Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Vecumnieku novada metodisko jomu koordinatori 2019./2020. m.g.

N.

p.k.

Mācību  jomas

MJ vadītāja

vārds, uzvārds

Izglītības iestāde

Kontakti

1.

Dabaszinātņu joma

     

2.

Matemātikas joma

Natālija Čudare

Vecumnieku vidusskola

28356492

3.

Valodu joma (latv.val. un lit.)

Ingrīda Segliņa

Vecumnieku vidusskola

29111494

4.

Valodu joma (svešval.)

Inga Jankauska

Vecumnieku vidusskola

29521667

5.

Sociālā un pilsoniskā joma

Iveta Evarte

Vecumnieku vidusskola

27879683

6.

Kultūras un mākslas joma

Ingrīda Zemļinska

Skaistkalnes vidusskola

29104989

7.

Sākumskola

Ivanda Ieveniece

Vecumnieku vidusskola

26457653

8.

Pirmsskola

Sarmīte Sama

PII “Cielaviņa”

26183622

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933