Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Vecumnieku vidusskola

Vecumnieku vidusskolaAdrese: Rīgas iela 24, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933
Tālr.63960595
e-pasts:
mājas lapa: www.vvsk.lv
direktors: Aivars Ķiņķevskis

Izglītības iestādē mācās 628 audzēkņi (skaits uz 01.09.2021.) un strādā 65 pedagogi (skaits uz 01.09.2021.).

Vecumnieku vidusskolā īsteno 4 programmas:

 • Pirmsskolas izglītības programma;
 • Pamatizglītības programma;
 • Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma;
 • Vispārējās vidējās izglītības programma.

pdf"Vecumnieku vidusskola” maksas pakalpojumu cenrādis

Misas pamatskola

Misas sk.2 1Adrese: Saules iela 6, Misa, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3906
Tālr. 29269344, 63976862
e-pasts:
mājas lapa: www.misaspamatskola.lv 
direktore: Valija Vaina

Izglītības iestādē mācās 160 audzēkņi (skaits uz 01.09.2021.) un strādā 33 pedagoģiskie darbinieki, 22 tehniskie darbinieki (skaits uz 01.09.2021.). 

Misas pamatskolā īsteno 5 programmas:

 • Pirmsskolas izglītības programma;
 • Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem;
 • Pamatizglītības programma;
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem;
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem.

Pirmsskolas izglītības programma tiek realizēta adresē "Bērnudārzs Misā", Misa, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3906.

Valles pamatskola

Valles vidusskolaAdrese: Rīgas iela 4, Valle, Valles pagasts, Bauskas novads, LV-5106

Tālr. 29165318, 65152856
e-pasts:
mājas lapa: www.vallesvsk.lv
direktore: Gita Eriņa 

Izglītības iestādē mācās 70 audzēkņi (skaits uz 01.09.2021.) un strādā 17 pedagogi, 9 tehniskie darbinieki. (skaits uz 01.09.2021.).

Valles pamatskolā īsteno 2 programmas:

 • pamatizglītības;
 • speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem.

pdf“Valles pamatskola” maksas pakalpojumu cenrādis

Skaistkalnes vidusskola

Skaistkalnes vidusskolaAdrese: Skolas iela 5, Skaistkalne, Skaistkalnes pagasts, Bauskas novads, LV-3924
Tālr.63933101
e-pasts:
mājas lapa: www.skaistkalnevsk.edu.lv
direktore: Svetlana Vāverniece

Izglītības iestādē mācās 232 audzēkņi (skaits uz 01.09.2021.) un strādā 32 pedagogi (skaits uz 01.09.2021.).

Skaistkalnes vidusskolā īsteno 7 programmas:

 • Pamatizglītības programma

 • Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinības un tehnikas virziena izglītības programma

 • Pirmsskolas izglītības programma

 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem

 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem

 • Pamatizglītības programma
 • Vispārējās vidējās izglītības programma.

pdf“Skaistkalnes vidusskola” maksas pakalpojumu cenrādis

Stelpes sākumskola

Stelpes pamatskolaAdrese: Nākotnes, Stelpe, Stelpes pagasts, Bauskas novads, LV-3925
Tālr.63945103, 29464160
e-pasts:
mājas lapa: http://stelpesskola.lv/
direktore: Dagmāra Venclova

Izglītības iestādē mācās 65 audzēkņi (skaits uz 01.09.2021.) un strādā 17 pedagogi (skaits uz 01.09.2019.).

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933