Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Aktuālais

18. februāra vakarā Ministru kabinets apstiprināja Izglītības un zinātnes ministrijas piedāvāto klātienes mācību reģionu principu, kas paredz no 22. februāra atsākt mācības klātienē 1.–4. klašu posmā tajās pašvaldībās, kurās saslimstība ar Covid-19 ir zemāka par 200 saslimušajiem uz 100 tūkstošiem iedzīvotāju. Tādas šobrīd ir 25 pašvaldības, tostarp Vecumnieku novads. Zināms, ka katru trešdienu atbilstoši jaunākajiem Slimību profilakses un kontroles centra datiem izvērtēs situāciju un lēmumu pārskatīs.

Ikvienas nozares speciālists var pieteikties vērienīgajā skolotāju izglītības projektā „Mācītspēks”, lai apgūtu skolotāja profesiju un vienlaikus uzsāktu darbu skolā, nākamajā mācību gadā pievienojoties Latvijas izglītības sistēmai kā viens no 100 jaunajiem pedagogiem. Projekta kandidāti var pieteikties līdz 1. martam.

Pandēmijas ēnas ieskauts, bet nenovēršami tuvojas pavasaris, kas ir arī skolēnu eksāmenu laiks un brīdis, kad jāizlemj, ko darīt tālāk, kādu mācību iestādi izvēlēties.
Šajā izvēlē noteikti liela loma ir Atvērto durvju dienām.

Pamatojoties uz Vecumnieku novada Domes 23.12.2020. sēdes lēmumu Nr. 1-4/2020/501 “Par izglītojamo ēdināšanas atbalsta nodrošināšanu attālinātu mācību laikā” (Protokols Nr. 21, 20. §) un ievērojot to, ka:

Ikvienas nozares speciālists var pieteikties vērienīgajā skolotāju izglītības projektā „Mācītspēks”, lai apgūtu skolotāja profesiju un vienlaikus uzsāktu darbu skolā, nākamajā mācību gadā pievienojoties Latvijas izglītības sistēmai kā viens no 100 jaunajiem pedagogiem. Projekta kandidāti var pieteikties līdz 1. martam.

Jaunsardzes centrs aicina vispārējās vidējās izglītības iestādes un izglītības iestādes, kas īsteno profesionālās izglītības programmas

PIETEIKTIES VALSTS AIZSARDZĪBAS MĀCĪBAS ĪSTENOŠANĀ no 2021. GADA 1. SEPTEMBRA

Finanšu ministra vadības darba grupā atbalstīts Labklājības ministrijas priekšlikums par slimības palīdzības pabalsta plašāku pieejamību, jo Covid-19 izplatība nav mazinājusies, un ir pagarināti iepriekš noteiktie ierobežojumi. Tai skaitā, nosakot attālināto mācību procesu jaunāko klašu skolēniem. Attālināto apmācību ieviešana būtiski ietekmē ne tikai bērnus un viņu izglītošanās procesu, bet tam ir arī liela ietekme uz bērnu vecāku kā darbinieku un viņu darba devēju savstarpējām attiecībām.

Pamatojoties uz Vecumnieku novada Domes 23.12.2020. sēdes lēmumu Nr. 1-4/2020/501 “Par izglītojamo ēdināšanas atbalsta nodrošināšanu attālinātu mācību laikā” (Protokols Nr. 21, 20. §) un ievērojot to, ka:

Pamatojoties uz Vecumnieku novada Domes 23.12.2020. sēdes lēmumu Nr. 1-4/2020/501 “Par izglītojamo ēdināšanas atbalsta nodrošināšanu attālinātu mācību laikā” (Protokols Nr. 21, 20. §) un ievērojot to, ka bērni no 5.- 6. klases mācās attālināti no 11.01.2021. un 7.-12. klases mācās attālināti no 04.01.2021., izglītojamā vecāki vai likumīgie pārstāvji tiek aicināti izņemt pārtikas talonus, sākot no 14.01.2021. 

Misas pamatskolā pirmsskolas izglītības programmas izglītojamiem no 2021. gada 11. līdz 25. janvārim mācību process tiek organizēts attālināti.

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933