Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Nodrošinās klātienes apmācības bērniem, kuri šajā mācību gadā uzsāks mācības 1. klasē

Šodien, 13. maijā, Domes ārkārtas sēdē deputāti nolēma uzdot Vecumnieku novada pašvaldības izglītības iestādēm, kuras nodrošina obligāto pirmsskolas izglītības apguvi no 2020.gada 18. maija līdz 29. maijam nodrošināt klātienes apmācības iespēju izglītības iestādē reģistrētiem bērniem, kuri 2020./2021. mācību gadā uzsāks mācības vispārizglītojošās izglītības iestādes 1. klasē. Ja bērns neapmeklē izglītības iestādi klātienē, tai jānodrošina mācības attālināti.

Klātienes apmācības nepieciešamas, lai topošos pirmklasniekus sagatavotu pamatizglītības ieguves uzsākšanai 1.klasē, kā arī, lai objektīvi novērtētu izglītojamo zināšanas un prasmes.

Ņemot vērā izglītības iestāžu vadītāju, pirmsskolas pedagogu, kuri sagatavo izglītojamos pamatizglītības ieguvei, kā arī vecāku aptaujā paustos viedokļus, pirmsskolas izglītojamie, kuri 2020.gada 1. septembrī neuzsāks mācības 1. klasē, varēs turpināt apgūt izglītības programmu attālināti. Tiks nodrošinātas arī dežūrgrupas pirmsskolas audzēkņiem.

Saskaņā ar 2020. gada 7. maija grozījumiem Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumā Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”” 4.3.3. apakšpunkts nosaka, ka tiek atļauta obligātajā izglītības vecumā esošo bērnu sagatavošana klātienē pamatizglītības ieguvei, atbilstoši izglītības iestādes dibinātāja lēmumam un ievērojot Veselības ministrijas izdotos sanitāros noteikumus.

Par pieņemto lēmumu izglītības iestādes informēs bērna likumiskos pārstāvjus.

Sabiedrisko attiecību nodaļa

Autorizējieties, lai komentētu

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933