Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Mācāmies attālināti, bet kopā - Vecumnieku novada iedzīvotāju pieredzes stāsti

No 23. marta arī Vecumnieku novada izglītības iestādēs skolēni mācās attālināti. Šādā režīmā aizvadītas divas pilnas mācību nedēļas. Ārkārtas apstākļi pieprasa pastiprinātu sadarbību starp skolēniem, skolotājiem, vecākiem. Skolēni apgūst spēju mācīties patstāvīgi un plānot savu dienu, skolotāji strādā pie jauniem veidiem, kā pasniegt mācību vielu, kā attālināti ieinteresēt un motivēt skolēnu mācībām, savukārt vecāku ieguldījums, sadarbībā ar skolu ir neatsverams.

Acīmredzams, ka pamat-atslēga attālinātajam mācību procesam ir spēja apgūt un izmantot mūsdienu tehnoloģu iespējas, taču tikpat skaidri redzama arī nepieciešamība pēc reālas komunikācijas cilvēku starpā. Kā Vecumnieku novadā noris attālinātais mācību process stāsta Vecumnieku novada domes izglītības nodaļas vadītāja Vija Beļūna, pirmsskolas izglītības iestādes "Cielaviņa" vadītāja Rita Zvirbule, Vecumnieku vidusskolas direktors Aivars Ķiņķevskis, Vecumnieku vidusskolas skolotāja Sanita Roga un 11. un 12. klases skolnieces Rūta Ansone un Jūlija Djačenko, Skaistkalnes vidusskolas skolotāja Brigita Igaune un 11. klases skolniece Megija Piebalga, kā arī Vecumnieku iedzīvotāja, trīs bērnu mamma Alīna Žukauska.

Attālinātais mācību process ir izaicinājums visiem

Vecumnieku novada domes izglītības nodaļas vadītāja Vija Beļūna

Pirmajai attālinātās mācīšanās dienai visu novada izglītības iestāžu pedagogi bija gatavi un pirmdienas rītā darbu uzsāka laicīgi. Pirms mācību uzsākšanas izglītības iestāžu vadītāji noskaidroja izglītojamo tehnisko nodrošinājumu un informēja, ka gandrīz visiem skolēniem mājās bija pieejamas viedierīces un internets. Skolēniem, kuriem šādu iespēju nebija, tika nolemts sagatavot darba mapes (darbus papīra formātā). Dažas ģimenes savām atvasēm speciāli mācību procesam pirkušas jaunas viedierīces. Tāpat arī pirkti jauni rūteri un slēgti jauni līgumi, lai mājās būtu pastāvīgs interneta pieslēgums. Attālinātā mācību procesa pirmajā dienā tīkls bija noslogots, problēmas sagādāja arī interneta ātrums.

Lai aprastu ar reālo situāciju bija nepieciešams laiks. Šobrīd pedagogu noskaņojums ir pozitīvs. Pedagogi labi tiek galā gan ar mācību procesu, gan klases audzināšanu. Daļa novada skolu pedagogu izvēlas strādāt no mājām, daļa turpina materiālus gatavot darba vietā – skolā, daļa skolā ierodas tikai pēc nepieciešamajiem mācību materiāliem.

Par attālinātā mācību procesa efektivitāti pedagogu domas dalās - vieni uzskata, ka šāds darbs nav efektīvs, tā var strādāt nedēļu vai divas, ka labāk būtu mācīties vasarā, bet citiem liekas, ka skolēnu atdeve īpaši neatšķiras no mācībām klātienē. Tāpat izteikts viedoklis, ka attālinātais mācību process ir efektīvs, lai pārbaudītu mācīto, bet mazāk efektīvs, kad jāskaidro jaunā viela. Lielākā daļa pedagogu uzsver, ka rezultāts ir labs, kad vecāki sadarbojas ar skolotājiem. Un, lai gan šī visiem ir jauna pieredze – pierast var pie visa, saka pedagogi.

Kā katrai situācijai, arī šajā manāmi mīnusi. Daudzbērnu ģimenēs bērni nevar laicīgi nosūtīt uzdevumus, jo ģimenē nav pietiekams viedierīču skaits. Daļai vecāku ir grūti iesaistīties bērnu izglītošanā (nepilnīga programmatūra datoros, nespēj nodrošināt bērnu pilnvērtīgu iesaisti mācību procesā vai arī vecākiem trūkst prasmju un zināšanu, lai bērniem palīdzētu), daļai bērnu grūtības sagādā koncentrēties darbam un veikt to rūpīgi. Taču skolēni mācās lietot jaunās tehnoloģijas, mācās patstāvību, kļūst līdzatbildīgāki, nostiprina iegūtās zināšanas, kā arī ir radošāki un motivētāki.

Vecāki attālinātajā mācību procesā iesaistās aktīvi

PII "Cielaviņa" vadītāja Rita Zvirbule

Pirmsskolas izglītības iestādes "Cielaviņa" vecāki aktīvi darbojas kopā ar bērniem. Īpaši aktīvi ir Kurmenes grupas vecāki. Mēs visi mācāmies kopā. Protams, ne visi lasa informāciju E-klasē. Piecgadīgie un sešgadīgie saņem informāciju un pildāmos uzdevumus gan E-klasē, gan ārā pie iestādes grupas "Rūķi" novietotajā grozā, kur ir mapīte ar materiāliem zināšanu nostiprināšanai. Pārējo vecumu audzēkņiem un viņu vecākiem tiek nodrošināta rekomendējoša  rakstura informācija.

 

Ja šāda mācību forma būtu efektīva ilgtermiņā, skolas vairs nepastāvētu

Vecumnieku vidusskolas direktors Aivars Ķiņķevskis

Visi pedagogi attālināto mācību darbu uzsāka laicīgi. Pirmajās dienās nelielas problēmas sagādāja interneta ātrums. Arī šobrīd lielākais izaicinājums ir vājās IT prasmes jaunākajās klašu grupās – skolotājiem nereti nākas apmācīt ne tikai skolēnus, bet arī viņu vecākus.

Šobrīd skolotāju noskaņojums ir pozitīvs, lai arī darba un izaicinājumu ir ļoti daudz. Skolā uz vietas strādā viens pedagogs, pārējie gandrīz visu laiku darbojas no mājām un uz skolu ierodas tikai pēc iepriekš sagatavotajiem materiāliem.

Priecē tas, ka visi skolēni spēj pievienoties E-klasei, arī tie, kuriem ierīces nav pieejamas. Ja ir tehniska problēma, sarunās ar vecākiem tā tiek risināta. Skolēni darbus nodod laicīgi, ja tehnisku iemeslu dēļ tas nav iespējams - bērniem tiek dota iespēja darbus iesniegt vēlāk. Dažiem skolēniem uz laiku, kamēr tiek sagādātas attālinātajam darbam nepieciešamās viedierīces - mācību materiāli tiek nokopēti un nodoti papīra formā.

Bērnu motivācija ir dažāda, bet kopumā lielu problēmu nav. Vidusskolas vecāko klašu skolēni mācās atbildīgi. Ja šāds mācību process būtu pietiekoši efektīvs, skolas jau sen būtu likvidētas. Pašreizējais risinājums ir atbilstošs esošajai situācijai un, ja ir vecāku atbalsts (īpaši sākumskolā) kādu laiku šādā formātā strādāt var.

Esošā situācija atgādina par sabiedrības vērtībām, kas bija atstātas novārtā

Vecumnieku vidusskolas skolotāja Sanita Roga

Laiks, kurā īstenojam attālināto mācību procesu, ir izaicinājumiem bagāts. Sākot jau ar nelielām tehniskām problēmām, kuras, par laimi, bija tikai procesa sākumā, un beidzot ar katra skolotāja prasmēm, kas jāliek lietā, vai pat jāmācās no jauna. Skolotāji dara visu iespējamo un neiespējamo, lai mācību process būtu jēgpilns, saprotams gan skolēniem un  vecākiem, gan paši neapjuktu daudzajās skolēnu atbildēs, ko saņemam no katra skolēna individuāli. Manuprāt, process norit veiksmīgi, skolēni  apzinīgi iesaistās attālinātajās mācībās, plāno laiku un cenšas. Arī skolotāji mācās aprēķināt mācību apjomu, grūtības pakāpi un darba veikšanai nepieciešamo laiku. Attālinātās mācības ir pilnīgi kaut kas cits, to nevar salīdzināt ar darbu klātienē, mācību stundā. Milzīgu paldies jāsaka vecākiem, kuri apzinīgi iesaistās savu bērnu izglītošanā, palīdzot, atbalstot un iedrošinot. Šis darbiņš būs veiksmīgs, ja būsim visi, tā teikt, uz viena viļņa. Galvenais ir izprast viena otra vajadzības un iespējas, kā arī pielāgoties esošajai situācijai. Šis laiks mums māca iecietību, atbildību, izpalīdzību un citas vērtības, kas uz kādu laiku sabiedrībā bija atstātas mazliet novārtā. Gribētos ticēt  veselības ministres Ilzes Viņķeles teiktajam, ka "pēc šīs krīzes, mēs noteikti būsim labāka sabiedrība."

 

Mācīšanās mājās ļauj veiksmīgāk apgūt atsevišķus priekšmetus

Vecumnieku vidusskolas 11. Klases skolniece Rūta Ansone

Mācības norit labi, patīk tas, ka vienam priekšmetam var pievērsties nesaraustīti, nevis, kā skolā, kur vienlaicīgi jāapgūst astoņi dažādi priekšmeti. Patīk arī tas, ka varu plānot savu laiku un ēst mācoties. Nepatīk tas, ka daži darbi ir pārāk apjomīgi, kas aizņem krietni vairāk laika, nekā tas būtu stundā paredzētajās 40 minūtēs.

Vecumnieku vidusskolas 12. klases skolniece Jūlija Djačenko

Man šķiet, ka šī ir brīnišķīga iespēja iemācīties sadalīt laiku tā, lai paspējam izpildīt visus darbus laicīgi un bez lieka stresa. Kā arī šādā veidā mums ir iespēja iemācīties kontrolēt sevi, kontrolēt savas darbības, lai šis karantīnas laiks nebūtu lieki un bezdarbīgi patērēts.

Attālinātās mācības prasa papildu pūles

Skaistkalnes vidusskolas fizikas un ķīmijas skolotāja Brigita Igaune

Mācu fiziku un ķīmiju skolēniem no 8. līdz 12. klasei. Manuprāt, grūtākais posms ir jau aiz muguras un nu jau gan es, gan skolēni esam apraduši ar mācībām attālināti. Ikdienā mācības notiek platformās uzdevumi.lv, soma.lv, kā arī tiek izmantoti mācību video, virtuāli notiek arī laboratorijas darbi, izmantojot simulācijas vietnē phet.colorado.edu. Minētās platformas skolēni pazīst, jo tās kā palīgmateriāls izmantotas arī iepriekš -  klātienes mācībās.

Mācību darbs norit veiksmīgi, taču ne bez piepūles – papildu darbu prasa visu norādīto interneta vietņu un tajā esošās informācijas pārbaude, norādījumi jāsastāda īpaši precīzi, arī darba lapām un uzdevumiem jāpievieno plašāks skaidrojums. Vairāk laika aizņem arī sarakstes ar skolēniem, kurās skolēni saņem atbildes uz sevi interesējošiem jautājumiem, kā arī mācību vielas skaidrojumus – ja jautājumi atkārtojas, par neskaidro vielu tiek sagatavots papildus materiāls visai klasei.

Šāda veida mācību procesā riska faktors ir uzdevumu norakstīšanas, pārrakstīšanas, un pārsūtīšanas iespējas. Taču, ja pārbaudes darbs uzdots vietnē uzdevumi.lv, tad pārrakstīšanas iespēja ir mazāka, jo dators ģenerē uzdevumos dažādus skaitļus vai atbilžu sakārtojumus. Lai labi izpildītu pārbaudes darbus, ir jāmācās teorija, jārisina uzdevumi. Nestrādā skolēnu paņēmiens atvērt testu un tikai kaut ko uzklikšķināt. Vēl viens vājais punkts ir vērtēšana, jo lielākā daļa skolēnu vēlas vērtējumu ballēs, nevis tikai "ieskaitīts". Arī no šāda mācību procesa ieguvumi ir manāmi - skolotāji līdz mācību gada beigām būs daudz iemācījušies - elastīgāku domāšanu, uzlabotākas IT prasmes, savukārt skolēni būs patstāvīgāki un neatlaidīgāki.

Pietrūkst skolas biedru un skolotāju klātbūtnes

Skaistkalnes vidusskolas 10. klases skolniece Megija Piebalga

"Mācības attālināti", vēl arvien to ir dīvaini teikt, ir bijušas patiesi savādas. Mācīties mājās nevis skolā ir jauns risks, bet es neteiktu, ka tas ir slikts. Var pats izplānot savu laiku un pat vairāk iedziļināties tajos priekšmetos, kuri padodas mazāk. Mācības norit samērā normāli, pēc divām nedēļām jau nostiprinājies režīms. Saziņa ar skolotājiem ir laba, to uzturam caur E-klasi. Vienīgais, kas ļoti pietrūkst ir sabiedrība – būšana kopā ar draugiem, pedagogiem. Tā jau nav slikti, gluži vienkārši pietrūkst ierastā dzīve, ārpus ārkārtējās situācijas.

Mazākie mājās mācās ar prieku

Vecumnieku novada iedzīvotāja, trīs bērnu mamma Alīna Žukauska

Esmu trīs bērnu mamma - vecākais dēls mācās Vecumnieku vidusskolas 8. klasē, savukārt meitas apmeklē pirmsskolas izglītības iestādi Vecumniekos. Dēls ar mācībām attālināti pašlaik tiek galā labi, mācās patstāvīgi un iesaistīšanās no vecāku puses nepieciešama minimāli. Uzskatu, ka svarīgākais ir izveidot ikdienas režīmu un noteikt laiku, kad celties un iet gulēt, iekļaut regulāras sportiskās aktivitātes, kā arī kontrolēt laiku, kas tiek pavadīts internetā.

Vairāk uzmanības jāvelta sešgadīgās meitas attālinātās mācīšanās procesam. No audzinātājas tiek atsūtīts nedēļas plāns, kas jāizpilda un jāiesūta audzinātājai fotogrāfiju veidā. Uzdevumi kopumā nav sarežģīti un ir viegli iekļaujami ikdienas darbībās. Tie ir, piemēram - tīrīt māju, ievērot personīgo higiēnu, vērot dabu un uzzīmēt to. Lieldienu nedēļā uzdevumi pārsvarā akcentēti uz svētku sagaidīšanu un svinēšanu. Svarīgākais šo uzdevumu izpildē atcerēties visu piefiksēt fotogrāfijās.

Mācību procesu organizējam, sadarbojoties ar bērnu - ļaujam izvēlēties, kādus uzdevumus viņš vēlēsies šodien veikt, bet kādus citā dienā. Dažreiz uzdevums tiek paveikts, bērnam pašam to neapzinoties, ja viņš zīmē, rotaļājas ārā, tīra zobus, tad šīs darbības es cenšos piefiksēt fotogrāfijās. Grūtāk ir ar valodas un matemātikas uzdevumu izpildi. Man kā vecākam trūkst metodisko norādījumu par labāku attiecīgās vielas izskaidrošanu, piemēram, kā pareizi rakstīt burtus vai ciparus, nav saprotams, cik daudz un pamatīgi attiecīgais uzdevums ir jāpilda, lai tas būtu uzskatāms par labi apgūtu. Uzskatu, ka vecākiem, kuri nevar strādāt no mājām, šo uzdevumu izpilde būtu sarežģītāk īstenojama.

Jaunākajai meitai pirmās darba lapas (krāsošana, burtu rakstīšana) tika iesūtītas pagājušajā nedēļā. Viņai par paveikto nav jāsniedz atgriezeniskā saite audzinātājai - viņa aktīvi un ar interesi iesaistās lielās māsas uzdevumu pildīšanā. Uzskatu, ka attālinātās mācīšanās periodā meitas šobrīd labi adaptējas, taču tas neaizstāj pilnvērtīgu mācīšanās procesu.

Rakstu sagatavoja: Vecumnieku novada domes sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Agnese Čikule un "Vecumnieku Novada Ziņas" redaktore Andra Matuļenko 

Autorizējieties, lai komentētu

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933