Lapas karte

Youtube

Draugiem

Facebook

Robotikas sacensībās negaidīti iegūst 1.vietas medaļas

Pēdējā laikā daudz tiek runāts par Valsts izglītības satura centra projektu „Kompetenču pieeja mācību saturā”. Ir paredzēts, ka projekta realizēšanas rezultātā skolēni pratīs kompleksi lietot iegūtās zināšanas, apgūs prasmi mācīties, kļūs atvērtāki dažādiem viedokļiem un spēs analizēt iegūto informāciju.

Viens no kompetenču (pratību) attīstošiem pasākumiem ir skolēnu nodarbošanās ar robotiku, jo ietver visu augšminēto prasību iemaņas, pie tam procesā tiek izmantotas tehnoloģijas, kas skolēnus ļoti piesaista.

Skaistkalnes vidusskolā vairākus gadus darbojas robotikas pulciņš, kurā skolēni apgūst LEGO MINDSTORMS programmēšanu.

Nodarbojoties ar Lego robotiku, bērniem jāveic virkne uzdevumu:

  • no detaļām jāizveido robots, kas gan labi izskatīsies, gan būs stabils, gan spēs veikt konkrētus uzdevumus;
  • jāveido robotu uzdevumu veikšanas stratēģija;
  • jāprogrammē autonoms robots, izmantojot LEGO MINDSTORMS tehnoloģiju;
  • jāpielieto matemātikas un zinātnes jēdzieni;
  • jāsadarbojas komandā, ievērojot draudzīgu konkurenci.

Lai jaunieši parādītu savas spējas un sagatavošanos, tiek organizētas FIRST LEGO League (FLL) robotikas sacensības. Programma paredzēta skolēniem vecumā no 9 līdz 16 gadiem. No citām robotikas sacensībām FLL atšķiras ar to, ka robotikas turnīri notiek uz speciāli šai programmai izgatavotiem laukumiem ar Lego objektiem un katru gadu uzdevumi ir saistīti ar noteiktu tematu. Ieprogrammētam Lego robotam ar Lego objektiem jāveic kāds noteikts uzdevums (jāpārvieto, jāiekustina dažādi Lego priekšmeti). Starptautiski šīs programmas sacensības tiek organizētas vairāk nekā 80 pasaules valstīs.

13. un 14. janvārī Salaspilī notika ikgadējās FLL sacensības, tēmas nosaukums šogad bija Hidrodinamika – par to, kā ūdens tiek atrasts, transportēts, izmantots un attīrīts. Sacensībās komandas tika vērtētas 4 sadaļās: robota uzdevumu izpilde robotu spēlē; konstruētais robota dizains un tam izveidotā programma; prezentācijas  sagatavošana par izvēlēto tēmu un skolēnu savstarpējās sadarbības novērtējums.

Sagatavot prezentāciju par ūdens taupīšanu skolēniem nebija grūti, jo jau deviņus gadus mūsu skola ir ieguvusi Zaļo karogu un ekoloģiskais dzīvesveids tiek plaši popularizēts. Komandas dalībnieki izvēlējās prezentācijas tematu “Lietus ūdens izmantošana ūdens taupīšanas veids”.

Lai objektīvi novērtētu komandas saliedētību, tiesneši vēroja bērnus ne tikai pie sacensību laukuma un prezentējot idejas par ūdens taupīšanas iespējām, bet arī gatavošanās laikā un brīvajos brīžos – kā bērni kopā mācās, risina uzdevumu veikšanas iespējas un dalās savā pieredzē.

Šajā mācību gadā nomainījās pulciņa dalībnieku sastāvs – pirmo reizi pulciņā sāka darboties piektklasnieki. Iepriekšējo gadu aktīvie dalībnieki ir izauguši no Lego sacensību vecuma, tagad maiņu tikai konsultē. Aktīvākie jaunie Lego programmētāji ir Skaistkalnes vidusskolas 5. klases skolēni Kārlis Klemme, Patriks Vencels, Aleks Aleksandravičus un Regnārs Podkalns. Prezentācijas veidošanā un komandas ideju parādīšanā zīmējumos vairāk piedalījās meitenes Danija Putniņa, Emīlija Zaure un Megija Mona Jēgere.

Gatavošanās posmā pulciņa dalībnieki sadalījās grupās, lai programmētu vairākus robotus uzdevumu izpildei. Grūtākais bija divu grupu veikto darbu salikt kopā un apvienot vienā robotā, lai startētu vienotā komandā “Mēmelieši”.

Sacensību dienās starp komandām valdīja draudzīga gaisotne, savā starpā jaunie robotiķi apmainījās ar idejām un vajadzības gadījumā aizdeva arī detaļas konstrukciju uzlabošanai.

Lai gan bērni ļoti pārdzīvoja ikvienu sava robota "nepaklausību", uz panākumiem, šādā sastāva piedaloties pirmo reizi, necerējām. Liels bija komandas pārsteigums un prieks, dzirdot ziņu, ka 1. vietu nominācijā “Robotu dizains” ieguvusi Skaistkalnes komanda. Nobeigumā pasākuma organizatori ikvienam dalībniekam pasniedza medaļu, tā iepriecinot visus bērnus un to skolotājus.

Arī nakšņošana Salaspils 1. vidusskolas telpās saliedēja kolektīvu. Paldies vecākiem, kuri palaida savus bērnus uz pasākumu ar nakšņošanu. Nākošgad brauksim atkal!

Brigita Igaune,
Skaistkalnes vidusskolas skolotāja,
robotikas pulciņa vadītāja

Autorizējieties, lai komentētu

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933