Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Aktuālais

Sveicot Bauskas novada labākos un izcilākos skolēnus, pirmdien, 30.maijā, Īslīces kultūras namā notika “Bauskas novada Laureātu godināšanas pasākums”, kurā pulcējās Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku apvienību vispārizglītojošo skolu skolnieki, kuru vidējā atzīme ir astoņas balles un augstāk.

Tuvojas mācību gada noslēgums un drīzumā sāksies skaistie izlaiduma mirkļi 9. un 12. klašu skolēniem, viņu vecākiem un pedagogiem. Izlaidumi notiks arī Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas audzēkņiem.

20. aprīlī uz tikšanos ar Stelpes pamatskolas bērniem aicinājām mazo lasītāju iemīļoto dzejnieci, publicisti, grāmatu izdevēju Inesi Zanderi.

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) Jaunatnes politikas valsts programmas 2022.-2024. gadam ietvaros ir izsludinājusi atklāto projektu konkursu “Atbalsts izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstībai programmas “Kontakts” iniciatīvu projektu īstenošanai”. Tā mērķis ir atbalstīt iniciatīvu projektus izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstībai, kas sekmēs izglītojamo pilsonisko līdzdalību un labbūtību, vienlaikus sniedzot atbalstu Covid-19 pandēmijas seku mazināšanai.

Šā gada martā Finanšu izlūkošanas dienests (FID) ikgadējā kampaņā “Zini naudas li(ī)kumus” pievērsīsies jauniešu informēšanai par finanšu noziegumiem, riskiem un rīcību, lai no tiem izvairītos. Pandēmijas laikā pieaugusi finanšu noziedznieku aktivitāte un pastiprinājušies centieni tajos iesaistīt jauniešus, tāpēc kampaņas laikā notiks tiešsaistes lekcijas skolotājiem un vidusskolēniem, diskusijas medijos, kā arī tiks prezentēti FID izstrādāti metodiskie materiāli un izglītojoši video.

Godinot 1991.gada Janvāra Barikāžu notikumus, Skaistkalnes vidusskolas skolēni, skolotāji un darbinieki pulcējās atceres pēcpusdienā. Atceres pasākumos tradicionāli aicināti un piedalījušies barikāžu dalībnieki no Skaistkalnes pagasta, kā arī sabiedrībā pazīstamas personības - mākslinieki, dzejnieki, rakstnieki un politiķi. Diemžēl, tas nebija iespējams šobrīd Covid-19 pandēmijas laikā.

Vecumnieku Mūzikas un Mākslas skola šogad svin 25. dzimšanas dienu. Mums tāds sudraba cipars! Līdzīgi kā dzīvē - daudzi no mums ir kā pielaulāti šai skolai. Sudraba svētki ir nopietns atskaites punkts. Gadiem ejot, ir bijis jāpielāgojas, jāpieslīpējas, jāiedibina tradīcijas un jānostiprina vērtības.

Aicinām tehnoloģiju jomas skolotājus, skolēnus, vecākus, kā arī visus citus interesentus š.g. 1. decembrī no plkst. 13:00 - 17:00 pievienoties mums tiešraidē Start(IT) vai Latvijas Nacionālās bibliotēkas Facebook lapā! Pasākumu būs iespējams vērot arī Latvijas Nacionālās bibliotēkas Youtube kontā.

Pasaules Dabas Fonds izsludina pieteikšanos jauniešiem no 15 līdz 25 gadiem neformālās izglītības kursā “Aizstāvības akadēmija”. “Aizstāvības akadēmija” ir teorētisku un praktisku nodarbību kurss. Kursā 20 jaunieši no visas Latvijas attīstīs prasmes sadarbībā ar mentoriem, nozares ekspertiem un sabiedrībā zināmām personām savas nākotnes interešu aizstāvībai, līdzdarbojoties klimata un dabas krīžu mazināšanā.

Skaistkalnes vidusskola vienmēr ir rūpējusies par izglītības iestādes vides uzlabošanu un ēkas kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu. Ne velti arī šī gada akreditācijas komisija atzina to par labās prakses piemēru.

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933