Lapas karte

Youtube

Facebook

Draugiem

Vecumnieku novada mācību jomu vadītāji 2017./2018.m.g.

N.

p.k.

Mācību priekšmetu metodiskā apvienība

MA vadītāja

Vārds, uzvārds

Izglītības iestāde

Kontakti

1.

Dabaszinātņu un matemātikas joma

Ilze Cīrule

Vecumnieku vidusskola

26327006

2.

Valodu joma

Ingrīda Segliņa

Vecumnieku vidusskola

29111494

3.

Sociālā un pilsoniskā joma

Anda Kuzma

Vecumnieku vidusskola

29195764

4.

Kultūras un mākslas joma

Anda Sproģe

Vecumnieku vidusskola

26411529

5.

Sākumskola

Ina Sirmoviča

Vecumnieku vidusskola

26133435

6.

Pirmsskola

Sarmīte Sama

PII „Cielaviņa”

65152930; 26183622

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933