Lapas karte

Youtube

Draugiem

Facebook

Vecumnieku novada Domes Izglītības nodaļas pasākumu plāns 2019. gada janvāris

Laiks, vieta

Pasākums

Atbildīgais

2.01.2019. plkst.9.00

Vecumnieku vidusskola

Pedagogu metodiskā diena “Kā skolotāji vada mācīšanos un skolēns konstruē zināšanas”, lektore E. Slokenberga

V. Beļūna

26669550

3.01.2019. plkst.10.00

Bauskas Valsts ģimnāzija

Zemgales reģiona valodu skolotāju metodiskā konference “Tekstpratības vieta mūsdienīgā mācību procesā”

V. Beļūna

26669550

9.01.2019. plkst.10.00

Vecumnieku novada dome

Sanāksme izglītības iestāžu vadītājiem

V. Beļūna

26669550

10.01.2019. plkst.12.00

Vecumnieku vidusskola

A. Konanam Doilam veltīts pasākums 8.-12. klašu skolēniem

I. Segliņa

29111494

11.01.2019. plkst.10.00

Misas vidusskola

Olimpiāde vēsturē 9. un 12. klašu skolēniem, tiešsaiste;

Metodiskā diena visiem novada vēstures skolotājiem (stundu analīze, ind. sarunas)

A. Kuzma

29195764

14.01.2019. plkst.10.00

Iecavas vsk.

Olimpiāde latviešu valodā 8. – 9. klašu skolēniem

I. Segliņa

29111494

Līdz 15.01.2019.

Izglītības iestāde VPIS reģistrē pieteikumus visiem valsts pārbaudījumiem

Izgl. iestāžu

 vadītāji

16.01.2019. plkst.10.00

Misas Tn

Tautu deju 7.-9. klašu kolektīvu pasākums

V. Vaina

29269344

18.01.2019. plkst.10.00

Vecumnieku vidusskola

Olimpiāde fizikā 9.-12. klašu skolēniem, tiešsaistē

I. Cīrule

26327006

18.01.2019. plkst.15.00

Vecumnieku novada dome

Sanāksme izglītības iestāžu vadītāju vietniekiem mācību jomā (valsts pārbaudījumi)

V. Beļūna

26669550

24.01.2019. plkst.10.00

Vecumnieku novada dome

Novada skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konference (darbus novērtēšanai iesūtīt līdz 17.01.)

V. Beļūna

26669550

28.01.2019. plkst.10.00

Misas vidusskola

Olimpiāde latviešu valodā 11.-12. klašu skolēniem, tiešsaiste

I. Segliņa

29111494

30.01.2019. plkst.10.00

Vecumnieku vidusskola

Olimpiāde ekonomikā 10.-12.klašu skolēniem, tiešsaiste

A. Kuzma

29195764

31.01.2019. plkst.10.00

Vecumnieku vidusskola

Olimpiāde-konkurss mājturībā un tehnoloģijās 8.-9. klašu skolēniem “Rotā, rotā!”

A. Rušmane

28630062

31.01.2019. plkst.10.00

Vecumnieku vidusskola

Prātnieku laboratorija 4. klašu skolēniem

I. Cīrule

26327006

Vecumnieku novada skolēnu sporta spēles

11.01.2019. plkst.10.00

Valles vidusskola

Tautas bumba, 2007./2008.g.dz.

G. Briņķe

I. Lukjaņina

18.01.2019. plkst.18.00

Vecumnieku Tn

Sporta laureāts

I. Sprancis

I. Sproģis

 Reģionālās skolēnu sporta spēles

15.01.2019. plkst.10.00

Kandavas novads

Basketbols “Oranžā bumba”, 2003./2004.g.dz.

I. Sprancis

29342335

22.01.2019. plkst. 10.00

Ķekavas novads

Basketbols “Oranžā bumba”, 2007./2008.g.dz.

I. Sprancis

25.01.2019. plkst.10.00

Codes pamatskola

“Lāses kauss” izcīņa, 1999./2002.g.dz.

I. Sprancis

29.01.2019. plkst.10.00

Ķekavas novads

Basketbols “Vidusskolu kauss”, 1999./2002.g.dz.

I. Sprancis

Pasākumi mūzikas un mākslas skolā

10.01.2019.

Vecumnieku MMS

Pūšaminstrumentu un Sitaminstrumentu spēles audzēkņu koncerts

I. Lavrinoviča

11.01.2019.

Daugavpils

Starptautisks konkurss “Sudraba zvani” piedalās bērnu koris “Via Sttella”

I. Lavrinoviča

18.01.2019.

Vecumnieku MMS

Pieaugušo gleznošanas studijas grupas gleznu izstādes atklāšana

I. Lavrinoviča

 izglītības metodiķe: V. Beļūna, 63976787; 26669550;

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933