Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Vecumnieku novada Domes Izglītības nodaļas pasākumu plāns 2020. gada martam

 

Laiks, vieta

Pasākums

Atbildīgais

3.03.2020. plkst. 10.00

Iecavas vidusskola

Starpnovadu Publiskās runas konkurss 8.-9. un 10.-12.klasei

I. Segliņa

I. Jankauska

4.03.2020. plkst. 8.20

Vecumnieku novada dome

Izglītības, kultūras un jaunatnes lietu komitejas deputātu vizīte Stelpes pamatskolā, Skaistkalnes vidusskolā un Misas vidusskolā

V. Beļūna

26669550

4.03.2020.plkst.9.00

Misas vidusskola

Pirmsskolas jomas pedagogu sanāksme, nodarbību vērošana visās vecuma grupās

S. Sama

26183622

4.03.2020. plkst.10.00

Ieriķu iela 43a, Rīga

Valsts olimpiāde krievu valodā (9.00 izbrauc no Misas vsk.)

I. Jankauska

29521667

5.03.2020. plkst. 10.00

Stelpes pamatskola

Starpnovadu integrēta (latv. val., mat.) olimpiāde- konkurss 4. klašu skolēniem

I. Ieveniece

26457653

5.03.2020. plkst.10.00

Vecumnieku vidusskola

Prātnieku laboratorija 4.kl.

V. Beļūna

26669550

6.03.2020. plkst.11.00

Visvalža 4a, Rīga

Valsts olimpiāde latviešu valodā 11.-12.kl.

(9.20 izbrauc no Vecumnieku vsk.)

I. Segliņa

29111494

10.03.2020. plkst. 10.00

Aspazijas bulv.5, Rīga

Valsts olimpiāde ekonomikā (9.00 izbrauc no Vecumnieku vsk.)

I.Evarte

27879683

11.03.2020. plkst.11.00

Vecumnieku novada dome

Sanāksme izglītības iestāžu vadītājiem

V. Beļūna

26669550

13.03.2020.plkst.11.00

Misas TN

Vecumnieku novada tautu deju kolektīvu lielkoncerts/skate “Saule vija zelta rotu”

V. Vaina

29269344

17.03.2020. plkst.10.00

Izglītības iestādēs

Centralizētais eksāmens angļu valodā 12. klasei

Iestāžu vad.

18.03.2020. plkst.10.00

Vecumnieku vsk., Kalna 13A

Pirmsskolas audzēkņu mākslas konkurss “Krāsu diena”

S. Sama

26183622

19.03.2020. plkst.10.00

Iecavas vidusskola

Centralizētais eksāmens krievu valodā 12. klasei

Iestāžu vad.

19.03.2020. plkst.10.00-12.00

Vecumnieku vsk.

Matemātikas jomas pedagogu tikšanās- labās prakses piemēri.

N. Čudare

28356492

19.03.2020. plkst.10.00-12.00

Vecumnieku vsk.

Sociālās un pilsoniskās jomas pedagogu tikšanās- stundu plāna sastādīšana pēc jaunā standarta un programmām.

I.Evarte

27879683

25.03.2020. plkst.10.00

Valles pamatskola

Supervīzija izglītības iestāžu vadītājiem

V. Beļūna

26669550

26.03.2020. plkst.10.00

Vecumnieku vidusskola

Skaļās lasīšanas konkurss (latv. val., angļu val., krievu val.)

I. Jankauska

29521667

27.03.2020. plkst. 14.00

Vecumnieku vsk., kalna 13A

Sākumskolas jomas pedagogu sanāksme, labās prakses piemēri

I. Ieveniece

26457653

Mācību jomu koordinatoru semināri

 

 

 

Vecumnieku novada skolēnu sporta spēles

6.03.2020. plkst. 10.00

Sporta skolas zāle

Florbols, 2006./2007.g.dz.

A. Sakne

 

 

 

 Reģionālās skolēnu sporta spēles

 

 

 

 

 

 

Izglītības metodiķe: V. Beļūna, 63976787; 26669550;

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933