Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Ēnu diena Vecumnieku novada domē

Šodien, 12. februārī, visā Latvijā un arī Vecumnieku novada domē norisinājās ikgadējā ēnu diena.

Šogad par interesantākajiem amatiem novada domē atzīti novada domes izpilddirektores Aigas Saldābolas amats, sabiedrisko attiecību speciālistes Alises Barkauskas amats un tūrisma un informācijas konsultantes Airas Odingas amats.

A. Saldābolu ēnoja Vecumnieku vidusskolas 8. klases skolniece Vita Kalniņa un 11. klases skolniece Laura Libere, A. Barkausku ēnoja Vecumnieku vidusskolas 8. klases skolniece Zane Niedra un Skaistkalnes vidusskolas 8. klases skolniece Kristīne Strode, bet A. Odingu ēnoja Vecumnieku vidusskolas 8. klases skolnieces Čelsija Viktorija Gerika un Annija Klipa, kā arī Stelpes pamatskolas izglītojamā Vineta Stankevica.

Diena tika iesākta jau plkst. 9:00, tāpēc ēnas varēja ieskatīties izvēlēto amatu ikrīta rutīnā, tāpat izpilddirektores un sabiedrisko attiecību speciālistes ēnas iepazina arī pārējos domē esošos amatus - izstaigājot darbinieku kabinetus, iepazīstoties ar katru speciālistu, kuri īsumā pastāstīja par galvenajiem amata pienākumiem, darba specifikas plusiem un mīnusiem.

Izpilddirektore atzīst, ka ir patīkami pārsteigta par to, ka meitenes bija gatavojušās un ļoti ieinteresētas. Esot bijuši dažādi jautājumi par jaunatnes lietu speciālistes darbu un jaunatnes iesaistīšanos, kā arī izskanējuši ļoti interesanti priekšlikumi par nometņu organizēšanu.

Sabiedrisko attiecību speciālistes ēnas iepazinās ar novada mājaslapu, ievietoja tajā sagatavotos rakstus, apskatīja iesūtītos tekstus, meklēja kļūdas un pat domāja virsrakstus, tāpat meitenēm tika sīki izklāstīta darba specifika un lietas, ar kurām būtu jārēķinās nākotnē, izvēloties šo profesiju. Viens no uzdevumiem bija vērot un fotografēt pārējās ēnas, klausīties uzdotajos jautājumos un rezultātā rezumēt redzēto un dzirdēto.

A. Odinga savas ēnotājas uzņēma Vecumnieku Tūrisma informācijas punktā. Pirmais, kas interesēja konsultanti, bija meiteņu priekšstats par viņas amatu. Visas meitenes apgalvoja, ka viņām amats saistās ar bukletu dalīšanu un klientu gaidīšanu informācijas punktā, taču pēc interesantā stāstījuma - reālo darbu atspoguļojuma meitenēm domas mainījās. Airas mērķis bija nodot ēnotājām vēstījumu, ka “tūrisms ir viena no interesantākajām un skaistākajām nodarbēm, tūrisms dod dažādas priekšrocības un tajā var darboties, ja patīk cilvēki, valodas, kustība un attīstība”.

Lai meitenes praktiski iepazītu tūrisma jomu, tika noorganizēta ekskursija uz  Bārbeles Zēnu pamatskolu "Saknes un spārni," kur ēnas viesmīlīgi uzņēma skolas direktore Ilona Blūma un skolas kolektīvs. Skola izvēlēta savas specifikas, kā arī tūristu biežās apmeklētības dēļ (tā ir viens no apmeklētākajiem tūrisma objektiem novadā).  Ekskursijā piedalījās arī sabiedriskās attiecību speciālistes ēnas, taču viņu pienākums bija uztvert sakāmo un fotografēt notiekošo.

Dienas noslēgumā ēnotājas dalījās ar saviem iespaidiem:

L. Libere atzina, ka ēnu diena izdevusies, uzzināts daudz jauna, un tās laikā iepazīta domes struktūra. “Izpilddirektorei ir daudz pienākumu, kurus nav iespējams aptver vienā dienā, tāpēc ēnošanas laiks šķita bija par īsu,” atzīst L. Libere.

Sabiedrisko attiecību speciālistes ēnotājas nākotnē noteikti apsvērs studēt ēnoto profesiju. Skolnieces atzina, ka profesija esot interesanta, un spēj aizraut jauniešus. Viņas uzsvēra, ka, noklausoties citu darbinieku pienākumus, neviens nelikās tik interesants kā viņu izvēlētais.

Tūrisma informācijas konsultantes ēnas dienas beigās mainīja savu priekštatu par ēnojamo amatu 180 grādu apmērā, viņas saņēma Airas vēstījumu un izteica vēlmi vasarā praktizēties Vecumnieku Tūrisma informācijas punktā.

Paldies visām ēnotājām par dalību, ieinteresētību un attieksmi!

FOTO GALERIJA

Alise Barkauska,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933