Pašvaldība iesaistās jaunā projektā

1 NAP ESF

Vecumnieku novada dome kā sadarbības partneris ir iesaistījies Eiropas Sociālā fonda (turpmāk – ESF) projektā «Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos» Nr. 8.5.1.0/16/I/001. Projekta īstenotājs ir Latvijas darba devēju konfederācija (turpmāk – LDDK) sadarbībā ar Profesionālajām izglītības iestādēm (turpmāk - PII) un uzņēmumiem vai pašvaldībām.

Read more ...