Lapas karte

Youtube

Draugiem

Facebook

Pirmsskolas izglītība

Vecumnieku novadā atrodas viena pirmsskolas izglītības iestāde - “Cielaviņa” Valles pagastā ar filiāli Kurmenes pagastā.

Vecumnieku, Stelpes un Skaistkalnes pagastā pirmsskolas izglītība tiek nodrošināta pirmsskolas grupās vispārējās izglītības iestādēs. Novadā tiek īstenota pirmsskolas izglītības programma (01011111) un šo programmu apgūst 362 audzēkņi.

Izglītības

iestāde

Izglītojamo skaits

1,5 – 4 gadi

5 – 6 gadi

Kopā

PII “Cielaviņa”

41

23

64

Misas vidusskola

30

21

51

Skaistkalnes vidusskola

19

25

44

Stelpes pamatskola

11

13

24

Vecumnieku vidusskola

102

82

184

Kopā

203

164

362

1. docIekšējie noteikumi "Pirmsskolas izglītojamo uzņemšanas kārtība Vecumnieku novada izglītības iestādēs". Apstiprināti 2010.gada 24.novembrī ar grozījumiem 2014.gada 29.oktobrī.

2. pdfPirmsskolas izglītības mācību satura programma

3. MK noteikumi Nr. 533 "Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām"


pdfNolikums “Par pašvaldības atbalsta piešķiršanas un izmaksas kārtību privātajam bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam“


docLīgums par bērnu uzraudzības pakalpojuma sniegšanu


 

Pirmsskolas izglītības iestāde "Cielaviņa"

Pirmsskolas izglītības iestāde "Cielaviņa"Adrese: Liepu iela 15, Valles pagasts, Vecumnieku novads, LV-5106
Tālr.65152930, 28351067
e-pasts:
vadītāja: Rita Zvirbule

Izglītības iestādē mācās 64 audzēkņi un strādā 9 pedagogi (skaits uz 01.09.2019.).
Iestāde īsteno pirmsskolas izglītības programmu.

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933