Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Vecumnieku vidusskola

Vecumnieku vidusskolaAdrese: Rīgas iela 24, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933
Tālr.63960595
e-pasts:
mājas lapa: www.vvsk.lv
direktors: Aivars Ķiņķevskis

Izglītības iestādē mācās 628 audzēkņi (skaits uz 01.09.2021.) un strādā 65 pedagogi (skaits uz 01.09.2021.).

Vecumnieku vidusskolā īsteno 4 programmas:

 • Pirmsskolas izglītības programma;
 • Pamatizglītības programma;
 • Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma;
 • Vispārējās vidējās izglītības programma.

Misas pamatskola

Misas sk.2 1Adrese: Saules iela 6, Misa, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3906
Tālr. 29269344, 63976862
e-pasts:
mājas lapa: www.misaspamatskola.lv 
direktore: Valija Vaina

Izglītības iestādē mācās 160 audzēkņi (skaits uz 01.09.2021.) un strādā 33 pedagoģiskie darbinieki, 22 tehniskie darbinieki (skaits uz 01.09.2021.). 

Misas pamatskolā īsteno 5 programmas:

 • Pirmsskolas izglītības programma;
 • Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem;
 • Pamatizglītības programma;
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem;
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem.

Pirmsskolas izglītības programma tiek realizēta adresē "Bērnudārzs Misā", Misa, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3906.

Valles pamatskola

Valles vidusskolaAdrese: Rīgas iela 4, Valle, Valles pagasts, Bauskas novads, LV-5106

Tālr. 29165318, 65152856
e-pasts:
mājas lapa: www.vallesvsk.lv
direktore: Gita Eriņa 

Izglītības iestādē mācās 70 audzēkņi (skaits uz 01.09.2021.) un strādā 17 pedagogi, 9 tehniskie darbinieki. (skaits uz 01.09.2021.).

Valles pamatskolā īsteno 2 programmas:

 • pamatizglītības;
 • speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem.

Skaistkalnes vidusskola

Skaistkalnes vidusskolaAdrese: Skolas iela 5, Skaistkalne, Skaistkalnes pagasts, Bauskas novads, LV-3924
Tālr.63933101
e-pasts:
mājas lapa: www.skaistkalnevsk.edu.lv
direktore: Svetlana Vāverniece

Izglītības iestādē mācās 232 audzēkņi (skaits uz 01.09.2021.) un strādā 32 pedagogi (skaits uz 01.09.2021.).

Skaistkalnes vidusskolā īsteno 7 programmas:

 • Pamatizglītības programma

 • Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinības un tehnikas virziena izglītības programma

 • Pirmsskolas izglītības programma

 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem

 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem

 • Pamatizglītības programma
 • Vispārējās vidējās izglītības programma.

   

Stelpes pamatskola

Stelpes pamatskolaAdrese: Nākotnes, Stelpe, Stelpes pagasts, Bauskas novads, LV-3925
Tālr.63945109, 29464160
e-pasts:
mājas lapa: http://stelpesskola.lv/
direktore: Dagmāra Venclova

Izglītības iestādē mācās 65 audzēkņi (skaits uz 01.09.2021.) un strādā 17 pedagogi (skaits uz 01.09.2019.).

Stelpes pamatskolā īsteno 2 programmas:

 • pirmsskolas izglītības;
 • pamatizglītības programma;

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933