Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Vecumnieku vidusskola

Vecumnieku vidusskolaAdrese: Rīgas iela 24, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933
Tālr.63960595
e-pasts:
mājas lapa: www.vvsk.lv
direktors: Aivars Ķiņķevskis

Izglītības iestādē mācās 577 audzēkņi un strādā 64 pedagogi (skaits uz 01.09.2019.).
Vecumnieku vidusskolā īsteno 5 programmas:

 • Pirmsskolas izglītības vispārizglītojošās pirmsskolas izglītības programmas - programmas latviešu mācībvalodā
 • vispārējās pamatizglītības (1. - 9.klase) izglītības programmas - latviešu mācībvalodā dienas skolām
 • vispārējās pamatizglītības otrā posma (7.- 9.klase) izglītības programmas pedagoģiskās korekcijas programmas - latviešu mācībvalodā dienas skolām
 • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena izglītības programmas - Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma
 • Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena izglītības programmas matemātikas un datorzinību programmas - latviešu mācībvalodā dienas skolām

Misas vidusskola

Misas vidusskolaAdrese: Misa, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3906
Tālr. 29488239, 63976862
e-pasts:
mājas lapa: www.misasvsk.lv
direktore: Anna Balgalve

Izglītības iestādē mācās 168 audzēkņi un strādā 39 pedagogi (skaits uz 01.09.2019.).
Misas vidusskolā īsteno 4 programmas:

 • pirmsskolas izglītības
 • pamatizglītības
 • vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena
 • speciālā pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem.

Valles pamatskola

Valles vidusskolaAdrese: Rīgas iela 4, Valle, Valles pagasts, Vecumnieku novads, LV-5106

Tālr. 29165318 (G.Eriņa, skolas direktore), 65152845 (Grāmatvede).

Fax. 65152856 (lietvede)

e-pasts:
mājas lapa: www.vallesvsk.lv
direktore: Gita Eriņa (

Izglītības iestādē mācās 76 audzēkņi un strādā 17 pedagogi(skaits uz 01.09.2019.).
Valles pamatskolā īsteno 2 programmas:

 • pamatizglītības;
 • speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem.

Skaistkalnes vidusskola

Skaistkalnes vidusskolaAdrese: Skolas iela 5, Skaistkalnes pagasts, Vecumnieku novads, LV-3924
Tālr.63933101
e-pasts:
mājas lapa: www.skaistkalnevsk.edu.lv
direktore: Svetlana Vāverniece

Izglītības iestādē mācās 208 audzēkņi un strādā 31 pedagogi (skaits uz 01.09.2019.).
Skaistkalnes vidusskolā īsteno 6 programmas:

 • pirmsskolas izglītības;
 • pamatizglītības;
 • speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem;
 • speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem;
 • vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma;
 • vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinības un tehnikas virziena programma.

Stelpes pamatskola

Stelpes pamatskolaAdrese: Nākotnes, Stelpes pagasts, Vecumnieku novads, LV-3925
Tālr.63945109, 29464160
e-pasts:
mājas lapa: http://stelpesskola.lv/
direktore: Dagmāra Venclova

Izglītības iestādē mācās 82 audzēkņi un strādā 17 pedagogi (skaits uz 01.09.2019.).
Stelpes pamatskolā īsteno 2 programmas:

 • pirmsskolas izglītības;
 • pamatizglītības programma;

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933