Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Aktuālais

“Eiropas eksāmens” ir tiešsaistes tests, kurā, atzīmējot Eiropas dienu, Eiropas Komisija aicina piedalīties jau septīto gadu. “Eiropas eksāmens” ir izzinošs un atraktīvs veids, kā pārbaudīt un paplašināt savas zināšanas par Eiropas Savienību. Šogad Eiropas eksāmens” notiks 7., 8. un 9. maijā tīmekļa vietnē www.esmaja.lv 

Pavisam drīz noslēgsies 2020./2021. mācību gads un skolēni visā Latvijā dosies kārtot noslēguma pārbaudījumus, lai iegūtu apliecinājumu par vispārējās vidējās izglītības iegūšanu.

Pamatojoties uz Vecumnieku novada Domes 23.12.2020. sēdes lēmumu Nr. 1-4/2020/501 “Par izglītojamo ēdināšanas atbalsta nodrošināšanu attālinātu mācību laikā” (Protokols Nr. 21, 20. §) pārtikas pakas un pārtikas taloni pienākas:

Pēdējais gads ikvienam – gan lielam, gan mazam – ir nesis pamatīgas pārmaiņas. Lai noskaidrotu pašu skolēnu redzējumu, kas attālinātās mācīšanās laikā ir grūts un kas patīkams, tiek izsludināts skolēnu atziņu konkurss “Mācos pats!”. Galvenajās balvās skolēniem – trīs jauni portatīvie datori.

Strauji tuvojas mācību gada noslēgums 9.klašu audzēkņiem. Ko darīt tālāk? Turpināt mācības vidusskolā vai – nākamo triju gadu laikā apgūt ne vien vidusskolas kursu, bet arī kādu praktisku arodu, lai sāktu pelnīt patstāvīgi? Vēl ir laiks izdomāt. Tādēļ aicinām skolēnus, viņu vecākus, kā arī pedagogus piedalīties tiešsaistes konferencē "Nākotne gudrā lauksaimniecībā" par iespējām jau pēc 9. klases iegūt profesionālu izglītību un ātrāk iekļauties darba tirgū, ko rīko Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) .

“Eiropas eksāmens” notiek jau septīto gadu. Katru gadu, atzīmējot Eiropas dienu, arvien vairāk skolēnu un pieaugušo piedalās tiešsaistes testā – pagājušajā gadā dalībnieku skaits pārsniedza 30 000.

Pamatojoties uz Vecumnieku novada Domes 23.12.2020. sēdes lēmumu Nr. 1-4/2020/501 “Par izglītojamo ēdināšanas atbalsta nodrošināšanu attālinātu mācību laikā” (Protokols Nr. 21, 20. §) un ievērojot to, ka:

Skaistkalnes vidusskola ir izglītības iestāde, kurā nepārtraukti tiek uzturēta un attīstīta labvēlīga vide kā izglītojamo, tā pedagogu izaugsmei, radošai pilnveidei un mācīšanās iemaņu attīstībai, izmantojot mūsdienīgas mācību metodes, efektīvus atbalsta paņēmienus, tehnoloģiskos risinājumus, jaunākās pedagoģiskās atziņas zinātnē un praksē, pašu un citu pieredzi. Skaistkalnes vidusskolas direktore ar plašu nākotnes redzējumu radījusi atvērtu, radošu, aprīkotu ar mūsdienīgām tehnoloģijām, kvalitatīvu, augstas sadarbības kultūras izglītības iestādi, kurā ar prieku mācās atvērti, radoši, talantīgi izglītojamie un ar prieku strādā zinoši, pieredzējuši, atraktīvi pedagogi, kas saredz un iedvesmo savu izglītojamo talantus, savstarpēji sadarbojoties apgūstot daudzveidīgas domāšanas un spriedumu veidošanas tehnikas un paņēmienus.

Digitālajā laikmetā, kad cilvēka smadzenes ikdienu apstrādā milzīgu daudzumu informācijas, arvien lielāka nozīme ir medijpratībai – prasmei saņemto informāciju izprast, izvērtēt un analizēt. Lai veicināt pedagogu izpratni par medijpratību un palīdzētu šīs prasmes mācīt skolēniem, Eiropas skolu sadarbības tīkls eTwinning pasludina martu par medijpratības mēnesi, organizējot sešus vebinārus par medijpratības tēmām, kurus vadīs dažādi jomas profesionāļi. Vebināri īpaši paredzēti pedagogiem, bet tiem var pieteikties ikviens interesents. Visi vebināri ir bezmaksas.

Valles pamatskolā un Vecumnieku novada Domes pirmsskolas izglītības iestādē "Cielaviņa", izņemot PII “Cielaviņa” struktūrvienību Kurmenes pirmsskola, no 2021.gada 1.marta līdz turpmākiem rīkojumiem mācību procesu organizēs ATTĀLINĀTI.

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933