Lapas karte

Youtube

Draugiem

Facebook

Novada skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konference 2018

Šajā mācību gadā Valsts izglītības satura centrs ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” (8.3.2.1./16/I/002) ietvaros izstrādāja jaunas vadlīnijas skolēnu zinātniskās pētniecības darbu izstrādei un vērtēšanai, kā arī veica izmaiņas ZPD konferenču organizēšanas kārtībā.

Mūsu novadā vidusskolēni izstrādāja darbus vides, vēstures un kultūrvēstures mantojuma, veselības, mākslas, socioloģijas, fizikas un ekonomikas zinātņu sekcijās. 19. februārī Vecumnieku novada domes telpās notika novada skolēnu ZPD konference, kur tika prezentēti 10 darbi:

 • “Plastmasa iepirkumu maisiņi’, Monta Tubele, Skaistkalnes vsk. 11.kl.;
 • “Pēteri Lukaševicu atceroties”, Dita Siliņa, Līga Puziņa, Skaistkalnes vsk. 11.kl.;
 • “Raksturs”, Mareks Enģelis, Skaistkalnes vsk. 11.kl.;
 • “Cimdu adīšanas tradīcijas Vecumnieku apkaimē”, Agnija Praškeļeviča, Vecumnieku vsk. 11.kl.;
 • “Modernisms un Salvadors Dalī”, Žaklīna Rodņina, Vecumnieku vsk. 12.kl.;
 • “Cilvēku tirdzniecība Latvijā 21. gadsimtā”, Emīlija Briede, Vecumnieku vsk. 11.kl.;
 • “Vakuuma enerģija. Bedini ģenerators”, Dace Gasūne, Vecumnieku vsk. 11.kl.;
 • “Lapu koku zāģmateriālu ražošana un to izmantošana”, Kalvis Jurgelis, Vecumnieku vsk. 11.kl.;
 • “Bulgārijas Mežciema vēsture”, Anete Petunova, Misas vsk. 11.kl.;
 • “Cukura daudzums saldinātajos dzērienos, tā ietekme uz cilvēka veselību”, Vera Ļeonoviča, Misas vsk. 11.kl..

Katru ZPD vērtēja divi recenzenti, abu vērtētāju piešķirto punktu skaita amplitūda bija neliela. Darbus recenzēja:

 • Skaistkalnes vsk. skolotāji- I. Pavinkšnis, L. Grīnberga, B. Igaune, S. Vāverniece, I. Karelsone;
 • Vecumnieku vsk. skolotāji- A. Kuzma, I. Cīrule, I. Evarte;
 • Misas vsk. skolotāji- I. Vaisjune, M. Ozola, A. Pāruma;
 • Valles vsk. skolotāji- I. Zvilna, A. Zālmane, G. Kupčiuna;
 • Vecumnieku MMS skolotāja- A. Gustsone.

Paldies skolotājiem par ieguldīto darbu!

Novada konferencē kopvērtējumā ieguva:

 • 1. vietu (94,67p)- Agnija Praškeļeviča,
 • 2. vietu (93,83p)- Emīlija Briede,
 • 3. vietu (87,90p)- Žaklīna Rodņina,
 • Atzinību (82p)-   Dace Gasūne.

Astoņi darbi, kuri recenzijā ir saņēmuši vismaz 40 punktus, līdz 23. februārim vēl jāuzlabo sava pētnieciskā darba kvalitāte. Tad tie  tiks ievietoti vietnē www.skolas.lu.lv tālākai vērtēšanai. Zemgales reģionālā ZPD konference notiks š.g. 23. martā, bet valsts ZPD- 20., 21. aprīlī. Cerēsim, ka kādu no mūsu vidusskolēnu ZPD darbiem novērtēs labi un uzaicinās piedalīties turpmākajos posmos.

 

V. BEĻŪNA
Vecumnieku novada domes izglītības metodiķe

Autorizējieties, lai komentētu

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933