Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Konkursā «Gada skolēns-2020» – divi nominanti no Vecumnieku novada

Šogad konkursā «Gada skolēns 2020» līdz finiša taisnei kopumā tika 19 četru novadu – Vecumnieku, Bauskas, Rundāles un Iecavas mācību iestāžu audzēkņi. Divi nominanti bija arī no Vecumnieku novada: Megija Piebalga no Skaistkalnes vidusskolas un Dāgs Neliuss no Stelpes pamatskolas.

Izglītības iestādēs konkursa novadu posmam tika izvirzīti erudītākie izglītojamie no visām novada vispārizglītojošajām izglītības iestādēm. Skolēni tika vērtēti trīs jomās - mācību darbs, pašizpausmes un radošā aktivitāte, iekšējās pasaules izkopšana.

Individuāli pēc dažādiem kritērijiem - sasniegumi mācību programmas apguvē; zināšanas par savu novadu, valsti, vispār; sasniegumi skolas, novada un valsts mācību priekšmetu olimpiādēs; radošo un fizisko spēju attīstīšana un sasniegumi interešu izglītības grupās un profesionālās ievirzes izglītības iestādēs; izpratne par augstākajām morāles vērtībām, spēja novērtēt un izjust skaisto (eseja); radošās izpausmes un sevis prezentēšana (prasmju demonstrējumi un vizītkarte); iesaistīšanās sabiedriskajā dzīvē un labdarībā. Katrā no šiem pārbaudījumiem konkursa dalībnieki spoži demonstrēja savas zināšanas visdažādākajos mācību priekšmetos, talantus, spējas, radošumu, savas dvēseles bagātību un gaišumu. Konkursa dalībnieku izvērtēšanai bija izveidota žūrija, kurā piedalījās arī katra novada Izglītības nodaļas vadītāji un dažādu jomu speciālisti un metodiķi.

Svinīgā pasākumā 19.jūnijā Rundāles novada jaunajā amfiteātrī pulcējās konkursa Gada skolēns 2020 dalībnieki, viņu vecāki, skolotāji, draugi, pašvaldību vadītāji.

Kā atzina Rundāles novada domes priekšsēdētājs Aivars Okmanis – pasākums ir īpašs ar to, ka pārvarot daudz grūtību tas ir finišējis tad, kad esam aizvadījuši lielo apstāšanās periodu. Un vēl – jaunuzbūvētajā amfiteātrī šis ir pirmais pasākums.
Par Megiju pasākuma vadītāja Bauskas Valsts ģimnāzijas direktora vietniece Inita Nagņibeda sacīja, ka Megiju skolotāji un skolasbiedri raksturojuši kā ļoti talantīgu meiteni, sabiedriski aktīvu, sirsnību un centīgu. Savukārt Megija konkursa esejā «Mans ceļš» rakstīja: «Sapņi prasa iedvesmu un to es savā dzīves ceļā gūstu no cilvēkiem. Vēlos kļūt par sporta žurnālisti.»

Vienā no nominācijām «Par talantu daudzpusību» par uzvarētāju kļuva Stelpes pamatskolas audzēknis Dāgs Neliuss. Skolotāji un skolasbiedri viņu raksturojuši kā centīgu un ļoti talantīgu audzēkni ar daudzpusīgām interesēm – fotomākslu, teātra spēlēšanu, dalību jauniešu orķestrī «Draugi». Dāgs piedalījies un guvis panākumus arī mācību priekšmetu olimpiādēs. Esejā par savu ceļu Dāgs rakstījis, ka viņa ceļš ved cauri pieaugšanai. Viņš šim ceļam ir gatavs, jo savā ceļā sastop cilvēkus, kas ceļus piepilda.

Novada audzēkņus svētkos bija devušies sveikt arī Vecumnieku novada domes priekšsēdētājs Guntis Kalniņš un domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Kovals.

FOTO GALERIJA

Andra Matuļenko, VNZ redaktore

Autorizējieties, lai komentētu

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933