Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Novadā deklarētajiem 7.-12. Klašu skolēniem attālināto mācību laikā (26.10.2020.-13.11.2020.) tiks nodrošināti taloni pārtikas iegādei

Vecumnieku novada Dome lēmusi attālināto mācību laikā piešķirt talonus pārtikas iegādei visiem novadā deklarētajiem 7.-12. klašu skolēniem par summu 1.50 EUR mācību dienā.

Talonus, iegādājoties pārtikas preces vai silto ēdienu, būs iespējams izpirkt novada veikalos un kafejnīcās, ar kurām pašvaldībai noslēgts līgums.

Taloni tiks izsniegti arī attālināto mācību pagarināšanas gadījumā, kā arī, ja attālinātās mācības tiks noteiktas bērniem no pusotra gada līdz sešu gadu vecumam (ja apgūst pirmsskolas izglītību klātienē) un 5. un 6. klašu izglītojamajiem. Savukārt 1.-4. klašu izglītojamo ēdināšanai paredzētas pārtikas produktu pakas par summu 1.50 EUR mācību dienā.

Pārtikas taloni tiks finansēti no pašvaldības budžeta līdzekļiem brīvpusdienu nodrošināšanai pašvaldības izglītības iestādēs. Pārtikas pakas tiks finansētas no valsts budžeta dotācijas izglītojamo brīvpusdienām un pašvaldības budžeta līdzekļiem brīvpusdienu nodrošināšanai pašvaldības izglītības iestādēs.

Lai pieteiktos talonu saņemšanai, skolēna vecākam (vai likumīgajam pārstāvim), jāaizpilda iesniegums.

docxIESNIEGUMS

Iesniegumu drukāto versiju iespējams ievietot Sociālā dienesta pasta kastītē vai pie pagastu pārvaldēm izvietotajās dokumentu kastēs, kā arī Vecumnieku vidusskolā pie skolas darbinieka (darba dienās laikā no 8.30 līdz 15.00).

Iesniegumu iespējams aizpildīt arī klātienē, iepriekš piesakoties pie speciālistiem un ievērojot valstī noteiktos piesardzības pasākumus.

Iesniegumu elektroniskā formātā lūgums sūtīt Sociālā dienesta vadītājai Inai Jankevičai uz . Atgādinām, ka šādiem iesniegumiem jābūt sagatavotiem atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, apliecinot tos ar drošu elektronisko parakstu. Iesniegumi bez derīga elektroniskā paraksta netiks pieņemti.

Informē: Sabiedrisko attiecību nodaļa

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933