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, vecumā no 10 – 14 gadiem, tiks nodrošināta iespēja piedalīties bezmaksas dienas nometnē. Nometnē tiks nodrošināta iespēja piedalīties 15 bērniem. Dienas nometne notiks no 13. – 15. jūnijam.

Read more ...

Projektā “OCTOPUS” turpina iepazīt lietuviešu partneru pieredzi

Apmeklējot Pluņģes pilsētas un tuvējās apkārtnes daudzfunkcionālo pakalpojumu, dienas un sociālo pakalpojumu centrus, LLI-425 projekta “OCTOPUS” partneri no Latvijas un Lietuvas iepazinuši Pluņģē īstenotos sociālos pakalpojumus, guvuši jaunus iespaidus un idejas, kā arī dalījušies savā pieredzē.

Read more ...

Sarkanajā skolā tiekas projekta sadarbības partneri

Pēc ilgāka pārtraukuma notika pirmais klātienes pieredzes apmaiņas pasākums projekta OCTOPUS, LLI-425 ietvaros daudzfunkcionālo sociālo pakalpojumu centru darbības uzlabošanai Zemgales reģionā.

Read more ...

Sarkanajā skolā izveidots daudzfunkcionāls sociālo pakalpojumu centrs

Pašvaldība, 2020.gada 1.jūnijā, uzsāka Interreg V-A Latvijas – Lietuvas programma 2014. – 2020.gadam projekta LLI-425 “Daudzfunkcionālo centru – vietējās kopienas sociālās iekļaušanas un izaugsmes veicinātāju attīstība” (OCTOPUS) īstenošanu. Projekta mērķis - veicināt sociālo pakalpojumu pieejamību un veicināt cilvēku ar funkcionālajiem traucējumiem, senioru, riska grupas ģimeņu sociālo iekļaušanu, izveidojot vai uzlabojot multifunkcionālos centrus, kuros tiks nodrošināti sociālie pakalpojumi un iekļaušanas pasākumi arī riska grupas jauniešiem un bērniem.

Read more ...

Seniori piedalās pasākumā Jelgavas novadā un Aucē

Vecumnieku novada dome 2020.gada 1.jūnijā uzsāka ERAF projekta “Daudzfunkcionālo centru – vietējās kopienas sociālās iekļaušanas un izaugsmes veicinātāju attīstība” LLI-425 OCTOPUS (turpmāk – projekts) īstenošanu. Projekta mērķis ir veicināt sociālo pakalpojumu pieejamību un veicināt cilvēku ar funkcionālajiem traucējumiem, senioru, riska grupas ģimeņu sociālo iekļaušanu, izveidojot vai uzlabojot multifunkcionālos centrus, kuros tiks nodrošināti sociālie pakalpojumi un iekļaušanas pasākumi arī riska grupas jauniešiem un bērniem.

Read more ...

Turpinās projekta Octopus ieviešana

Vecumnieku novada dome 2020.gada 1.jūnijā uzsāka ERAF projekta “Daudzfunkcionālo centru – vietējās kopienas sociālās iekļaušanas un izaugsmes veicinātāju attīstība” LLI-425 OCTOPUS (turpmāk – projekts) īstenošanu. Projekta mērķis ir veicināt sociālo pakalpojumu pieejamību un veicināt cilvēku ar funkcionālajiem traucējumiem, senioru, riska grupas ģimeņu sociālo iekļaušanu, izveidojot vai uzlabojot multifunkcionālos centrus, kuros tiks nodrošināti sociālie pakalpojumi un iekļaušanas pasākumi arī riska grupas jauniešiem un bērniem.

Read more ...

Sarkanajā skolā tiks izveidots daudzfunkcionāls sociālo pakalpojumu centrs

Pašvaldība 2020.gada 1.jūnijā uzsāka Interreg V-A Latvijas – Lietuvas programma 2014. – 2020.gadam projekta LLI-425 “Daudzfunkcionālo centru – vietējās kopienas sociālās iekļaušanas un izaugsmes veicinātāju attīstība” (OCTOPUS) īstenošanu. Projekta mērķis ir veicināt sociālo pakalpojumu pieejamību un veicināt cilvēku ar funkcionālajiem traucējumiem, senioru, riska grupas ģimeņu sociālo iekļaušanu, izveidojot vai uzlabojot multifunkcionālos centrus, kuros tiks nodrošināti sociālie pakalpojumi un iekļaušanas pasākumi arī riska grupas jauniešiem un bērniem.

Read more ...

Noticis pieredzes apmaiņas pasākums sociālo pakalpojumu sniedzējiem

Zemgales plānošanas reģiona īstenotā projekta “Daudzfunkcionālo centru – vietējās kopienas sociālās iekļaušanas un izaugsmes veicinātāju attīstība (LLI-425, OCTOPUS)” ietvaros tiešsaistē norisinājās pieredzes apmaiņas pasākums, kurā projekta partneri no Rokišķu novada Lietuvā dalījās daudzfunkcionālo centru darbības pieredzē.

Read more ...

Projekta dalībnieki tiekas attālināti

Vecumnieku novada dome 2020.gada 1.jūnijā uzsāka ERAF projekta “Daudzfunkcionālo centru – vietējās kopienas sociālās iekļaušanas un izaugsmes veicinātāju attīstība” LLI-425 OCTOPUS (turpmāk – projekts) īstenošanu. Projekta mērķis ir veicināt sociālo pakalpojumu pieejamību un veicināt cilvēku ar funkcionālajiem traucējumiem, senioru, riska grupas ģimeņu sociālo iekļaušanu, izveidojot vai uzlabojot multifunkcionālos centrus, kuros tiks nodrošināti sociālie pakalpojumi un iekļaušanas pasākumi arī riska grupas jauniešiem un bērniem.

Read more ...

Turpinās būvdarbi Sarkanajā skolā

Vecumnieku novada dome 2020.gada 1.jūnijā uzsāka ERAF projekta LLI-425 OCTOPUS īstenošanu. Projekta mērķis ir veicināt sociālo pakalpojumu pieejamību un veicināt cilvēku ar funkcionālajiem traucējumiem, senioru, riska grupas ģimeņu sociālo iekļaušanu, izveidojot vai uzlabojot multifunkcionālos centrus, kuros tiks nodrošināti sociālie pakalpojumi un iekļaušanas pasākumi arī riska grupas jauniešiem un bērniem. Projektam no š.g.25.novembra ir mainīts nosaukums - "Daudzfunkcionālo centru - vietējās kopienas sociālās iekļaušanas un izaugsmes veicinātāju attīstība" LLI-425, OCTOPUS (turpmāk – projekts).

Read more ...

Projekta LLI-425 ietvaros uzsākti būvdarbi Sarkanajā skolā

logo lat lit

Vecumnieku novada dome 2020. gada 1. jūnijā uzsāka ERAF projekta "Daudzfunkcionālo centru kā sociālās integrācijas virzītājspēka un vietējās kopienas attīstības veicināšana" LLI-425, OCTOPUS (turpmāk – projekts) īstenošanu. Projekta mērķis ir veicināt sociālo pakalpojumu pieejamību un veicināt cilvēku ar funkcionālajiem traucējumiem, senioru, riska grupas ģimeņu sociālo iekļaušanu, izveidojot vai uzlabojot multifunkcionālos centrus, kuros tiks nodrošināti sociālie pakalpojumi un iekļaušanas pasākumi arī riska grupas jauniešiem un bērniem.

Read more ...

Projekta sadarbības partneru tikšanās Jelgavā

logo lat lit 1

18.jūnijā, Jelgavā notika pirmā sadarbības partneru tikšanās projekta "Daudzfunkcionālo centru kā sociālās integrācijas virzītājspēka un vietējās kopienas attīstības veicināšana" LLI-425, OCTOPUS (turpmāk – projekts) ietvaros. Tikšanās laikā projekta dalībnieki no Latvijas un Lietuvas prezentēja savas pašvaldības, pārrunāja projekta īstenošanas gaitu, saņēma sadarbības līgumus par projekta īstenošanu, kā arī dalījās pieredzē.

Read more ...

Pašvaldība uzsāk Latvijas – Lietuvas pārrobežu projekta īstenošanu

logo lat lit

Zemgales plānošanas reģions kopā ar sešām Latvijas un Lietuvas pašvaldībām ir izstrādājis projektu  "Daudzfunkcionālo centru kā sociālās integrācijas virzītājspēka un vietējās kopienas attīstības veicināšana" LLI-425, OCTOPUS (turpmāk – projekts), kura mērķis ir veicināt sociālo pakalpojumu pieejamību un veicināt cilvēku ar funkcionālajiem traucējumiem, senioru, riska grupas ģimeņu sociālo iekļaušanu, izveidojot vai uzlabojot multifunkcionālos centrus, kuros tiks nodrošināti sociālie pakalpojumi un iekļaušanas pasākumi arī riska grupas jauniešiem un bērniem. Projekta vadošais partneris ir Zemgales plānošanas reģions, sadarbības partneri no Latvijas ir Auces, Jelgavas un Vecumnieku pašvaldības, savukārt no Lietuvas sadarbības partneri ir Pluņģes rajona pašvaldība, Biržu rajona pašvaldība un Rokišķu novada izglītības centrs.

Read more ...

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933