Lapas karte

Youtube

Facebook

Draugiem

Jaunākās ziņas

SIA „Mūsu saimnieks”, vienotais reģistrācijas numurs: 43603018936, 2020. gada 17. februārī (precizētu – 26. februārī) Vecumnieku novada Domei (turpmāk – Dome) iesniedza ūdensapgādes pakalpojumu tarifa plānoto izmaiņu projektu. Lai veicinātu sabiedrības līdzdalību pašvaldības lēmumu pieņemšanas procesā, Dome aicina iedzīvotājus un SIA „Mūsu saimnieks” ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājus paust viedokli par iesniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu.

Meteņu tradīcijas turpinot, Kurmenes tautas namā 25. februārī notika Aizgavēņa balle. Pasākuma rosinātājs bija Kurmenes katoļu draudze.

Vecumnieku novada dome 2020.gada 23.martā plkst.10.30 rīkos kustamās mantas – transportlīdzekļa MAZDA 6 (valsts reģistrācijas Nr. GH8835)  – atsavināšanu, pārdodot to atkārtotā izsolē ar augšupejošu soli.

Vecumnieku novada dome paziņo, ka 2020. gada 23.martā, plkst. 10.00 Rīgas ielā 29A, Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā, domes sēžu zāles telpās (pagraba stāvā) notiks pašvaldības nedzīvojamo telpu Nr.64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 ēkā „Liepu iela 15” Valles pagastā nomas tiesību atkārtotā mutiskā izsole ar augšupejošu soli.

Vecumnieku novada dome aicina biedrības/nodibinājumus, kas veic darbu ar jaunatni, no 2020. gada 2. marta līdz 31. martam iesniegt jaunatnes iniciatīvu projektu pieteikumus mācību priekšlaicīgas pārtraukšanas mazināšanai. Projektu konkursu īsteno Izglītības kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar pašvaldībām un valsts profesionālās izglītības iestādēm Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” ietvaros.

21. februārī Valles pamatskolas sporta hallē notika Vecumnieku novada skolēnu sacensības basketbolā 3:3, kurās sacentās 6.-7., 8.-9. un 10.-12. klašu grupas meitenēm un zēniem. Šīs bija viskuplāk apmeklētās sacensības, kurās piedalījās 28 komandas.

25. februārī, Valgundē un Ozolniekos norisinājās Zemgales reģiona sacensības volejbolā pamatskolu vecuma grupās. Mūsu Valles pamatskolas meitenes un Vecumnieku vidusskolas zēni cīnījās atzīstami, iegūstot 3. vietu. Šajā turnīrā vietu izcīnīja sešas labākās komandas, savā starpā izspēlējot apli.

Vecumnieku novada dome paziņo, ka 2020. gada 8. aprīlī plkst. 10 Rīgas ielā 29a Vecumnieku pagastā Vecumnieku novadā (domes sēžu zāles telpās, pagraba stāvā) notiks pašvaldības nekustamā īpašuma “Kurmenes skola”, Kurmenē, Kurmenes pagastā Vecumnieku novadā, otrā mutiskā izsole ar augšupejošu soli un pretendentu atlasi.

Vecumnieku novada Domes sēdē 26. februārī tika izskatīti 32 pamata darba kārtības jautājumi un 7 papildjautājumi

Vecumnieku novada dome izsludina projektu konkursu „Iedzīvotāji veido savu vidi 2020”. Projektu konkurss tiek organizēts jau 8. gadu, tā mērķis ir uzlabot dzīves kvalitāti Vecumnieku novadā gan fiziskajā, gan sociālajā jomā ar novada iedzīvotāju privātu iniciatīvu, kā arī veicināt atbildību par savas dzīves vides un dzīves kvalitātes uzlabošanu, iesaistot iedzīvotājus sabiedriskajā darbā, attīstot sadarbību starp vietējo sabiedrību, pašvaldību un uzņēmējiem.

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933