Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Aktuālais

Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes „Misas pamatskola” izsludina vakanci uz direktora amatu.

Izglītības kvalitātes valsts dienests jau informēja, ka līdz 2021. gada beigām katrs Latvijas pedagogs varēs saņemt psihoemocionālu atbalstu, piedaloties grupu supervīzijā. To nodrošinās Izglītības kvalitātes valsts dienesta koordinētā atbalsta programma “Supervīzijas Latvijas pedagogiem Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai”. Supervīzija ir mērķtiecīgi organizēts konsultatīvs un izglītojošs atbalsts pedagogiem viņu profesionālās kompetences un profesionālās darbības kvalitātes pilnveidošanai.

Valsts izglītības satura centrs 30. jūnijā izsniedza 25 centralizēto eksāmenu sertifikātus Vecumnieku novada jauniešiem, kuri šogad ieguva vispārējo vidējo izglītību.

Bauskas novada dome savā pirmajā sēdē lēma piedalīties programmā „Atbalsts bērnu un jauniešu nometņu organizēšanai”. Ministru kabinets ar rīkojumu Nr.348 „Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””, tiek sniegts atbalsts bērnu un jauniešu nometņu organizēšanai Covid-19 pandēmijas laikā 2001.gada vasarā.

Noslēdzies 2020./2021. m.g., kurš bija savādāks, izaicinošāks un netradicionālāks. Šis mācību gads prasīja no katra skolēna, viņu vecākiem un pedagogiem daudz vairāk darba, pacietības un iejūtības nekā parasti. Ilgstošais attālināto mācību laiks bija pārbaudījumu un izaicinājumu pilns.

Jau rītdien, 09.06., tiešsaistē, norisināsies ikgadējie nodibinājuma "Iespējamā misija" Ietekmes stāstu pasākums. Šogad pasākuma atklāšanā paredzēts atklāt arī projekta "Mācītspēks" otrā iesaukuma dalībniekus.

Šī gada februārī Sabiedrības integrācijas fonds izsludināja atklātu projektu pieteikumu konkursu nevaldības organizācijām "Ģimenei draudzīgas vides veidošana", lai īstenotu pasākumus ģimenisku vērtību godināšanai visā Latvijā.

Tuvojoties mācību gada noslēgumam, īpaši aktuāls kļūst izglītības vai karjeras izvēles jautājums, tāpēc LDDK iepazīstinās ar iespējām reģionā. Jauniešiem pēc 9. vai 12.klases nākas pieņemt izšķirošos lēmumus par turpmāku izglītību vai karjeru. Neziņa par to, kāds varētu būt darba tirgus pēc 3 vai 5 gadiem, nereti liek izvēlēties drošāko vai vienaudžu vidū populārāko variantu, neizvērtējot darba devēju pieprasījumu un karjeras attīstības iespējas. LDDK Izglītības un nodarbinātības jomas vadītājs Rihards Blese norāda, ka, izvēloties mācību virzienu, svarīgi ņemt vērā arī Ekonomikas ministrijas un Izglītības un zinātnes ministrijas aplēses un prognozes par darba tirgus pieprasījumu un nodarbinātības piedāvājuma atšķirībām dažādu izglītības programmu absolventiem. Tik pat būtiski ņemt vērā arī sabiedrības novecošanos, kas rada disproporciju arī Eiropas mērogā. Šobrīd Latvijā pieejamās prognozes norāda uz lielu STEM nozares speciālistu deficītu, tāpēc darba devēji aicina jauniešu apdomāt savas izglītības un karjeras virzienus un iepazīt dažādu profesiju pasauli, lai izvēlētos potenciāli vērtīgu un pieprasītu arodu.

Vecumnieku novada 5.klašu līdz 12.klašu bērnu vecāki vai likumiskie pārstāvji, tiek aicināti izņemt pārtikas talonus Vecumnieku novada domes Sociālajā dienestā, vai pagastu pārvaldēs pie sociālā darbinieka darba laika ietvaros no 19.05.2021.

17. maijā plkst. 18.00 Vecumnieku vidusskolas vadība organizē informatīvu sanāksmi (MS Teams platformā) 9. klašu skolēniem un vecākiem par vidējās izglītības programmu un piedāvātajiem padziļinātajiem kursiem, uzsākot vidējās izglītības ieguvi 2021./2022.m.g. Vecumnieku vidusskolā.

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933