Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Vecumnieku vidusskola

Vecumnieku vidusskolaAdrese: Rīgas iela 24, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933
Tālr.63960595
e-pasts:
mājas lapa: www.vvsk.lv
direktors: Aivars Ķiņķevskis

Izglītības iestādē mācās 625 audzēkņi (skaits uz 01.09.2020.) un strādā 64 pedagogi (skaits uz 01.09.2019.).
Vecumnieku vidusskolā īsteno 5 programmas:

 • Pirmsskolas izglītības vispārizglītojošās pirmsskolas izglītības programmas - programmas latviešu mācībvalodā
 • vispārējās pamatizglītības (1. - 9.klase) izglītības programmas - latviešu mācībvalodā dienas skolām
 • vispārējās pamatizglītības otrā posma (7.- 9.klase) izglītības programmas pedagoģiskās korekcijas programmas - latviešu mācībvalodā dienas skolām
 • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena izglītības programmas - Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma
 • Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena izglītības programmas matemātikas un datorzinību programmas - latviešu mācībvalodā dienas skolām

Misas pamatskola

Misas sk.2 1Adrese: Saules iela 6, Misa, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3906
Tālr. 29488239, 63976862
e-pasts:
mājas lapa: www.misaspamatskola.lv 
direktore: Anna Balgalve

Izglītības iestādē mācās 152 audzēkņi (skaits uz 01.09.2020.) un strādā 39 pedagogi (skaits uz 01.09.2019.).

Misas pamatskola piedāvā pirmsskolas izglītības programmu (tiek realizēta adresē "Bērnudārzs Misā", Misa, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3906) un 3 vispārējās pamatizglītības programmas:

 • vispārējās pamatizglītības programma (kods 21011111);
 • speciālās pamatizglītības programma skolēniem ar mācīšanās traucējumiem (kods 21015611);
 • speciālās pamatizglītības programma skolēniem ar garīgās veselības traucējumiem (kods 21015811).

Valles pamatskola

Valles vidusskolaAdrese: Rīgas iela 4, Valle, Valles pagasts, Bauskas novads, LV-5106

Tālr. 29165318 (G.Eriņa, skolas direktore), 65152845 (Grāmatvede).

Fax. 65152856 (lietvede)

e-pasts:
mājas lapa: www.vallesvsk.lv
direktore: Gita Eriņa (

Izglītības iestādē mācās 75 audzēkņi (skaits uz 01.09.2020.) un strādā 17 pedagogi (skaits uz 01.09.2019.).
Valles pamatskolā īsteno 2 programmas:

 • pamatizglītības;
 • speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem.

Skaistkalnes vidusskola

Skaistkalnes vidusskolaAdrese: Skolas iela 5, Skaistkalne, Skaistkalnes pagasts, Bauskas novads, LV-3924
Tālr.63933101
e-pasts:
mājas lapa: www.skaistkalnevsk.edu.lv
direktore: Svetlana Vāverniece

Izglītības iestādē mācās 218 audzēkņi (skaits uz 01.09.2020.) un strādā 31 pedagogs (skaits uz 01.09.2019.).
Skaistkalnes vidusskolā īsteno 6 programmas:

 • pirmsskolas izglītības;
 • pamatizglītības;
 • speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem;
 • speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem;
 • vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma;
 • vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinības un tehnikas virziena programma.

Stelpes pamatskola

Stelpes pamatskolaAdrese: Nākotnes, Stelpe, Stelpes pagasts, Bauskas novads, LV-3925
Tālr.63945109, 29464160
e-pasts:
mājas lapa: http://stelpesskola.lv/
direktore: Dagmāra Venclova

Izglītības iestādē mācās 77 audzēkņi (skaits uz 01.09.2020.) un strādā 17 pedagogi (skaits uz 01.09.2019.).
Stelpes pamatskolā īsteno 2 programmas:

 • pirmsskolas izglītības;
 • pamatizglītības programma;

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933