Lapas karte

Youtube

Draugiem

Facebook

Vecumnieku novada Izglītības nodaļas pasākumu plāns 2018. gada maijam

Laiks, vieta

Pasākums

Atbildīgais

09.05.2018. plkst.10.00

Vecumnieku novada dome

Seminārs izglītības iestāžu vadītājiem un lietvežiem par personālvadības programmu ieviešanu (pagrabiņā)

 A. Rāgs

22020640

10.05.2018. plkst.14.00

Rundāles pilī

Konkursa “Gada skolēns-2018” noslēguma pasākums

V. Beļūna

26669550

16.05.2018. plkst.14.00

Skaistkalnes 

Koncerts “Pavasaris Šēnbergā”

S. Vāverniece

29564834

30.05.2018. plkst. 13.00

Vecumnieku TN

Olimpiāžu uzvarētāju apbalvošanas pasākums

V. Beļūna

26669550

  Valsts pārbaudes darbi

22. maijs

CE latviešu valodā 12. klasei

 

23.-24. maijs

Eksāmens latviešu valodā 9. klasei

 

25. maijs

CE matemātikā 12. klasei  

 

28. maijs

CE vēsturē 12. klasei  

 

29.-30. maijs

Eksāmens svešvalodā 9. klasei

 
30. maijs

CE bioloģijā 12. klasei

 

Mācību jomu vadītāju semināri

 

Skat. informāciju VISC mājas lapā

 

Vecumnieku novada skolēnu sporta spēles

11.05.2018. plkst.10.00

Valles vsk.

Vieglatlētika, A, B, C, D grupas

G. Briņķe

26437514

Zemgales reģiona skolēnu spēles

08.05.2018. plkst.11.00

Iecavas novads

Jauno vieglatlētu kauss, 2002./2003.g.dz.

I. Sprancis

29342335

15.05.2018. plkst. 11.00

Bauskas novads

Vieglatlētika “Vidusskolu kauss”, 1998./2001.g.dz. I. Sprancis

23.05.2018. plkst.11.00

Tukuma novads
Vieglatlētika, C un D grupas I. Sprancis

29.05.2018. plkst.11.00

Bauskas novads

 

Vieglatlētika 4-cīņa “Draudzība”, 2004./2005.g.dz.

I. Sprancis

Vecumnieku novada domes izglītības metodiķe: V. Beļūna, 63976787; 26669550;

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933