Lapas karte

Youtube

Draugiem

Facebook

Vecumnieku novada Domes Izglītības nodaļas pasākumu plāns 2019. gada janvāris

Vecumnieku novada domes Izglītības nodaļas pasākumu plāns

2019. gada marts

Laiks, vieta

Pasākums

Atbildīgais

01.03.2019. plkst.10.00

Rīga, Visvalža iela 4

Valsts olimpiāde latviešu valodā 11.-12. klasei

I. Segliņa

29111494

05.03.2019. plkst.10.00

Rīga, Aspazijas bulv. 5

Valsts ekonomikas olimpiāde vidusskolēniem

A. Kuzma

29195764

06.-07.03.2019. plkst. 10.30

Rīga, Raiņa bulvāris-8

Valsts matemātikas olimpiāde 9.-12.klasei

R. Dambeniece

26818301

07.03.2019. plkst.10.00

Iecavas vsk.

Olimpiāde- konkurss latviešu valodā 4. klasei

I. Ieveniece

26457653

08.03.2019. plkst.10.00

Jelgava

Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu reģionālā konference

V. Beļūna

26669550

11.03.2019. plkst.9.00-12.00

Vecumnieku vsk. sākumsk. telpās

Metodiskā diena pirmsskolas pedagogiem, lekcija

S. Sama

26183622

12.-15. 03.2019.

Centralizētais eksāmens svešvalodās

Iest. vadītāji

13.03.2019. plkst.9.00-13.00

Vecumnieku vsk.

Pedagogu metodiskā diena “ Vērtēšanas metodoloģijas”

V. Beļūna

26669550

13.03.2019. plkst.10.00

PII “Cielaviņa”

Konkurss pirmsskolas audzēkņiem “Krāsu diena”

S. Sama

26183622

20.03.2019.plkst.11.00

Iecavas TN

Tautas deju kolektīvu skate

V. Vaina

29269344

21.03.2019. plkst.10.00

Vecumnieku vsk.

Prātnieku laboratorija 4. klašu skolēniem

I. Cīrule

26327006

22.03.2019. plkst.10.00

Rīga, Visvalža iela 4a

Valsts olimpiāde latviešu valodā 8.-9.klasei

I. Segliņa

29111494

23.03.2019. plkst.10.00

Iecavas TN

Pirmsskolas audzēkņu tautas deju kolektīvu pasākums

V. Vaina

29269344

25.03.2019. plkst.10.00

Rīga, Valdemāra iela 48

Valsts olimpiāde vēsturē 9. un 12. klasei

A. Kuzma

29195764

27.03.2019. plkst.12.00

Vecumnieku vsk.

Dabas zinātņu pēcpusdiena vidusskolēniem

I. Cīrule

26327006

Vecumnieku novada skolēnu sporta spēles

01.03.2019. plkst.10.00

Sporta skolas zāle

Florbols, 2005./2006. g.dz.

A. Sakne

I. Lukjaņina

 

 

 

 Reģionālās skolēnu sporta spēles

 

 

 

 

 

 

Pasākumi mūzikas un mākslas skolā

01.03.2019. Vecumnieku MMS

Karnevāls “Laika ceļojums mākslā”

I. Lavrinoviča

08.03.2019. Vecumnieku TN

Pavasara koncerts (“Via Stella” un “Skandīne”)

I. Lavrinoviča

18.03.2019. Vecumnieku MMS

Profesionālās pilnveides meistarklases instrumenta spēles pedagogiem

I. Lavrinoviča

 Izglītības metodiķe: V. Beļūna, 63976787; 26669550;

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933