Lapas karte

Youtube

Draugiem

Facebook

Mācību priekšmetu olimpiāžu rezultāti

pdfVecumnieku, Iecavas un Neretas novadu vizuālās mākslas olimpiādes rezultāti


pdfKonkursa "Esi gudrs - būsi vesels!" vērtēšanas tabula


pdfPārdomu darbu konkursa 8. klašu rezultāti


pdfIecavas un Vecumnieku starpnovadu 10.-11.klašu ģeogrāfijas olimpiādes rezultāti 


pdfVecumnieku, Iecavas, Neretas starpnovadu 4.klašu  latviešu valodas olimpiādes rezultāti


pdfPubliskās runas konkursa rezultātu protokoli


pdfIecavas un Vecumnieku novadu 9.-10.klašu ES Dabaszinību olimpiādes rezultāti


pdfVecumnieku un Iecavas starpnovadu ķīmijas olimpiādes rezultāti


 pdfIecavas un Vecumnieku novadu apvienības matemātikas 5.-8.klašu olimpiādes protokols otrajā posmā


pdfVecumnieku novada Zinātniski Pētniecisko darbu konference

pdfIecavas un Vecumnieku novadu apvienības latviešu valodas un literatūras 11.-12.klašu 44.olimpiādes PROTOKOLS

pdfIecavas un Vecumnieku novadu ekonomikas valsts 19. olimpiādes 2.posma rezultāti


pdfVecumnieku, Iecavas, Neretas starpnovadu 8.-9. klašu krievu valodas olimpiādes rezultāti 


pdfIecavas un Vecumnieku novadu apvienības krievu valodas 10.-12.klašu olimpiādes PROTOKOLS A grupa


pdfIecavas un Vecumnieku novadu apvienības krievu valodas olimpiādes PROTOKOLS B grupa

pdfIecavas un Vecumnieku novadu apvienības 9.-12.klašu matemātikas PROTOKOLS

pdfIecavas un Vecumnieku starpnovadu 4. klašu matemātikas olimpiādes rezultāti 

pdfVecumnieku un Iecavas starpnovadu 9.-12.klašu fizikas olimpiādes rezultāti


pdfIecavas, Neretas, Vecumnieku novadu apvienības 9.klašu vēstures olimpiādes rezultāti


pdfIecavas, Vecumnieku novadu apvienības 12.klašu vēstures olimpiādes rezultāti


pdfIecavas un Vecumnieku angļu valodas valsts 47.olimpiādes 2.posms


pdfIecavas un Vecumnieku starpnovadu angļu valodas olimpiāde 8.klasēm


pdfIecavas un Vecumnieku starpnovadu bioloģijas olimpiādes II posma rezultāti

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933