Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Vecumnieku novada Domes Izglītības nodaļas pasākumu plāns 2020. gada septembrim

 

Laiks, vieta

Pasākums

Atbildīgais

01.09.2020.

Zinību diena, mācību gada sākuma svinīgie pasākumi

Izgl. iest. vad.

04.09.2020. plkst.15.00

Bauska, Katoļu iela 3, datorkl.

Domnīca par jauno mācību saturu latviešu valodas skolotājiem, kuri strādās 4. klasēs (brauc skolu sākumskolu MK vad.)

V. Cerusa

08.09.2020. plkst.15.00

Bauska, Katoļu iela 3, datorkl.

Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novadu  mācību jomu koordinatoru sanāksme

L. Krastiņa

L. Kirilko

10.09.2020. plkst.8.00

Vecumnieku novada dome

Izglītības iestāžu vadītāju un vietnieku pieredzes apmaiņas brauciens uz Rēzekni

V. Beļūna

16.09.2020. plkst.10.00

PII “Cielaviņa”

Supervīzija izglītības iestāžu vadītājiem un vietniekiem

V. Beļūna

 

   

Mācību jomu koordinatoru semināri

 

 

 

Vecumnieku novada skolēnu sporta spēles

11.09.2020. plkst.10.00

Valles pamatskola

Futbols, C grupas zēni

R. Plēsnieks

R. Zariņš

 

18.09.2020. plkst.10.00

Izglītības iestādēs

 Latvijas Olimpiskā diena

 G. Briņķe

 

25.09.2020. plkst. 10.00

Valles pamatskola
 Vieglatlētika, A, B, C, D grupas

R. Plēsnieks

L. Macarovska

R. Melgailis

     

 Reģionālās skolēnu sporta spēles

 

 

 

 

 

 

Izglītības metodiķe: V. Beļūna, 63976787; 26669550;

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933