Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Izglītības nodaļas pasākumu plāns 2020. gada septembrim

Vecumnieku novada domes Izglītības nodaļas pasākumu plāns
2020. gada oktobris

Laiks, vieta

Pasākums

Atbildīgais

4. oktobris

Skolotāju diena

 

7.10.2020. plkst. 15:00

Bauskas pilsētas pamatskolā

Seminārs mājturības un tehnoloģiju, vizuālās mākslas skolotājiem

D. Sējēja

28362544

1410.2020. plkst. 9:30-16:00

Ausekļa dzirnavās

Supervīzija iestāžu vadītājiem un vietniekiem

V. Beļūna

26669550

14.10.2020. plkst.14:00

Katoļu iela 3, Bauska (datorklase)

Pirmsskolas izglītības iestāžu metodisko komisiju vadītāju sanāksme

I. Jaunzeme

20.10.2020. plkst.10.00

Bauskas KC un Bauskas VĢ

Metodiskā diena Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novadu pedagogiem

L. Krastiņa

21.10.2020. plkst. 10.00

Vecumnieku novada dome

Sanāksme izglītības iestāžu vadītājiem

V. Beļūna

26669550

22.10.2020. plkst.9:00-15:00

Skaistkalnes vidusskola

Kursi pirmsskolas pedagogiem “Caurviju prasmju attīstība pirmsskolā dažāda vecuma grupās”, (pusdienas apm. 2, 00 eiro)

V. Beļūna

26669550

22.10.2020. plkst.10:00

Katoļu iela 3, Bauska (datorklase)

Ideju gadatirgus skolotājiem, kuri māca 4., 7., un 10.klasēs latviešu valodu un literatūru

V. Cerusa

28.10.2020. plkst. 10:00

Vecumnieku vidusskola

Novadu apvienības olimpiāde angļu valodā 10.-12. klasei, tiešsaistē

V. Beļūna

26669550

Mācību jomu koordinatoru semināri

 

 

 

Vecumnieku novada skolēnu sporta spēles

02.10.2020. plkst. 11:00

Valles pamatskola

Futbols, B, D grupas zēni

R. Plēsnieks

G. Briņķe

 

 

 

 

 

 

 Reģionālās skolēnu sporta spēles

30.10.2020.

Kandava

Zemgales reģiona Gada pasākums, sporta skolotāji, treneri

G. Briņķe

I. Pankrate

 

 

 

 

Izglītības metodiķe: V. Beļūna, 63976787; 26669550;

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933