Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Aktuālais

Pamatojoties uz Vecumnieku novada Domes 28.10.2020. sēdes lēmumu Nr. 1-4/2020/420 “Par izglītojamo ēdināšanas atbalsta nodrošināšanu attālinātu mācību laikā” (Protokols Nr. 18, 22. §) un ievērojot to, ka Vecumnieku vidusskolā bērni no 1.klases līdz 6.klasei mācās attālināti, izglītojamā vecāki vai likumīgie pārstāvji tiek aicināti iesniegt iesniegumu par atbalsta saņemšanu ēdināšanas nodrošināšanai attālinātu mācību laikā.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumiem Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” un Vecumnieku novada Domes 2020. gada 26. augusta sēdes lēmumu “Par izglītības procesa organizēšanu Vecumnieku novada Domes dibinātajās izglītības iestādēs, uzsākot 2020./2021.mācību gadu” (prot. Nr. 16 17. §) 2. punktu,

Vecumnieku novada Dome lēmusi attālināto mācību laikā no 2020.gada 26.oktobra līdz 13. novembrim piešķirt talonus pārtikas iegādei visiem novadā deklarētajiem 7.-12. klašu skolēniem par summu 1.50 EUR mācību dienā.

Šobrīd ir pilnībā pabeigta visa pirmskolām paredzētā jaunā digitalizētā mācību satura izstrāde, bet līdz 2021. gada jūlijam pilotprojektu ietvaros notiks tā aprobēšana 4 Latvijas pirmsskolas izglītības iestādēs. Jaunais mācību saturs bērniem nodrošina aizraujošas rotaļas un radošu mācību procesu matemātikā, valodu apguvē, veselības mācības un fizisko aktivitāšu jomā. Līdz ar to no nākamā mācību gada - 2021. gada rudens - visām pirmskolām būs pieejama līdzvērtīga mācību un metodisko materiālu bāze, kas atbilst kompetenču izglītībai. Digitalizētās 9 mācību kopas ar 10 uzdevumiem katrai faktiski būs bērniem kā interesants piedzīvojums, kurā radošā veidā ir ietverta zināšanu un prasmju apgūšana, tajā skaitā pirmsskolas grupiņā izmantojot planšetdatoru un projektoru kā palīgrīku.

Vecumnieku novada Dome lēmusi attālināto mācību laikā piešķirt talonus pārtikas iegādei visiem novadā deklarētajiem 7.-12. klašu skolēniem par summu 1.50 EUR mācību dienā.

Sestdien, 31. oktobrī, plkst. 10:00 meža apsaimniekošanas demonstrējumu teritorijā „Pūpoli” Vecumnieku novada Kurmenes pagastā notiks Atvērto durvju dienu pasākums – seminārs par meža apsaimniekošanu.

Oktobris ir skolas jubilejas mēnesis. Ik pa 5 gadiem pulcējamies klātienē, lai atcerētos skolas solā pavadīto laiku, ikdienas jokus, mācības, draudzēšanās un vienkārši kopā būšanas prieku. Satikšanās prieku šogad aizēno situācija valstī, kas liedz mums pulcēt mūsu mīļos absolventus vienkopus un gremdēties atmiņās par skolu, lepoties ar mūsu darbiem, kurus paveikuši mūsu skolēni un skolotāji.

2019. gada 1. jūnijā noslēdzās aptauja “Pieaugušo izglītības pieprasījums Vecumnieku novadā.” Uz jautājumu “kādu jomu kursus, kas saistīti ar Jūsu profesionālo pilnveidi, Jūs gribētu apmeklēt?” no 66 respondentiem 62% norādīja svešvalodu kursus un 27% - datorkursus.

Dārgie pedagogi, Vecumnieku novada dome pateicas jums par jūsu darbu un pašaizliedzību! Lai pietiek enerģijas, iedvesmas un pozitīvu emociju veikt nerimstošo Skolotāja darbu!

Jauniešu iecienīto biznesa ideju mācību “Laukiem būt!” pirmā tikšanās šogad visā Latvijā notiks vienlaikus – 9. oktobrī. Šo pasākumu jau devīto gadu rīko Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC).

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933