Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Vecumnieku Mūzikas un mākslas skola

Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolaAdrese: Rīgas iela 24C, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933

Tālr. 63976386, 20038615

e-pasts:

Mājas lapa: www.vecumniekumms.lv.

direktore: Iveta Lavrinoviča

Profesionālās ievirzes izglītības programmās mūzikā un mākslā mācās - 160 audzēkņi, sagatavošanas klasēs – 35 audzēkņi un strādā 24 pedagogi (skaits uz 01.09.2021.).

Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolā īsteno šādas profesionālās ievirzes programmas:

  • Mūzikā: klavierspēle, akordeona spēle, vijoļspēle, čella spēle, kokles spēle, trompetes spēle, flautas spēle, klarnetes spēle, saksofona spēle un sitaminstrumentu spēle

  • Mākslā: Vizuāli plastiskā māksla (20V)

  • Mūzikā un mākslā (30V - paralēli mācībām vidusskolā)

Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolā mūziku un mākslu var apgūt arī  sagatavošanas klasēs, pirmsskolas izglītības programmas "Karuselis" nodarbībās (jau no četru gadu vecuma), pieaugušo mākslas programmās un interešu izglītībā - jebkurā vecumā.

pdfVecumnieku Mūzikas un mākslas skolas pašnovērtējuma ziņojums

Vecumnieku Sporta skola

Adrese: Rīgas iela 45, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933

Tālr. 68206695

e-pasts:

direktore: Gita Briņķe 

metodiķe: Ieva Pankrate

Izglītības iestādē mācās 138 audzēkņi un strādā 8 treneri.
Sporta skolā darbojas 2 sporta veidu nodaļas:

  • vieglatlētikas
  • volejbola

pdfVecumnieku Sporta skolas pašnovērtējuma ziņojums

pdfAttīstības plāns 2022 -2025.gadam

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933