Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Vecumnieku Mūzikas un mākslas skola

Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolaAdrese: Rīgas iela 24C, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933

Tālr. 63976386, 20038615

e-pasts:

Mājas lapa: www.vecumniekumms.lv.

direktore: Iveta Lavrinoviča

Izglītības iestādē mācās 197 audzēkņi (ieskaitot sagatavošanas klases mūzikas un mākslas programmās) un strādā 21 pedagogs.

Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolā īsteno šādas profesionālās ievirzes programmas:

  • Mūzikā: klavierspēle, akordeona spēle, vijoļspēle, čella spēle, kokles spēle, trompetes spēle, flautas spēle, klarnetes spēle, saksofona spēle un sitaminstrumentu spēle

  • Mākslā: Vizuāli plastiskā māksla (20V)

  • Mūzikā un mākslā (30V - paralēli mācībām vidusskolā)

Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolā mūziku un mākslu var apgūt arī  sagatavošanas klasēs, pirmsskolas izglītības programmas "Karuselis" nodarbībās (jau no četru gadu vecuma), pieaugušo mākslas programmās un interešu izglītībā - jebkurā vecumā.

pdfVecumnieku Mūzikas un mākslas skolas pašnovērtējuma ziņojums

Vecumnieku novada Domes sporta skola

Adrese: Rīgas iela 45, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933

Tālr. 68206695

e-pasts:

direktore: Gita Briņķe 

metodiķe: Ieva Pankrate

Izglītības iestādē mācās 176 audzēkņi un strādā 10 treneri.
Sporta skolā darbojas 3 sporta veidu nodaļas:

  • basketbola
  • vieglatlētikas
  • volejbola

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933